Gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS CBR 2 GETTING STARTED

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS CBR 2. Wij hopen dat dit TEXAS INSTRUMENTS CBR 2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS CBR 2 te teleladen.


TEXAS INSTRUMENTS CBR 2 GETTING STARTED: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (434 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   TEXAS INSTRUMENTS CBR 2 (3377 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TEXAS INSTRUMENTS CBR 2GETTING STARTED

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] TI AAN DE SLAG MET CBR 2TM ULTRASONE AFSTANDSSENSOR INCLUSIEF 5 ACTIVITEITEN VOOR STUDENTEN Belangrijk Texas Instruments en enige derde bijdragende partij bieden geen enkele garantie, hetzij impliciet hetzij uitdrukkelijk, met inbegrip van en niet uitsluitend beperkt tot welke impliciete garanties dan ook wat betreft de geschiktheid voor verkoop en een specifiek gebruik, voor de programma's of documentatie en stelt deze documentatie slechts ter beschikking "zoals zij is". Texas Instruments of enige derde bijdragende partij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor speciale, indirecte, toevallige of resulterende schade die in verband zou staan met of het gevolg is van de aankoop of het gebruik van deze producten; de enige en uitsluitende aansprakelijkheid, ongeacht de wijze van de juridische procedure, die door Texas Instruments wordt gedragen, zal beperkt blijven tot het bedrag van de aankoopprijs van deze apparatuur. Bovendien kan Texas Instruments niet aansprakelijk worden gesteld indien een eis tot schadevergoeding wordt ingediend, ongeacht de aard ervan, tegen het gebruik van deze producten door een andere persoon. Activiteit 1 (Een grafiek maken van je beweging) en Activiteit 3 (Een snelle glijbaan) zijn gebruikt met toestemming van Vernier Software and Technology. [. . . ] Een tweede persoon, die de CBR 2TM vasthoudt, moet hoog genoeg klimmen om de CBR 2TM achter de persoon te houden die naar beneden gaat glijden. De derde persoon moet naast de glijbaan gaan staan, terwijl hij of zij de rekenmachine en de interface vasthoudt. Neem je uiteindelijke gegevensverzamelingsposities in. a. De persoon die gaat glijden, moet genoeg naar voren gaan zodat er een afstand van 15 cm tussen zijn of haar rug en de CBR 2TM is. De persoon die de CBR 2TM vasthoudt, moet de CBR 2TM stil houden en deze op de rug van de glijdende persoon richten. De persoon die de rekenmachine en interface vasthoudt, moet naar een comfortabele positie gaan, waardoor er niet getrokken wordt aan de CBR 2TM kabel. Verzamel gegevens. a. Selecteer Start (druk op q) om te beginnen met het verzamelen van gegevens. De glijdende persoon moet van de glijbaan afgaan zodra het klikkende geluid te horen is. Wanneer de gegevensverzameling voor deze proef klaar is, moet de persoon met de CBR 2TM naar beneden komen. Let op: zorg ervoor dat leerlingen elkaar niet in de weg zitten op de trap. 20 AAN DE SLAG MET CBR 2TM 2000 VERNIER SOFTWARE & TECHNOLOGY Activiteit 3--Een snelle glijbaan (verv. ) kwadratische functie Bepaal de snelheid van de glijdende persoon. a. Nadat de gegevensverzameling gestopt is en een grafiek van afstand vs. Als je de cursor naar rechts en naar links verplaatst, worden de waarden voor tijd (X) en snelheid (Y) boven ieder punt in de grafiek weergegeven. Het hoogste punt in de grafiek correspondeert met de hoogste snelheid van de glijder. (In het voorbeeld rechts is de hoogste snelheid 2, 00 m/s. ) Selecteer Main (druk op r) om terug te keren naar het hoofdscherm. b. c. d. Herhaal de stappen 47 nog twee keer. 2000 VERNIER SOFTWARE & TECHNOLOGY AAN DE SLAG MET CBR 2TM 21 Activiteit 3--Een snelle glijbaan Gegevensverzameling, Deel 2, Een snellere glijbaan 1. Naam ___________________________ Ontwerp een plan om de snelheid van de glijder te verhogen. Je mag geen materialen gebruiken die daarna weggewassen moeten worden. Besluit tot een plan dat de snelheid van de glijder het best verhoogt. Beschrijf je plan in het Plan voor een snellere glijbaan hieronder. 2. Test je plan met behulp van Deel 1, Stap 48. Plan voor een snellere glijbaan Gegevens Snelheid (m/sec) Proef 1 Deel 1 Deel 2 Proef 2 Proef 3 Gemiddelde Gegevensverwerking 1. Bereken en noteer de gemiddelde snelheid voor Deel 2. 2. Trek de gemiddelde snelheid van Deel 1 af van de gemiddelde snelheid van Deel 2 om te bepalen hoe de snelheid van je team is verhoogd. 3. Welke methoden hebben andere groepen gebruikt om hun snelheid te verhogen? 22 AAN DE SLAG MET CBR 2TM 2000 VERNIER SOFTWARE & TECHNOLOGY Activiteit 3--Een snelle glijbaan (verv. ) 4. Leg uit waarom ze het best gewerkt hebben. 5. Als je de hoogte van de glijbaan zou kunnen verhogen, hoe zou dit dan van invloed zijn op de snelheid van de glijder? 6. Als je een steen vanaf de bovenkant van de glijbaan zou laten vallen, tegelijk met een zelfde steen die van de glijbaan afgerold zou worden, welke steen zou dan het eerst beneden zijn?Licht toe. 7. Wat is het doel van het horizontale gedeelte aan de onderkant van veel glijbanen? 2000 VERNIER SOFTWARE & TECHNOLOGY AAN DE SLAG MET CBR 2TM 23 Activiteit 4--Stuiterende bal Concepten Te verkennen functie: kwadratische functie. Concepten uit de werkelijkheid zoals vrij vallende en stuiterende voorwerpen, zwaartekracht en eenparige versnelling zijn voorbeelden van kwadratische functies. Deze activiteit onderzoekt de waarden van hoogte, tijd en de cofficint A in de kwadratische vergelijking, Y = A(X H) 2 + K, die het gedrag van een stuiterende bal beschrijft. aantekeningen voor docenten Ball Bounce draait de afstandsgegevens om zodat de grafiek beter overeenkomt met de waarneming van leerlingen van het gedrag van de bal. [. . . ] Batterijen bevatten gevaarlijke chemische stoffen die kunnen leiden tot een explosie of lekkage van deze stoffen. Plaats batterijen die niet oplaadbaar zijn, NIET in een batterijlader. 0 0 0 0 0 40 AAN DE SLAG MET CBR 2TM 2004 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED Bij moeilijkheden Als dit probleem zich voordoet: Probeert u dit: Gegevens verzamelen gaat moeilijk Controleer of de verbinding van de rekenmachine met de CBR 2TM goed is aangesloten. Controleer of de batterijen (bijna) leeg zijn (zie pagina 40). CBR 2TM begint vanzelf met het verzamelen van gegevens Als u de CBR 2TM neerzet met de knop omlaag, kan de knop worden ingedrukt, waardoor de meting begint. Verlaat de EasyData App op de juiste manier (met Quit) voordat u de CBR 2TM opbergt, en verlaat het CBR 2TM of CBL-programma op de juiste manier. CBR 2TM houdt niet op met het verzamelen van gegevens Druk op om te stoppen met proefnemen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TEXAS INSTRUMENTS CBR 2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TEXAS INSTRUMENTS CBR 2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag