Gebruiksaanwijzing TEFAL PLANCHA DES SAVEURS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TEFAL PLANCHA DES SAVEURS. Wij hopen dat dit TEFAL PLANCHA DES SAVEURS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TEFAL PLANCHA DES SAVEURS te teleladen.


TEFAL PLANCHA DES SAVEURS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1069 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TEFAL PLANCHA DES SAVEURS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] PLANCHA DES SAVEURS FR NL DE IT ES PT EL EN DA NO SV FI AR FA CS SK HU PL RU UK SL SR BiH BG RO HR TR EST LT LV * afhankelijk el modelo / consoante omodelo ÌÔÓÙ¤ÏÔ * selon modèle /the model / van het model / je nach/ Modell / inavbase al modello / segúnmodell / mallista riippuen / q¥oeuL/ ·Ó¿ÏÔÁ· /ÌÂbÙÔVº·d° / « Vº· ± depending on afhængig af modellen avhengig modell / beroende på podle modelu / poda modelu / modelltl függen / w zalenoci od modelu / / i i / glede na model / u zavisnosti od modela / zavisno od modela / / în funcie de model / odvisno od modela / örnekteki gibi / sõltuvalt mudelist / priklausomai nuo modelio / atkarb no modea. 2 1 1 2 3 4 3 2 5 6 3 7 8 9 4 10 4 1H 11 12 13 14 15 16 17 18 5 Wij danken u voor de aankoop van dit apparaat. Lees de instructies van deze handleiding aandachtig door en houd ze binnen handbereik; deze handleiding betreft de verschillende modellen, aan de hand van de met het apparaat meegeleverde accessoires. [. . . ] Deze is niet ontworpen voor een gebruik in de volgende gevallen, waarvoor de garantie niet geldig is : - in kleinschalige personeelskeukens in winkels, kantoren en andere arbeidsomgevingen, - op boerderijen, - door gasten van hotels, motels of andere verblijfsvormen, - in bed & breakfast locaties. 1 · Verwijder de volledige verpakking, de stickers en diverse accessoires, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van het apparaat. · Plaats het apparaat nooit rechtstreeks op een kwetsbare ondergrond (glazen tafel, tafelkleed, gelakt meubel. . . ) of op een onstabiele ondergrond, zoals tafelkleden met een verende vulling. · Om oververhitting van het apparaat te voorkomen, dient u dit niet in een hoek of tegen een muur te plaatsen. · Veeg de bakplaten voor het eerste gebruik schoon met keukenpapier waarop een beetje bakolie is aangebracht. · Zorg dat de bakplaat stabiel en op juiste wijze op het voetstuk van het apparaat is geplaatst. · Controleer of de elektrische installatie geschikt is voor de op het apparaat aangegeven stroomsterkte en spanning. · Sluit het apparaat uitsluitend aan op een geaard stopcontact. · In geval van gebruik van een verlengsnoer: - moet deze minimaal van een gelijke doorsnede zijn en met een geïntegreerde geaarde stekker. - neem alle benodigde voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat men hier over struikelt. [. . . ] · Controleer of het apparaat afgekoeld is voordat u het gaat opbergen. Wees vriendelijk voor het milieu ! Uw apparaat bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever het in bij het milieustation in uw gemeente of bij onze technische dienst. 7 [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TEFAL PLANCHA DES SAVEURS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TEFAL PLANCHA DES SAVEURS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag