Gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS CALCULATOR-BASED RANGER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS CALCULATOR-BASED RANGER. Wij hopen dat dit TEXAS INSTRUMENTS CALCULATOR-BASED RANGER handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS CALCULATOR-BASED RANGER te teleladen.


TEXAS INSTRUMENTS CALCULATOR-BASED RANGER : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (353 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TEXAS INSTRUMENTS CALCULATOR-BASED RANGER

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Calculator-Based RangerTM (CBRTM) R GE IG TR R CB 85 -8 6 TE S XA IN TS EN M RU ST )) ) 92 AAN DE SLAG MET CBRTM INCLUSIEF 5 ACTIVITEITEN VOOR STUDENTEN R GE IG TR R CB 85 -8 6 TE S XA IN TS EN M RU ST )) ) 92 Calculator-Based Rangeré (CBRé) montageklem CBL-CBR-kabel Belangrijk Texas Instruments biedt geen enkele garantie, hetzij impliciet hetzij uitdrukkelijk, met inbegrip van en niet uitsluitend beperkt tot welke impliciete garanties dan ook wat betreft de geschiktheid voor verkoop en een specifiek gebruik, voor de programma's of documentatie en stelt deze documentatie slechts ter beschikking "as-is". Leraars krijgen hierbij de toestemming om in klaslokalen, workshops of tijdens seminaries de pagina's of bladen in dit werk te herdrukken of te kopiëren waarop het Texas Instrument copyright is vermeld. Die pagina's mogen door leraars worden gereproduceerd voor gebruik in het klaslokaal, in workshops en tijdens seminaries, op voorwaarde dat het copyright op elk exemplaar is vermeld. De kopieën mogen niet worden verkocht en Texas Instruments kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld verdere verspreiding is uitdrukkelijk verboden. [. . . ] Een efficiënte methode is dat één persoon de slinger start terwijl iemand anders de calculator en CBR bedient. Kies vanuit het MAIN MENU: SETUPàSAMPLE. Druk op > om de instellingen weer te geven. Bij deze activiteit moeten deze als volgt zijn: REALTIME: TIME (S): DISPLAY: BEGIN ON: SMOOTHING: UNITS: NO 10 SECONDEN DISTANCE [ENTER] LIGHT METERS De instructies voor het wijzigen van een instelling vind je op pagina 38. Kies, wanneer deze juist zijn, START NOW. Druk op > als je wilt beginnen. Je hoort een klikkend geluid tijdens het verzamelen van gegevens en u ziet de melding TRANSFERRING. . . op de calculator. Nadat de gegevens verzameld zijn, geeft de calculator automatisch een Afstand-tijd grafiek van de verzamelde meetpunten weer. Beantwoord vraag 5. 22 AAN DE SLAG MET CBR KOPIËREN TOEGESTAAN MITS VERMELDING VAN TI COPYRIGHT. © 1997 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED Activiteit 3--Slinger Verkenning Meting 2 (verv. ) sinusfunctie Kies vanuit het MAIN MENU: SETUPàSAMPLE. De hoeveelheid die je hebt vastgesteld (perioden per seconde) heet de frequentie. Hoewel je de frequentie in vraag 7 hebt berekend met behulp van de grafiek, kun je deze wiskundig berekenen uit: f= 1 T waarbij T de tijdsduur in seconden is en f de frequentie is in hertz (Hz). Beantwoord vraag 8. Metingen 3 en 4 Herhaal de meting gedurende 5 seconden nog twee maal. Een andere belangrijke afstands die invloed heeft op de beweging van de slinger is de amplitude. Beantwoord vraag 10. Vervolgverkenning Meting 5 Kies vanuit het PLOT MENU: VELOCITY-TIME. Beantwoord vraag 11, 12 en 13. Meting 6 Herhaal de meting met een aanzienlijk lichter of zwaarder gewicht en beantwoord daarna vraag 14. Fit de afstand-tijd grafiek van de slinger met behulp van de formule voor een sinusfunctie, S = A sin (wt + d), waarbij S de positie van het moment is, A de amplitude is, w de frequentie is, d de fasehoek is en t de tijd is. De frequentie, w, is gerelateerd aan de periode, T, door w = 2 p à T . Voer deze vergelijking in in de Y= editor met de berekende waarden van A en w. Maak gelijktijdig een diagram van deze functie en de statistische grafiek van L1 (tijd) versus L2 (afstand). Pas de waarden van A, w en d aan totdat er een goede "fit" ontstaat. Op de TI-83 of TI-86 kunt u de sinusregressie gebruiken om de waarden vast te stellen. Verken de relatie tussen positie en snelheid door een grafiek te maken van L2 (afstand) versus L3 (snelheid). Vergelijk het uiteindelijke resultaat met jouw voorspelling. KOPIËREN TOEGESTAAN MITS VERMELDING VAN TI COPYRIGHT. © 1997 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED AAN DE SLAG MET CBR 23 Activiteit 3--Slinger Meting Naam ____________________________________ 1. [. . . ] De batterijstatus, OK of REPLACE, wordt dan weergegeven. Voorzorgsmaatregelen bij batterijen 0 0 0 0 0 0 Vervang alle 4 batterijen tegelijk. Breng gebruikte batterijen onmiddellijk naar het daarvoor bestemde verzamelpunt. Batterijen bevatten gevaarlijke chemische stoffen die kunnen leiden tot een explosie of lekkage van deze stoffen. Plaats batterijen die niet oplaadbaar zijn, NIET in een batterijlader. 42 AAN DE SLAG MET CBR KOPIËREN TOEGESTAAN MITS VERMELDING VAN TI COPYRIGHT. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TEXAS INSTRUMENTS CALCULATOR-BASED RANGER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TEXAS INSTRUMENTS CALCULATOR-BASED RANGER zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag