Gebruiksaanwijzing TEFAL FAMILY FLAVOR GRILL PLANCHA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TEFAL FAMILY FLAVOR GRILL PLANCHA. Wij hopen dat dit TEFAL FAMILY FLAVOR GRILL PLANCHA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TEFAL FAMILY FLAVOR GRILL PLANCHA te teleladen.


TEFAL FAMILY FLAVOR GRILL PLANCHA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2920 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TEFAL FAMILY FLAVOR GRILL PLANCHA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees de instructies van deze handleiding aandachtig door en houd ze binnen handbereik; deze handleiding betreft de verschillende modellen, aan de hand van de met het apparaat meegeleverde accessoires. Voor uw veiligheid beantwoordt dit apparaat aan de toepasselijke normen en regelgevingen (Richtlijnen Laagspanning, Elektromagnetische Compatibiliteit, Materialen in contact met voedingswaren, Milieu. [. . . ] Om oververhitting van het apparaat te voorkomen, dient u dit niet in een hoek of tegen een muur te plaatsen. Veeg de bakplaten voor het eerste gebruik schoon met keukenpapier waarop een beetje bakolie is aangebracht. Zorg ervoor dat de bakplaten op de juiste manier geplaatst worden op de basis. In geval van gebruik van een verlengsnoer: - deze moet een geaarde stekker hebben - neem alle benodigde voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat men hier over struikelt. Wanneer het netsnoer is beschadigd dient deze te worden vervangen door de fabrikant, zijn servicedienst of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om een gevaarlijke situatie te Sluit het apparaat nooit aan als u het niet gebruikt. Als iemand zich brandt, koel de brandplek dan gelijk met koud water en roep, indien nodig, de hulp in van een huisarts. De dampen die tijdens het bereiden van voedsel vrijkomen kunnen gevaarlijk zijn voor (huis)dieren met bijzonder gevoelige luchtwegen, zoals vogels. Wij raden u daarom aan eventuele vogels op een veilige afstand van de plek waar u het apparaat gebruikt te plaatsen. U dient het snoer regelmatig op beschadigingen te controleren, indien het snoer beschadigd is dient u het apparaat niet te gebruiken. Het apparaat dient door een met een aardlekschakelaar uitgerust circuit gevoed te worden, waarbij de nominale reststroom niet hoger dient te zijn dan 30 mA; · Het apparaat dient op een geaard stopcontact te worden aangesloten (voor de apparaten uit Klasse I). [. . . ] 4 · Zet de thermostaat op de stand mini voordat u het apparaat uitschakelt . Lever het in bij het milieustation in uw gemeente of bij onze technische dienst. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TEFAL FAMILY FLAVOR GRILL PLANCHA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TEFAL FAMILY FLAVOR GRILL PLANCHA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag