Gebruiksaanwijzing TAURUS HORIZON 22

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TAURUS HORIZON 22. Wij hopen dat dit TAURUS HORIZON 22 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TAURUS HORIZON 22 te teleladen.


TAURUS HORIZON 22 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1779 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TAURUS HORIZON 22

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] - De temperatuur van de oppervlakken kan brandwonden veroorzaken als het apparaat in werking is. - Sluit het apparaat nooit aan op een programmeur, timer of een ander mechanisme dat het apparaat automatisch inschakelt. - Als één van de omhulsels van het apparaat kapot gaat, het apparaat onmiddellijk uitschakelen om elektrische schokken te vermijden. Probeer het apparaat niet zelf te demonteren of te repareren, want dit kan gevaarlijk zijn. [. . . ] - Het apparaat niet gebruiken als de timer/tijdschakelaar (J) niet werkt. - De stekker van het apparaat uittrekken als het niet gebruikt wordt en alvorens over te gaan tot het reinigen, tot enige regelingen. - Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik, niet voor professioneel of industrieel gebruik. - Dit apparaat opbergen buiten het bereik van kinderen en/of gehandicapten. - Houd de binnenruimte van de oven schoon, anders kunnen etensresten verbranden en het apparaat beschadigen. - LET OP: Als de deur of het scharnier beschadigd is, mag de oven niet gebruikt worden tot deze door gekwalificeerd personeel is gerepareerd. - LET OP: Het apparaat niet gebruiken als het glas gebarsten of kapot is. - LET OP: Op oppervlakken en voorwerpen in de buurt van het apparaat kan condens ontstaan. Service: - Een onjuist gebruik, of een gebruik dat niet overeenstemt met de gebruiksaanwijzing, kan gevaar inhouden en doet de garantie en de aansprakelijkheid van de fabrikant teniet. - De stekker moet gemakkelijk bereikbaar zijn om het apparaat in geval van nood snel te kunnen uitschakelen. WERKING GRILLFUNCTIE WAARSCHUWING: Gebruik altijd ovenhandschoenen om uw handen te beschermen. De kip moet worden vastgebonden met een touw zodat de poten of vleugels de verwarmingselementen niet raken tijdens het grillen en de kip correct kan draaien. - Schuif beide vorken stevig tegen het vlees en draai de bevestigingsschroeven van de vorken aan. - Na het bakken draait u de bevestigingsschroeven van de vorken los en schuift u het vlees over het uiteinde van het spit om het vlees uit de oven te halen. Reiniging - Trek de stekker van het apparaat uit en laat het afkoelen alvorens het te reinigen. - Maak het apparaat schoon met een vochtige doek met een paar druppels afwasmiddel en maak het apparaat daarna goed droog. - Gebruik geen oplosmiddelen of producten met een zure of basisch ph, zoals bleekwater, noch schuurmiddelen, om het apparaat schoon te maken. - Zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistof binnendringt door de verluchtingsopeningen om schade aan de functionele delen binnenin het apparaat te voorkomen. [. . . ] - Voor het eerste gebruik dient U alle delen van het apparaat die met voedingsmiddelen in aanraking kunnen komen, schoon te maken, zoals aangegeven bij de paragraaf Schoonmaken. - Enkele delen van het strijkijzer zijn gesmeerd waardoor het apparaat bij het eerste gebruik enigszins kan roken. - Zet het apparaat de eerste keer ongeveer 2 uur ingeschakeld op de hoogste stand, het liefst in een goed geventileerde ruimte, om de geur van de eerste keer te verwijderen. - Als u de bakplaat (O) wilt gebruiken moet u het rooster (N) plaatsen als drager. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TAURUS HORIZON 22

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TAURUS HORIZON 22 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag