Gebruiksaanwijzing STRONG SRT L2050

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing STRONG SRT L2050. Wij hopen dat dit STRONG SRT L2050 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing STRONG SRT L2050 te teleladen.


STRONG SRT L2050 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1796 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   STRONG SRT L2050 (1765 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding STRONG SRT L2050

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 2 De bedieningstoetsen bij het beeldscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Automatisch Programmeersysteem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Bedienen met de toetsen op het toestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Menu Menu Menu Menu Menu Menu Geluid (Sound) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] TV, AV-1 of AV-3 kan geselecteerd worden door op de " WPG " of " 92/ " toets te drukken bij "AV-2 Output". 0HQX )HDWXUH Wanner een item geselecteerd is met de " " of " " toetsen in het installatiemenu, zal het geselecteerde item worden uitgelicht op de onderste balk. Een programma selecteren Om een programmanummer te kiezen, kunt u de toetsen" WPG " of " 92/ ", de cijfertoetsen of de toets "--" in combinatie met de cijfertoetsen gebruiken. - 17 - 79 01-DUT-2007-1090 UK-20 INCH TFT-DUVAR MONT-YENI SW-AU-SS. p65 17 29. 01. 2005, 08:27 1HGHUODQGV , QVWDOO Het item Fijnafstemmen (Fine Tuning) Nadat u de tv heeft afgestemd op de programma's kunt u deze fijnafstemmen (Fine Tuning) als u niet tevreden bent over het getoonde beeld. Bij het item Fijnafstemmen (Fine Tuning) kunt u met de toets " WPG" of " 92/ " zoeken naar de beste kwaliteit van het beeld. 3 & & %* Een band selecteren De band kan worden ingesteld op: C of S met behulp van de toets" of " 92/ ". Een kanaal selecteren (Channel) Het kanaal kan worden gewijzigd met behulp van de toetsen " WPG " of " 92/ ", de cijfertoetsen of de toets "--" in combinatie met de cijfertoetsen. Selectie Standaard Met de knop " WPG " of " 92/ " onder Standaard kunt u de standaard wijzigen naar B/G, D/K, K', I/I', L/L'. Het item Zoeken (Search) Om het zoekproces te starten, drukt u op de toets " 92/ " om in voorwaartse richting te zoeken of op " WPG " om in achterwaartse richting te zoeken. Als er een signaal is gevonden of het einde van de band is bereikt na het zoekproces, druk dan nogmaals op de toets " WPG " of " 92/ " om het zoekproces voort te zetten. Om het zoekproces te stoppen, drukt u nogmaals op de toets " WPG" of " 92/ ". WPG Gewoonlijk staat de fijnafstemmings cursor naast de linkerzijde op de getoonde schaal en wordt deze getoond met n pijl. " De videorecordermode instellen (Vcr Mode) Dit item wordt getoond in de mode TV, AV-1, AV-2, AV-3 en S-VIDEO. Als u een videoband vanuit een van deze modi wilt bekijken, dan is het raadzaam de videorecordermode in te stellen op Aan (On). Bij het item Videorecordermode kunt u op de toets " WPG " of " 92/ "drukken om deze functie in te schakelen. Als u een DVD wilt bekijken moet u deze functie uitschakelen; want DVD is een ander soort bron dan een videorecorder en voor een betere beeldkwaliteit moet u de videorecordermode dan instellen op Uit (Off). De instellingen opslaan (Store) Druk op de toets OK op de afstandsbediening om de instellingen direct op te slaan, of, Selecteer Opslaan met de toets " " of " ". Druk op de toets " WPG", " 92/ " of "OK" om de instellingen van het menu Installatie op te slaan. Menu Programma Ga direct naar het menu Programma door op de toets " " te drukken of, Druk op de toets MENU, waarna u in het hoofdmenu komt. Selecteer Programma met behulp van de toets " " of " ", ga vervolgens naar het menu Programma door op de toets " WPG ", " 92/ " of "OK" te drukken. - 18 01-DUT-2007-1090 UK-20 INCH TFT-DUVAR MONT-YENI SW-AU-SS. p65 18 29. 01. 2005, 08:27 1HGHUODQGV 0HQX 3URJUDP 3 U kunt de cursor in vier richtingen verplaatsen en op n pagina staan 20 programmanummers. U kunt omhoog en omlaag gaan met de navigatietoetsen en alle programma's selecteren in de TV-mode (met uitzondering van AV-mode). In de menu's kunt u met de toetsen " " " omhoog en omlaag gaan. Als u nu de cursor naar een programma verplaatst worden de programma's automatisch geselecteerd. U kunt ook een programma selecteren met behulp van de cijfertoetsen of de toets [-/--]. Als u de toets [-/--] gebruikt om een programma te selecteren, wordt er "P --" (OSD tv-status) op het scherm getoond en wanneer u nu de cijfertoetsen indrukt worden deze hier op het scherm weergegeven. Na het proces van automatisch opslaan worden de namen ingesteld op: Resultaat van zoeken op kanaal "C-01" of "S01" (band- en kanaalnummer) of de naam van het afgestemde kanaal als deze is gedefinieerd. [. . . ] / 69, '(2 , 1387 6&$57$$16/8, 7, 1* $9 6&$57$$16/8, 7, 1* $9 $17(11( +22)'7(/()221 3&, 1*$1* /, -18, 7*$1* / /, -18, 7*$1* 5 $8', 2, 1*$1* / $8', 2, 1*$1* 5 $9 9, '(2, 1*$1* - 29 01-DUT-2007-1090 UK-20 INCH TFT-DUVAR MONT-YENI SW-AU-SS. p65 29 29. 01. 2005, 08:27 1HGHUODQGV Antenneaansluitingen %XLWHQDQWHQQHDDQVOXLWLQJHQ WCAhrr SqrphxhiryÉh&$Âu ? 9+)8+) 6purvwqrUW ? WCAVCAhrr Qyhr!hqrvtrxhiryÉh"Âu 9+)8+) 6purvwqrÉhUW SqrphxhiryÉh&$Âu Randapparatuur aansluiten Hoofdtelefoon AUDIO 6V9DPDI WD9@PDI / 5 VIDEO $17 , 1 , 1 287 , 1 287 CAMCORDER Voor satellietontvanger DECODER - 30 01-DUT-2007-1090 UK-20 INCH TFT-DUVAR MONT-YENI SW-AU-SS. p65 30 29. 01. 2005, 08:27 1HGHUODQGV Karakteristieke display-modi PC-ingang Het beeldscherm heeft een maximale resolutie van 1024 x 768, verticale sync. In de tabel hieronder ziet u een aantal karakteristieke beeldschermmodi. Hqr Sryvr Cvhhy Wrvphhy Arrvr CxC WrC TpQyhvrv C Wr                                           - 31 01-DUT-2007-1090 UK-20 INCH TFT-DUVAR MONT-YENI SW-AU-SS. p65 31 29. 01. 2005, 08:27 1HGHUODQGV Tips Verzorging van het scherm Reinig het scherm met een zachte, enigszins vochtige doek. Gebruik geen schurende oplosmiddelen want deze kunnen de coating op het tv-scherm beschadigen. aansluiting?Voor monitor: Controleer of de voedingskabel van de monitor goed in het stopcontact zit van het elektriciteitsnet of van de geaarde verlengingskabel of contactdoos. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING STRONG SRT L2050

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding STRONG SRT L2050 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag