Gebruiksaanwijzing TEAC AR630 MKII

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TEAC AR630 MKII. Wij hopen dat dit TEAC AR630 MKII handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TEAC AR630 MKII te teleladen.


TEAC AR630 MKII : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1642 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TEAC AR630 MKII

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] < Maak het apparaat nooit schoon met chemische middelen daar dit de afwerking kan aantasten. < Voor de afbeeldingen in deze handleiding is de Europese versie als voorbeeld genomen. Waarschuwing < Stel het apparaat niet bloot aan spatten of druppels. < Plaats dit apparaat niet in een afgesloten ruimte zoals een boekenkast. [. . . ] F Netsnoer Pas nadat alle andere verbindingen zijn gemaakt sluit u het netsnoer op het stopcontact aan. < Sluit het netsnoer uitsluitend aan op een stopcontact dat dezelfde spanning voert als op de achterzijde van het apparaat staat aangegeven. < Wanneer u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan altijd aan de stekker en nooit aan het snoer. nEDERLANDS 55 Bedieningsorganen A B C D E D F G O N M L K J I H a b D G F 56 A Sensor Richt de afstandsbediening op de Sensor op de voorzijde van de A-R630. POWER Druk op deze toets om de A-R630 in de standby stand te zetten of om het systeem uit te schakelen. N SPEAKERS Gebruik deze toetsen om de luidsprekers (A of B) in of uit te schakelen. ON: ingeschakeld OFF: uitgeschakeld PHONES Sluit hierop een hoofdtelefoon aan en regel het volume met de VOLUME regelaar. C STANDBY/ON Wanneer de A-R630 is ingeschakeld met POWER, kunt u het apparaat met deze toets in- en uitschakelen (standby). TAPE 2 MONITOR Wanneer een cassettedeck is verbonden met de TAPE 2 ingang, schakelt u hiermee de Tape Monitor functie in en uit. vOLUME Draai hieraan (of druk op VOLUME op de afstandsbediening) om het volume in te stellen. Microfooningang (MOC) en Microfoon niveau-instelling (MIC LEVEL) Het geluid van de hierop aangesloten microfoon wordt samen met het geluid van de met de INPUT SELECTOR gekozen bron hoorbaar. LOUDNESS Indrukken om het tekort aan lage tonen op laag niveau te compenseren. SOURCE DIRECT (Signaalbron direct) Druk op SOURCE DIRECT om het signaal direct naar de volumeregelaar te schakelen. O D Afstandsbediening Bij het bedienen van de CD-speler (CD-P650) of de tuner (T-R650/T-R650DAB) met de afstandsbediening kiest u eerst met de INPUT SELECTOR de ingang ( D ) op de afstandsbediening. A ON Wanneer POWER op de A-R630 is ingedrukt, kunt u hiermee het systeem inschakelen. STANDBY Wanneer POWER op de A-R630 is ingedrukt, kunt u hiermee het systeem in standby zetten. de overige toetsen worden gebruikt voor het bedienen van de TEAC CD-P650 , T-R650 en T-R650DAB. Opmerking: Om de volgende instructies eenvoudiger te maken worden de namen van de toetsen op de voorzijde van de A-R630 gebruikt en niet de namen van de toetsen op de afstandsbediening. E F b G H I J K NEDERLANDS 57 Afstandsbediening De A-R630 en verschillende andere TEAC componenten die van het UR logo op de voorzijde dragen, kunnen bediend worden met de meegeleverde “UR“ afstandsbediening. Richt bij gebruik de afstandsbediening op de REMOTE SENSOR op de voorzijde de A-R630 (of een andere TEAC component). < Ondanks het feit dat de afstandsbediening binnen het effectieve bereik wordt gebruikt, kan de aanwezigheid van obstakels ertoe leiden dat deze niet werkt. < Wanneer de afstandsbediening wordt gebruikt in de nabijheid van apparaten die infrarood signalen afgeven, of in combinatie met andere afstandsbedieningen, dan kan deze onjuist werken. [. . . ] Hiermee compenseert u voor het verlies aan lage frequenties op laag niveau. Schakel deze functie tijdens het luisteren op normaal niveau uit Balans Hiermee regelt u de balans tussen beide luidsprekers. Lage tonen: ±10 dB bij 100 Hz Hoge tonen: ±10 dB bij 10 kHz Muting . Druk op SOURCE DIRECT om het signaal direct naar de volumeregelaar te schakelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TEAC AR630 MKII

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TEAC AR630 MKII zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag