Gebruiksaanwijzing STRONG SRT 7000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing STRONG SRT 7000. Wij hopen dat dit STRONG SRT 7000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing STRONG SRT 7000 te teleladen.


STRONG SRT 7000 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1272 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding STRONG SRT 7000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Geeft een hint of tip aan bij het gebruik van een functie. Waarschuwing Opmerking Gebruik van de handleiding · · Lees de veiligheidsvoorzorgen goed door voordat u dit product gaat gebruiken. Als er een probleem optreedt, raadpleegt u het gedeelte 'Problemen oplossen'. Mededeling betreffende auteursrecht De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het auteursrecht op deze handleiding is voorbehouden door Samsung Electronics, Co. , Ltd. De inhoud van deze handleiding mag niet worden verveelvoudigd, gedistribueerd of gebruikt, geheel of gedeeltelijk of in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Samsung Electronics, Co. , Ltd. [. . . ] Als de resolutie is ingesteld op de optimale resolutie, wijzigt de beeldverhouding niet wanneer <Image Size> is ingesteld op <Auto> of <Wide>. Menu H-Position Menu V-Position U kunt de horizontale positie van de OSD aanpassen. U kunt de verticale positie van de OSD aanpassen. SETUP&RESET MENU Reset BESCHRIJVING Met deze functie stelt u de visuele kwaliteit en kleurinstellingen terug op de fabrieksinstellingen. · <No> - <Yes> Menu Transparency U kunt de transparantie van de OSD instellen. · <Off> - <On> Language Selecteer een taal voor de OSD. De geselecteerde taal wordt alleen toegepast op de product-OSD. Deze instelling is niet van invloed op andere functies van de computer. Hiermee kunt u het product instellen zodat het automatisch wordt uitgeschakeld na een bepaalde tijdsduur. · <Off> - <On> Het product gebruiken 3-6 MENU On Timer BESCHRIJVING Hiermee kunt u het product instellen zodat het automatisch wordt ingeschakeld na een bepaalde tijdsduur. · <Off> - <On> On Timer Source Hiermee kunt u de modus aanpassen als het product automatisch wordt ingeschakeld. · <Analog> - <Client> On Timer Volume Display Time Het volume wordt automatisch aangepast naar een bepaald niveau als het product wordt ingeschakeld. · <5 sec> - <10 sec> - <20 sec> - <200 sec> Customized Key U kunt de functie van de aangepaste toets (Customized Key) instellen op een van de volgende opties. · <MagicBright> - <MagicColor> - <Color Effect> - <Image Size> INFORMATION MENU INFORMATION BESCHRIJVING Dit geeft de frequentie en resolutie weer zoals ingesteld op de pc. 3-6 Het product gebruiken 4 4-1 De software installeren Using Windows XPe Wat is XPe Client? Een Microsoft Windows XP Embedded (XPe) client gebruikt het besturingssysteem Microsoft Windows XP Embedded. Op de client moet de client-software voor de externe bureaubladverbinding zijn geïnstalleerd. Een breedbandinternetverbinding is uiterst geschikt voor hoge prestaties. Omdat het externe bureaublad voor het extern besturen van de host echter minimale hoeveelheden gegevens verzendt, waaronder de beeldscherm- en toetsenbordgegevens, is een breedbandverbinding niet noodzakelijk. U kunt een extern bureaublad over een internetverbinding van lage bandbreedte uitvoeren. Wanneer u een extern bureaublad uitvoert op Windows XP Professional, is het niet mogelijk het besturingssysteem van uw computer te gebruiken. · Uw computer als host activeren U moet de functie Remote Desktop (Extern bureaublad) activeren om hem vanaf een andere computer te besturen. U moet als beheerder of als lid van de groep Beheerders zijn aangemeld om op uw computer Remote Desktop (Extern bureaublad) te activeren. Volg deze stappen: · · · · Open de map Systeem in het Configuratiescherm. Klik op Start, ga naar Instellingen, klik op Configuratiescherm en dubbelklik vervolgens op het pictogram Systeem. Selecteer op het tabblad Remote (Extern) het keuzevakje "Allow users to connect remotely to this computer" (Externe gebruikers mogen verbinding met deze computer maken). Zorg dat u de benodigde toestemmingen heb om op afstand met uw computer te verbinden en klik op OK. [. . . ] Stel de resolutie en de frequentie in op de juiste waarden op de grafische kaart. raadpleeg de (tabel Standaardsignaalmodi) 5-2 Problemen oplossen DE KLEUREN WORDEN WEERGEGEVEN IN 16-BITS (16 KLEUREN). Windows ME/XP/2000 : Stel de kleur opnieuw in door Control Panel (Configuratiescherm) Display (Beeldscherm) Settings (Instellingen) te selecteren. Configureer de kleuren opnieuw in overeenstemming met het nieuwe stuurprogramma van de grafische kaart. Is de grafische kaart correct geconfigureerd? WANNEER IK HET BEELDSCHERM AANSLUIT, VERSCHIJNT HET BERICHT "ONBEKENDE MONITOR, PLUG&PLAY (VESA DDC) MONITOR GEVONDEN". [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING STRONG SRT 7000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding STRONG SRT 7000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag