Gebruiksaanwijzing TAURUS ROBOT DE CUISINE A VAPEUR 925004

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TAURUS ROBOT DE CUISINE A VAPEUR 925004. Wij hopen dat dit TAURUS ROBOT DE CUISINE A VAPEUR 925004 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TAURUS ROBOT DE CUISINE A VAPEUR 925004 te teleladen.


TAURUS ROBOT DE CUISINE A VAPEUR 925004 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1923 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TAURUS ROBOT DE CUISINE A VAPEUR 925004

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Beschrijving A Deksel van het waterreservoir B Waterreservoir C Schakelaar D Indicatorlampje E Veiligheidsschakelaar F Gevoegde waterdamp G Deksel van de kan H Kan I Kookmandje J Handvat van het kookmandje K Spatel L Mesjes M Schroef voor de mesjes N Mesjes O* Thermos voor voedsel *: Houdt geen voedsel met temperatuur van boven de 100ºC. Adviezen en veiligheidsvoorschriften - Neem deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar ze voor latere raadpleging. Het niet naleven en veronachtzamen van deze voorschriften kan een ongeluk tot gevolg hebben. - Voor het eerste gebruik dient U alle delen van het apparaat die met voedingsmiddelen in aanraking kunnen komen, schoon te maken, zoals aangegeven bij de paragraaf Schoonmaken. [. . . ] - De stekker van het apparaat uittrekken als het niet gebruikt wordt en alvorens over te gaan tot het reinigen, tot enige regelingen. - Laat na gebruik of tijdens schoonmaken het steunvlak altijd op de positie “0” staan - Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik, niet voor professioneel of industrieel gebruik. De kinderen moeten in het oog gehouden worden om te verzekeren dat ze niet met het apparaat spelen. Laat niet toe dat het apparaat gebruikt wordt door gehandicapten, kinderen of door personen die niet vertrouwd zijn met dit type producten. - Dit apparaat opbergen buiten het bereik van kinderen en/of gehandicapten. - Een onjuist gebruik, of een gebruik dat niet overeenstemt met de gebruiksaanwijzing, kan gevaar inhouden en doet de garantie en de aansprakelijkheid van de fabrikant teniet. - Het is aan te bevelen dit apparaat in de Fijnhakken met regelmatige tussenpozen te gebruiken. Dat wil zeggen, niet gedurende langer dan 10 seconden maar ook niet met onderbrekingen van meer dan 1 minute. In geen geval is het raadzaam om het apparaat langer in werking te houden dan nodig is. Gebruiksaanwijzing Alvorens het gebruik: - Voor het eerste gebruik is het aanbevolen het apparaat met alleen water te gebruiken. - Voor het eerste gebruik dient U alle delen van het apparaat die met voedingsmiddelen in aanraking kunnen komen, schoon te maken, zoals aangegeven bij de paragraaf Schoonmaken. Vullen met water (voor de kookfunctie): - Het is noodzakelijk het reservoir met water te vullen alvorens het apparaat aan te doen. - Als u de stoomfunctie wilt gebruiken is het noodzakelijk dat u eerst het reservoir met water vult. Na gebruik van het apparaat: - Zet het apparaat uit door op de AAN/UIT knop te drukken. Fijnhakken: - Doe de voedingsmiddelen die U wilt verwerken in de kan en doe het deksel erop zodat het goed vast zit. - Zet het apparaat uit wanneer de gewenste textuur van het voedsel bereikt is. Accessoires: Spatel - Gebruik de spatel om de restjes van het voedsel uit de kom te halen Reiniging - Trek de stekker van het apparaat uit en laat het afkoelen alvorens het te reinigen. - Maak het apparaat schoon met een vochtige doek met een paar druppels afwasmiddel en maak het apparaat daarna goed droog. [. . . ] - Als de elektriciteitsaansluiting beschadigd is, moet deze vervangen worden zoals bij een defect. Voor produkten afkomstig uit de Europese Unie en/of indien de wetgeving van het land waaruit het produkt afkomstig is dit vereist: Milieuvriendelijkheid en recycleerbaarheid van het product - De verpakkingsmaterialen van dit apparaat zijn geintegreerd in een systeem van ophalen, sorteren en hergebruik van de materialen. Indien U de materialen kwijt wilt, kunt U hiervoor de geschikte publieke containers gebruiken. -Dit symbool betekent dat indien u zich van dit product wilt ontdoen als het eenmaal versleten is, het product naar een erkende afvalverwerker dient te brengen die voor de selectieve ophaling van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TAURUS ROBOT DE CUISINE A VAPEUR 925004

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TAURUS ROBOT DE CUISINE A VAPEUR 925004 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag