Gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS TI-15

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS TI-15. Wij hopen dat dit TEXAS INSTRUMENTS TI-15 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS TI-15 te teleladen.


TEXAS INSTRUMENTS TI-15 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (104 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   TEXAS INSTRUMENTS TI-15 QUICK REFERENCE GUIDE (105 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-15 (3039 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-15 QUICK REFERENCE (246 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-15 GUIDE FOR TEACHERS (3020 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-15 QUICK REFERENCE GUIDE (246 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-15 QUICK REFERENCE GUIDE (246 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TEXAS INSTRUMENTS TI-15

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In de rekenmachinemodus Auto is de vereenvoudiging van breuken actief. In < staat de functie voor het oplossen van problemen in de Auto modus. De functie van het delen van gehele getallen is actief (verschijnt alleen als de cursor boven het deelteken staat). ¢<OE I Basisoperaties Om de TI-15 aan te zetten, druk op -. [. . . ] ¦ Auto reduceert de breuk automatisch tot de eenvoudigste breuk. N/D"n/d geeft aan dat de resulterende breuk kan worden vereenvoudigd. § geeft de factor weer die gebruikt is om een breuk te vereenvoudigen bij de laatste handmatige vereenvoudigingsstap. ¦ converteert een gemengd cijfer in een onechte breuk of een onechte breuk in een gemengd getal. -2- Op1 en Op2 kunnen elke een operatie opslaan met een constante waarde, die u kunt herhalen door maar op één toets te drukken, zo vaak u maar wilt. Elke keer dat u vervolgens op > of oe drukt, wordt de operatie met de constante toegepast. De berekening met de opslagen operatie verschijnt op de eerste displayregel, en het resultaat verschijnt op de tweede. Als u de berekeningsregel niet wilt laten weergeven, druk op $"® om deze te verbergen. Als de uitdrukking niet op de regel past, zal hij niet worden weergegeven. Als de ruimte het toelaat, geeft een teller in de tweede regel aan hoe vaak u op > of oe gedrukt heeft. Om de inhoud van Op1 of Op2 te wissen, druk op $$, selecteer Op1 of Op2, en druk op ®. Druk vervolgens op om terug te keren naar het laatste display van het resultaat. Afronden S`'"~TMs U kunt resultaten afronden met S in combinatie met positiewaardetoetsen om een bepaald aantal plaatsen te specificeren. (De intern opgeslagen waarde wordt niet afgerond. ) De berekende waarde wordt aangevuld met nullen, als dat nodig is. U moet opnieuw op S drukken, telkens wanneer u het aantal plaatsen verandert. Toetsen Actie S S` S' S" S~ STM Ss Sr Deze positiewaardetoetsen werken ook met OE (zie verderop). Wordt afgerond op duizendtallen. Verwijdert de vaste decimale instelling. Vraagstukken oplossen < Met de < functie kunt u uw rekenkundige vaardigheden oefenen en testen. In de < Auto modus (standaard) presenteert de TI-15 vraagstukken waaraan één element ontbreekt (bijvoorbeeld, 5+2=?U kunt het type vraagstuk selecteren en uit drie moeilijkheidsgraden kiezen. Als u in < bent, druk op $ om de menulijst te openen en druk op " of !Druk vervolgens op ®, en de TI-15 zal vraagstukken presenteren op het geselecteerde niveau. Terwijl u in < bent, druk op $$ om de menulijst te openen, en druk op " of !om het gewenste type vraagstuk te selecteren (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, of het vinden van de operator). Druk vervolgens op ®, en de TI-15 zal vraagstukken presenteren van het geselecteerde type. [. . . ] Vervang de batterij wanneer: ¦ - het apparaat niet ingeschakeld kan worden of ¦ er niets meer op het scherm staat, of ¦ als u onverwachte resultaten krijgt. Om de TI-15 te kunnen blijven gebruiken totdat u de batterij kunt vervangen: 1. Druk tegelijkertijd op - en " om de rekenmachine te resetten. TI product-, service- en garantie-informatie TI product- en service-informatie Voor nadere informatie over TI producten en services kunt u contact opnemen met TI per e-mail of kunt u de TI homepage over rekenmachines bezoeken op het world-wide web. ti-cares@ti. com e-mail adres: http://www. ti. com/calc Internetadres: Service- en garantie-informatie Voor informatie over de duur en de voorwaarden van de garantie of over productservice, raadpleegt u de garantieverklaring die ingesloten is bij dit product of neemt u contact op met uw lokale Texas Instruments handelaar/distributeur. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TEXAS INSTRUMENTS TI-15

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TEXAS INSTRUMENTS TI-15 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag