Gebruiksaanwijzing TAURUS HOME R500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TAURUS HOME R500. Wij hopen dat dit TAURUS HOME R500 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TAURUS HOME R500 te teleladen.


TAURUS HOME R500 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1035 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TAURUS HOME R500

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] - Sluit het apparaat nooit aan op een programmeur, timer of een ander mechanisme dat het apparaat automatisch inschakelt. - Het apparaat niet gebruiken wanneer het snoer of de stekker beschadigd is. - Als één van de delen van de behuizing van het apparaat kapot gaat, het apparaat onmiddellijk uitschakelen om elektrische schokken te vermijden. [. . . ] - Gebruik het apparaat niet wanneer het scheef staat en houd het niet ondersteboven. - Het apparaat niet omdraaien terwijl het in gebruik is of aangesloten is op het lichtnet. - Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is en alvorens het te reinigen. - Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik, niet voor professioneel of industrieel gebruik. - Houd dit apparaat buiten bereik van kinderen en/of personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen, of met een gebrek aan ervaring en kennis. - Controleer dat het ventilatierooster van het apparaat niet verstopt is met stof, vuil of voorwerpen. Controleer dat de bewegende delen niet scheef of klem zitten, dat er geen onderdelen kapot zijn of dat er andere problemen zijn die van invloed kunnen zijn op de correcte werking van het apparaat. u bespaart hierdoor energie en verlengt tevens de levensduur van het apparaat. REPARATIES: - Verzeker u ervan dat het onderhoud van het apparaat door een deskundige wordt uitgevoerd en dat de eventuele te vervangen onderdelen originele onderdelen zijn. - WAARSCHUWING: Er bestaat brandgevaar als het apparaat niet wordt gereinigd volgens deze instructies. - Onjuist gebruik of een gebruik dat niet overeenstemt met de gebruiksaanwijzing kan gevaar inhouden en doet de garantie en de aansprakelijkheid van de fabrikant teniet. bESCHRIJVING A Aan-/uitknop B Oscillatieknop C Vermogensstanden D Knop koelen/bevochtigen MONTAGE VAN DE WIELEN: - Plaats het apparaat ondersteboven om de wielen te monteren. - Draai het apparaat opnieuw om en controleer of de wielen goed werken. gEBRUIKSAANWIJZING OPMERKINGEN VOORAFGAAND AAN HET GEBRUIK: - Controleer dat al het verpakkingsmateriaal van het product verwijderd is. - Breng het apparaat in gereedheid in overeenstemming met de gewenste functie: GEBRUIK: - Vul de koelelementen met water en plaats deze in de vrieskast. - Controleer dat er voldoende water in het reservoir zit als u de functie koelen/bevochtigen wenst te gebruiken. - Vol het reservoir aan de achterzijde met koud water en plaats indien gewenst de koelelementen. - Zet het apparaat zo dat de luchtstroom in de gewenste richting gaat. [. . . ] Probeer het apparaat niet zelf te demonteren of te repareren, want dit kan gevaarlijk zijn. vOOR DE EU-VERSIES VAN HET PRODUCT EN/OF INDIEN VAN TOEPASSING IN UW LAND: ECOLOGIE EN HERGEBRUIK VAN HET PRODUCT - Het verpakkingsmateriaal van dit apparaat is geschikt voor inzameling , classificatie en hergebruik. U kunt dit materiaal wegwerpen in de openbare afvalcontainers die voor de desbetreffende typen materiaal zijn bestemd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TAURUS HOME R500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TAURUS HOME R500 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag