Gebruiksaanwijzing SUPERTOOTH BUDDY

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SUPERTOOTH BUDDY. Wij hopen dat dit SUPERTOOTH BUDDY handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SUPERTOOTH BUDDY te teleladen.


SUPERTOOTH BUDDY : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1231 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SUPERTOOTH BUDDY

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Ga naar het Bluetooth-menu van uw telefoontoestel terwijl de handsfree kit in paarmodus zit. Indien het telefoontoestel een paswoord/pincode vraagt, toetst u 0000 in en drukt u op OK. Let er bij het plaatsen op dat de microfoon (5) van de SUPERTOOTH BUDDY naar de mond van de gebruiker is gericht. Basisfuncties BELANGRIJK: De handsfree kit moet ‘gepaard’ worden met uw Bluetooth-telefoon voordat u gebruik kunt maken van de volgende functies. [. . . ] 35 NL Een oproep weigeren (enkel voor handsfree telefoontoestellen): Druk tijdens het oproepsignaal gedurende 3 seconden op de MFB-knop (6) of druk kort op de Afsluiten / Weigeren-knop (7). U hoort een piepsignaal om aan te duiden wanneer het laagste en het hoogste niveau wordt bereikt. instellen van het volume: Verhoog of verlaag het volume door respectievelijk te drukken op de knop Volume + (2) of Volume - (3). Het geluid overbrengen van het telefoontoestel naar de handsfree kit : Druk gedurende 1 seconde op de MFB-knop (6). Opmerking: Bij sommige telefoontoestellen dient u eerst een verzoek tot verbinding te accepteren op het telefoontoestel voordat de automatische transfer plaatsvindt. Wachtfunctie Belangrijk: Controleer voordat u gebruik maakt van deze functie of uw telefoontoestel en het telefoonnetwerk de wachtfunctie ondersteunen. De SUPERTOOTH BUDDY signaleert een tweede inkomende oproep met een piepsignaal. Om het huidige gesprek te beëindigen en de tweede inkomende oproep aan te nemen Druk kort op de MFB-knop (6) om het huidige gesprek te beëindigen en de tweede inkomende oproep aan te nemen. Het geluid van de tweede oproep wordt automatisch weergegeven via de handsfree kit. Opmerking: De wachtfunctie is niet beschikbaar indien er twee toestellen aangesloten zijn (MultiPoint). Gebruikersacties (stemkiezen, nummerherhaling) sturen het primaire toestel, maar het is mogelijk om via de SUPERTOOTH BUDDY een inkomend gesprek op een van beide toestellen aan te nemen of te weigeren. Schakel de handsfree kit uit door de Aan / Uit-knop (8) ingedrukt te houden tot de led rood knippert. Paar de extra telefoon zoals beschreven in ‘Paren met een Bluetooth- mobiele telefoon’ in deel E. Sluit het 1e telefoontoestel aan via zijn Bluetooth menu, of schakel de kit Uit en vervolgens opnieuw Aan om beide telefoontoestellen automatisch aan te sluiten. € U kunt een oproep van beide telefoontoestellen aannemen of weigeren. Indien u reeds een gesprek voert op het 1e telefoontoestel en een oproep ontvangt op het 2e toestel, hoort u een speciale beltoon op de handsfree kit terwijl het huidige gesprek wordt voortgezet. Om het gesprek op het 1e toestel te beëindigen en de oproep op het 2e toestel te beantwoorden: Druk kort op de MFB-knop (6) om het gesprek op het 1e telefoontoestel automatisch te beëindigen en de oproep op het 2e toestel aan te nemen (het geluid komt automatisch via de handsfree kit). Opmerking: De wachtfunctie is niet beschikbaar indien er twee toestellen aangesloten zijn (MultiPoint). Bij een nieuwe paarprocedure wordt automatisch het telefoontoestel gewist dat het langst geleden werd gebruikt. Dat betekent dat dat toestel opnieuw gepaard zal moeten worden voordat het gebruikt kan worden. [. . . ] Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur) Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn ge bruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menseljke gezondheid door onge controleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame herge bruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente, hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SUPERTOOTH BUDDY

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SUPERTOOTH BUDDY zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag