Gebruiksaanwijzing TEFAL ELECTRONIC BATHROOM SCALES

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TEFAL ELECTRONIC BATHROOM SCALES. Wij hopen dat dit TEFAL ELECTRONIC BATHROOM SCALES handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TEFAL ELECTRONIC BATHROOM SCALES te teleladen.


TEFAL ELECTRONIC BATHROOM SCALES : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (985 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   TEFAL ELECTRONIC BATHROOM SCALES (266 ko)
   TEFAL ELECTRONIC BATHROOM SCALES WITH MEMO (321 ko)
   TEFAL ELECTRONIC BATHROOM SCALES (235 ko)
   TEFAL ELECTRONIC BATHROOM SCALES WITH MEMO (321 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TEFAL ELECTRONIC BATHROOM SCALES

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] R ELECTRONIC BATHROOM SCALES AUTOMATIC ON kg AUTOSTOP Specific messages kg kg ( )* STOP > > MAX CAPACITY MINI 10 kg Alkalines *Depending on models Precautions NED Gebruiksvoorschriften - ALTIJD ONDER DEZELFDE OMSTANDIGHEDEN WEGEN, BIJ VOORKEUR 'S MORGENS NA HET OPSTAAN: (zodat u geen rekening hoeft te houden metgewichtsschommelingen die in de loop van de dag kunnen optreden als gevolg van veranderingen in voeding, spijsvertering en lichamelijke inspanning). [. . . ] Een nieuwe mechanische weegschaal is tot 10 keer minder nauwkeurig dan een volledig elektronische personenweegschaal van TEFAL. Door gebruik slijten of ontregelen de mechanisch bewegende delen van de mechanische weegschaal, waardoor weegresultaten (steeds) minder nauwkeurig worden, zoals een lager gewicht dan het werkelijke gewicht. IT Partecipiamo alla protezione dell'ambiente ! Il vostro apparecchio è composto da diversi materiali che possono essere riciclati. Lasciatelo in un punto di raccolta o presso un Centro Assistenza Autorizzato. NL Wees vriendelijk voor het milieu ! i Uw apparaat bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever het in bij het milieustation in uw gemeente of bij onze technische dienst. PT Protecção do ambiente em primeiro lugar! O seu produto contém materiais que podem ser recuperados ou reciclados. Entregue-o num ponto de recolha para possibilitar o seu tratamento PL Bierzmy czynny udzial w ochronie rodowiska! Twoje urzdzenie jest zbudowane z materialów, które mog by poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi. W tym celu naley je dostarczy do wyznaczonego punktu zbiórki. HU Els a környezetvédelem! Az Ön terméke értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaz. [. . . ] Svte jej sbrnému místu nebo, neexistuje-li, smluvnímu servisnímu stedisku, kde s ním bude nalozeno odpovídajícím zpsobem. 15 [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TEFAL ELECTRONIC BATHROOM SCALES

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TEFAL ELECTRONIC BATHROOM SCALES zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag