Gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS GUIDEBOOK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS. Wij hopen dat dit TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS te teleladen.


TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS GUIDEBOOK: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1100 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS (1044 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS (1068 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS (1019 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS QUICK REFERENCE (43 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUSGUIDEBOOK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] BA II PLUSTM / BA II PLUSTM PROFESSIONAL rekenmachines Belangrijk Texas Instruments biedt geen enkele garantie, hetzij impliciet hetzij uitdrukkelijk, met inbegrip van en niet uitsluitend beperkt tot welke impliciete garanties dan ook wat betreft de geschiktheid voor verkoop en een specifiek gebruik, voor de programma's of documentatie en stelt deze documentatie slechts ter beschikking "as-is". Texas Instruments kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor speciale, indirecte, toevallige of resulterende schade die in verband zou staan met of het gevolg is van de aankoop of het gebruik van deze produkten; de enige en uitsluitende aansprakelijkheid, ongeacht de wijze van de juridische procedure, die door Texas Instruments wordt gedragen, zal beperkt blijven tot het bedrag van de aankoopprijs van dit artikel of materiaal. Bovendien kan Texas Instruments niet aansprakelijk worden gesteld indien een eis tot schadevergoeding wordt ingediend, ongeacht de aard ervan, tegen het gebruik van deze produkten door een andere persoon. © 2005 Texas Instruments Incorporated ii Inhoud Belangrijk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii 1 Overzicht van rekenmachinebewerkingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 De rekenmachine aanzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Bij de BA II PLUSTM PROFESSIONAL-rekenmachine om de gewijzigde interne rentabiliteit (MOD) te berekenen drukt u op # om de variabele voor het herinvesteringspercentage (RI) te openen, toetst u een waarde in en drukt u op #. · · · Werkblad Cashflow 45 Variabelen van het werkblad Cashflow van de BA II PLUSTM PROFESSIONAL-rekenmachine Variable Start-cashflow Bedrag van de n de cashflow Frequentie van de n de cashflow Kortingspercentage Netto contante waarde Netto toekomstige waarde Terugverdientijd Key ' # # ( #% #% #% Display CFo Cnn* Fnn* I NPV NFV PB DPB IRR RI MOD Variable Type** Alleeninvoeren Alleeninvoeren Alleeninvoeren Alleeninvoeren Alleenberekenen Alleenberekenen Alleenberekenen Alleenberekenen Alleenberekenen Alleeninvoeren Automatischberekenen Verdisconteerde terugverdientijd # % Interne rentabiliteit Herinvesteringspercentage Gewijzigde interne rentabiliteit )% # # * nn staat voor het nummer van de cashflow (C01­C32) of de frequentie (F01­F32). ** In deze handleiding worden variabelen gecategoriseerd naar de invoermethode. (Zie "Typen werkbladvariabelen" op pagina 19. ) Variabelen resetten met de BA II PLUSTM PROFESSIONALrekenmachine · Om CFo, Cnn en Fnn te resetten naar de standaardwaarden drukt u op ' en vervolgens op & z. 46 Werkblad Cashflow · · · Om NPV, NFV, PB en DPB te resetten naar de standaardwaarden, drukt u op ( en vervolgens op & z. Om IRR, RI en MOD te resetten naar de standaardwaarden drukt u op ) en vervolgens op & z. Om alle rekenmachinevariabelen en -instellingen te resetten naar de standaardwaarden, inclusief alle variabelen van het werkblad Cashflow, drukt u op & } !. Cashflows invoeren met de BA II PLUSTM PROFESSIONALrekenmachine · U moet een start-cashflow invoeren (CFo). Voer positieve waarden in voor cash inflows (inkomende cashflows) en negatieve waarden voor cash outflows (uitgaande cashflows). Om een negatieve waarde in te voeren, toetst u een getal in en drukt u op S. · Cashflows invoegen en wissen De rekenmachine geeft INS of DEL weer om te bevestigen dat u op & X of & W kunt drukken om cashflows in te voegen of te wissen. Ongelijke en gegroepeerde cashflows Ongelijke cashflows Het werkblad Cashflow analyseert ongelijke cashflows over gelijke tijdsperioden. Cashflow-waarden kunnen bestaan uit zowel inflows (inkomende geldstromen) als outflows (uitgaande geldstromen). Alle cashflow-vraagstukken beginnen met een start-cashflow met het label CFo. CFo is altijd een bekende, ingevoerde waarde. Werkblad Cashflow 47 Gegroepeerde cashflows Cashflow-vraagstukken kunnen cashflows met unieke waarden en opeenvolgende cashflows met een gelijke waarde bevatten. Hoewel u ongelijke cashflows apart moet invoeren, kunt u groepen opeenvolgende, gelijke cashflows tegelijk invoeren met de Fnnvariabele. Cashflows invoeren Bij de BA II PLUSTM PROFESSIONAL-rekenmachine bestaan cashflows uit een start-cashflow (CFo) en maximaal 32 extra cashflows (C01-C32), waarvan elke een unieke waarde kan hebben. U moet het aantal keren (maximaal 9999) of de frequentie (F) voor iedere extra cashflow (C01C32) invoeren. · De rekenmachine geeft positieve waarden voor inflows (inkomende geldstromen) en negatieve waarden voor outflows (uitgaande geldstromen) weer. 9. Cashflows invoeren: Herhaal de stappen 4 tot en met 7 voor alle resterende cashflows en frequenties. Om ingevoerde gegevens terug te zien drukt u op # of ". Cashflows wissen Wanneer u een cashflow wist, verlaagt de rekenmachine het nummer van volgende cashflows automatisch. 48 Werkblad Cashflow De indicator DEL bevestigt dat u een cashflow kunt wissen. De cashflow die u gespecificeerd hebt en de frequentie ervan worden verwijderd. Cashflows invoegen Wanneer u een cashflow invoegt op de BA II PLUSTM PROFESSIONALrekenmachine, verhoogt de rekenmachine het nummer van de volgende cashflows, tot een maximum van 32. Opmerking: De INS-indicator bevestigt dat u een cashflow kunt invoegen. Druk op # of " om de cashflow te selecteren waarin u de nieuwe wilt invoegen. Om bijvoorbeeld een nieuwe tweede cashflow in te voegen selecteert u C02. 3. Cashflows berekenen De rekenmachine lost de volgende cashflow-waarden op: Werkblad Cashflow 49 · Netto contante waarde (NPV) is de totale huidige waarde van alle cashflows, inclusief inflows (inkomende geldstromen) en outflows (uitgaande geldstromen). Een positieve NPV -waarde geeft aan dat een investering winstgevend is. Bij de BA II PLUSTM PROFESSIONAL-rekenmachine is de netto toekomstige waarde (NFV) de totale toekomstige waarde van alle cashflows. Een positieve NFV-waarde geeft eveneens aan dat een investering winstgevend is. Bij de BA II PLUSTM PROFESSIONAL-rekenmachine is de terugverdientijd (PB) de tijd die nodig is om de startkosten van een investering terug te verdienen, waarbij de huidige waarde van de inkomende geldstromen (tijdwaarde van geld) genegeerd wordt. Bij de BA II PLUSTM PROFESSIONAL-rekenmachine is de verdisconteerde terugverdientijd (DPB) de tijd die nodig is om de startkosten van een investering terug te verdienen, waarbij de huidige waarde van de inkomende geldstromen (tijdwaarde van geld) gebruikt wordt. [. . . ] Opmerking: De rekenmachine bewaart gegevens niet wanneer de batterij verwijderd of ontladen wordt. Het vervangen van de batterij heeft hetzelfde effect als het resetten van de rekenmachine. Installeer de nieuwe batterij met het plusteken (+) omlaag (niet te zien). Plaats het batterijdeksel terug. Vervangen van de batterijen in de BA II PLUSTM PROFESSIONAL-rekenmachine 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag