Gebruiksaanwijzing STRONG SRT 8110

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing STRONG SRT 8110. Wij hopen dat dit STRONG SRT 8110 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing STRONG SRT 8110 te teleladen.


STRONG SRT 8110 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1224 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   STRONG SRT 8110 BROCHURE (323 ko)
   STRONG SRT 8110 BROCHURE (323 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding STRONG SRT 8110

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · ebruikdeDVB-TAdapterUSBnietineenextreemvochtigeofstoffigeomgeving. [. . . ] G · eschermhetapparaattegenhardeschokkenenvallen­ditzoudeinterneelektronicakunnenbeschadigen. B · robeernooitzelfhetapparaatteopenen, erbevindenzichgeenbruikbareonderdelenbinnenin. Doorhetopenenvanhetapparaatzalde P garantievervallen. Inhoud verpakking Je vindt het volgende in deze verpakking: -- DVB-T Adapter USB --Antenne --Zuignapenclip --Afstandsbediening --CDmetstuurprogramma's, softwareendezehandleiding Alsjeconstateertdatdeinhoudvandeverpakkingnietcompleetis, brengdeverpakkingdanterugnaarhetverkooppuntwaarjehethebtgekocht. Voordat u begint Plaatsdeantennevoordebesteontvangstzohoogmogelijkenbuitenofindebuurtvaneenraam. Alsugeenzendersziettijdenseenzenderscan, komtditwaarschijnlijkdooreenslechteontvangst. Installatie Omdeadapterteinstallerenplaatstudecd, uwachttotdathetinstallatieprogrammaautomatischstartenukiestdeoptie"DriversandSoftware" (Stuurprogramma'sensoftware). Volgdeaanwijzingenophetscherm. De adapter gebruiken Windows XP / Windows Vista InWindowsXP&WindowsVistamoetudegebundeldemedia"TotalMedia"gebruikenomtvtekijkenenoptenemen. Raadpleegde meegeleverdeTotalMedia-handleidingopdecdvoormeerinformatie. 14 NEDErlaNDSE VErSIE Windows 7 LiveTV-setup InWindows7moetuWindowsMediaCentergebruiken. OmWindowsMediaCentertestartengaatunaarStart->Alleprogramma's->Windows MediaCenter . Alshetgoedis, zietuhetvolgendescherm: AlsWindowsMediaCenterisgestart, kliktuop"Doorgaan"envolgtudeaanwijzingenophetscherm. Klikvervolgensop"LiveTVSetup"onder hetitem"TV"envolgdeaanwijzingenophetscherm. Alsdezenderscanvoltooidis, zietualshetgoedishetvolgendescherm: Klikop"Volgende"en"Voltooien". Live TV kijken OmLiveTVtekijkenstartuWindowsMediaCenteren"WatchLiveTV"(LiveTVkijken)onderhetitem"TV". Uziethetvolgendescherm: Opmerking:Defuncties"Shuffle", "Poweron/off"(stroomaan/uit) en"Snapshot"opdeafstandsbedieningwerkennietinWindowsMedia Center. 15 NEDErlaNDSE VErSIE 16 NEDErlaNDSE VErSIE 17 Specifications DVB-T Adapter USB specifications CONNECTION USB2. 0 Antenna:Aerial/PAL/CATV(Belling-Leetype, IEC169-2) STANDARDSSUPPORTED DVB-T, MicrosoftBDA SUPPORTEDFORMATS MPEG-2, H. 264/MPEG-4AVC ADVANCEDFEATURES Antennaclipandsuctioncup WorkswithWindowsMediaPlayer NosoftwareinstallationrequiredforWindows7 SupportsEPGandTeletext Timeshiftfunction FREQUENCYRANGE 48. 25~863. 25MHz(VHF, UHF) ANTENNATYPE 3dBitwin ADDITIONALSPECIFICATIONS Chipset:RealtekRTL2832U Tuner:MaxLineMxL5007T BUNDLEDSOFTWARE ArcSoftTotalMedia3. 0. 7. 127 SYSTEMREQUIREMENTS Microsoft®Windows®XP, WindowsVista®orWindows®7 CABLING Antennacablelength:190cm WARRANTY 2years+10yearsextendedwarrantyafterregistration Visit:sweex. com/12yearwarrantyformoreinformation, termsandtheregistrationform [. . . ] Alsdezenderscanvoltooidis, zietualshetgoedishetvolgendescherm: Klikop"Volgende"en"Voltooien". [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING STRONG SRT 8110

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding STRONG SRT 8110 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag