Gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS CBL 2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS CBL 2. Wij hopen dat dit TEXAS INSTRUMENTS CBL 2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS CBL 2 te teleladen.


TEXAS INSTRUMENTS CBL 2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1010 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   TEXAS INSTRUMENTS CBL 2 (29 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS CBL 2 INSTALL GUIDE (29 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS CBL 2 TECHNICAL REFERENCE (421 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS CBL 2 TROUBLESHOOTING GUIDE (49 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TEXAS INSTRUMENTS CBL 2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Aan de slag met het CBL 2TMsysteem LabPro is een handelsmerk van Vernier Software & Technology. Radio Shack is een handelsmerk van Technology Properties, Inc. Veiligheidsinstructies Neem alle waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en andere veiligheidsinstructies die op het product en in de documentatie vermeld staan in acht. Deze instructies zijn bedoeld om het risico op verwonding, mogelijke elektrische schokken of schade aan de rekenmachine te verkleinen. Probeer het wisselstroomvoltage van een wandstopcontact nooit te meten. [. . . ] Als je een maximale inspanning verricht om alle foutenbronnen te verwijderen, welke bronnen zijn er dan nog over?Welke invloed hebben de fouten die je niet kunt verwijderen op je gegevens? 44 AAN DE SLAG MET HET CBL 2TM-SYSTEEM © 2000, 2003 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED Werkblad 1. Nadat je de punten van de grafiek hebt verbonden, beschrijf je de vorm van de grafiek. 2. Gebruik _ en a om de metingen uit de grafiek af te lezen, en noteer de meetwaarden in de onderstaande tabel: Afstand Lichtintensiteit 3. Theoretisch wordt de lichtintensiteit als functie van de afstand met de volgende functie beschreven: I= A d2 Hier is I de intensiteit van het licht en d is de afstand tussen de voorkant van de lichtsensor en de gloeilamp. Als dit juist is, wat is dan de verhouding tussen een meting van de lichtintensiteit op 0, 5 meter afstand en een meting gedaan op 1 meter afstand? Wat zal de verhouding tussen een meting van de lichtintensiteit op 1 meter afstand en een meting gedaan op 2 meter afstand zijn? Wat zal de verhouding tussen een meting van de lichtintensiteit op 1, 5 meter afstand en een meting gedaan op 3 meter afstand zijn? 4. Vergelijk de verhoudingen van de metingen met de hierboven gedane voorspellingen. © 2000, 2003 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED AAN DE SLAG MET HET CBL 2TM-SYSTEEM 45 5. De voorspellingen en de feitelijke meetresultaten verschillen waarschijnlijk een beetje. Eén mogelijke bron van experimentele fouten is de meting van de afstand van de lichtsensor naar de gloeilamp. Doe verschillende metingen terwijl je steeds probeert om de voorkant van de lichtsensor precies op 1 meter afstand van de gloeilamp te plaatsen. Er zijn een aantal manieren om deze bron van fouten zo klein mogelijk te maken. Je kunt de invloed van de fouten die optreden bij het meten van de afstand van de lichtsensor tot de gloeilamp onderzoeken door opzettelijk fouten te maken. Wat is het effect van een fout van 5 cm wanneer de afstand verondersteld wordt 0, 5 meter te zijn? 9. Wat is het effect van een fout van 5 cm wanneer de afstand verondersteld wordt 1 meter te zijn? 10. Je kunt de invloed van deze foutbron onderzoeken door opzettelijk extra licht toe te laten en de metingen die gemaakt zijn bij aanwezigheid van dit extra licht te vergelijken met de metingen die gemaakt zijn zonder dat licht. Hoe kun je de aanwezigheid van vals licht in de kamer corrigeren? Herhaal het oorspronkelijke experiment terwijl je probeert om de experimentele fouten zo klein mogelijk te maken. 46 AAN DE SLAG MET HET CBL 2TM-SYSTEEM © 2000, 2003 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED Voor de docent Theorie Het verband tussen de lichtintensiteit en de afstand wordt door de volgende functie beschreven: I= A d2 maar er zijn zoveel mogelijke foutbronnen dat de studenten waarschijnlijk afwijkingen vinden tussen de theoretische voorspellingen en de meetgegevens. Het is daarbij erg belangrijk dat de studenten zich realiseren dat niet alle deze soort afwijkingen afgedaan kunnen worden als "experimentele fouten. " Deze activiteit gaat in op deze problematiek doordat men zal proberen om de experimentele foutbronnen te identificeren en ervoor te compenseren. De belangrijkste foutbronnen die uw studenten zouden moeten herkennen zijn: Fouten in de afstandsbepaling. De lichtsensor is misschien niet op nul gezet ­ met andere woorden, bij afwezigheid van licht geeft de sensor misschien geen nuluitlezing. Eén manier om het idee over te brengen dat niet alle afwijkingen afgedaan kunnen worden als "experimentele fouten" is door de studenten de lichtmetingen te laten doen met een TL-buis. Omdat TL-buizen flaikkeren zijn de metingen niet constant. Antwoorden Voorbeeldmetingen met voorbeeldantwoorden: 1. De linker helft van een "U. " (De intensiteit daalt snel bij toenemende afstand. ) 2. Afstand 0. 5 1 1. 5 2 2. 5 3 3. 5 Lichtintensiteit 0. 228 0. 070 0. 034 0. 026 0. 020 0. 014 0. 013 © 2000, 2003 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED AAN DE SLAG MET HET CBL 2TM-SYSTEEM 47 3. De meting gedaan op 0. 5 meter moet 4 keer zo groot zijn als de meting op 1 meter. De meting gedaan op 1 meter moet 4 keer zo groot zijn als de meting op 2 meter. [. . . ] De standaardwaarden worden dikgedrukt weergegeven. Commando 0 Wist en reset het systeem {0} Wist de gegevens in het geheugen en plaatst het geheugen in de begintoestand. Wist informatie over fouten: wist het FLASH geheugen niet. Commando 1 {1, 0} Kanaalinstelling Wist alle kanalen Wist het geselecteerde kanaal Analoog Kanaal 1 Analoog Kanaal 2 Analoog Kanaal 3 Geluidskanaal Digitaal Ingangskanaal Digitaal Uitgangskanaal {1, kanaal, 0} kanaal 1 2 3 11 21 31 {1, 1-3, functie, nabewerking, (delta), vgl} Analoge kanaal instelling functie 0 1 2 3 TI Spanningssensor Stroomsensor Zet het kanaal uit Bepaal de auto-ID voor dit kanaal Leest gegevens van de , , 10V ingang Leest gegevens van de , , 10V ingang maar schaalt de gegevens in Ampere wanneer er een stroomsensor op aangesloten is Leest de weerstand van een geselecteerd analoog kanaal in wanneer er een weerstandsensor op aangesloten is Meet de periode van de gegevens, alleen CH 1 Meet de frequentie van de gegevens, alleen CH 1 Meet tikken van de stralingsmonitor, alleen CH 1 Meet de temperatuur, waarden in Celsius Meet temperatuur, waarden in Fahrenheit Meet de relatieve lichtintensiteit Meet spanning op de 0-5V ingang van het geselecteerde kanaal 4 Weerstandsensor 5 6 7 10 Periodemeting Frequentiemeting Stralingsteller mode Roestvrij stalen temperatuursensor en TI temperatuursensor Roestvrij stalen temperatuursensor en TI temperatuursensor TI lichtsensor Spanningsmeting 11 12 14 © 2000, 2003 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED AAN DE SLAG MET HET CBL 2TM-SYSTEEM B-1 nabewerking 0 1 2 *RT = REALTIME **NON-RT = NON-REALTIME Geen d/dt d/dt en d 2/dt 2 Resultaten Voert geen nabewerking uit (RT* en NON-RT**) Berekent en geeft de 1 afgeleide van gegevens (NON-RT) Berekent en geeft de 1 en de 2 afgeleiden (NON-RT) ste de ste (delta) vgl 0 1 Uit Aan Deze parameter wordt genegeerd. Resultaten Geeft de gegevens zonder conversie Past een conversievergelijking toe op de gegevens (moet ook een Commando 4 sturen) {1, 11, functie, nabewerking, (delta), vgl} Geluidskanaal instelling functie 0 1 2 3 4 5 6 7 *RT = REALTIME **NON-RT = NON-REALTIME Schaalt afstand in meter Schaalt afstand in meter Schaalt afstand in voet (feet) Schaalt afstand in meter Schaalt afstand in voet (feet) Schaalt afstand in meter Schaalt afstand in voet (feet) Resultaten Kanaal resetten Geeft afstand en @tijd (RT* en NON-RT**) Geeft afstand en @tijd (RT en NON-RT) Geeft afstand en @tijd (RT en NON-RT) Geeft afstand, snelheid, en @tijd (RT) of afstand en @tijd (NON-RT) Geeft afstand, snelheid, en @tijd (RT) of afstand en @tijd (NON-RT) Geeft afstand, snelheid, en @tijd (RT) of afstand en @tijd (NON-RT) Geeft afstand, snelheid, en @tijd (RT) of afstand en @tijd (NON-RT) nabewerking 0 1 2 Geen d/dt d/dt en d 2/dt 2 Resultaten Voert geen nabewerking uit (RT en NON-RT) Berekent en geeft de 1 afgeleide van de gegevens (NON-RT) Berekent en geeft de 1 en de 2 afgeleide (NON-RT) ste de ste B-2 AAN DE SLAG MET HET CBL 2TM-SYSTEEM © 2000, 2003 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED (delta) vgl 0 1 Uit Aan Deze parameter wordt genegeerd. Resultaten Geeft de gegevens zonder conversie De gebruiker moet de temperatuur invoeren wanneer men een berekening van de geluidssnelheid maakt (men moet ook Commando 4 zenden om de temperatuur in te voeren) Gebruik de onderstaande syntax bij het programmeren van kanaal 21 (Digitale Ingang): {1, 21, functie} functie 0 1 Uit Aan Gebruik de onderstaande syntax bij het programmeren van kanaal 31 (Digitale Uitgang): {1, 31, functie, lijst waarden} functie 0 1-32 Wist het kanaal totdat het opnieuw wordt geprogrammeerd Teller: aantal gegevens in de lijst lijst waarden Geeft uitgangswaarden op het digitale uitgangskanaal Opmerking: er moet tenminste één element in de lijst waarden zijn voor elke tel. Commando 2 Gegevens Type Dit commando wordt niet gebruikt en zou niet gezonden moeten worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TEXAS INSTRUMENTS CBL 2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TEXAS INSTRUMENTS CBL 2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag