Gebruiksaanwijzing STRONG SRT 5202

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing STRONG SRT 5202. Wij hopen dat dit STRONG SRT 5202 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing STRONG SRT 5202 te teleladen.


STRONG SRT 5202 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1371 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   STRONG SRT 5202 BROCHURE (233 ko)
   STRONG SRT 5202 BROCHURE (233 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding STRONG SRT 5202

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Met de SSD kan de camcorder worden opgestart, kunnen gegevens worden gelezen en kan de software veel sneller worden gebruikt dan met de normale vaste schijf. De SSD is tevens zeer stabiel, duurzaam en maakt minder geluid bij het gebruik. Met aanraakpaneel U kunt opgeslagen opnamen weergeven en functies instellen door gewoon op het LCD-scherm te tikken. Dubbel opnemen: zo veel u wilt Wanneer u full HD-video's opneemt, kunt u stilstaande beelden eenvoudig vastleggen door bediening met een knop. [. . . ] Nadat het afspelen met Quick View is beëindigd, wordt uw camcorder weer teruggeschakeld naar de standby-modus. 1/1 Quick View Off On Tip Als u de tab voor wissen ( het bestand gewist. ) aanraakt terwijl u Quick afspeelt, wordt 00:00:05/00:00:50 100_0013 Quick View · De functie Quick View is niet beschikbaar in de volgende gevallen: - Als de modus is gewijzigd na het opnemen - Als de USB-kabel is aangesloten op de camcorder. Shot" (Continu-opname), wordt alleen het meest recente bestand afgespeeld. 68 Guideline (Richtlijn) De richtlijn geeft een rechte lijn weer op het LCD-scherm, zodat u de beeldcompositie tijdens het opnemen van beelden eenvoudig kunt instellen. De camcorder biedt 3 soorten richtlijnen. CONTROLE VOORAF Selecteer de opnamemodus door op de MODE-knop te drukken. Raak Menu ( ) aan "Guideline" (Richtlijn). Self Timer Time Lapse REC 5/5 Quick View Guideline 2. ) of Guideline Items in submenu · Off (Uit): Hiermee schakelt u de functie uit. : Als u het onderwerp op het kruispunt in het midden plaatst, · wordt het onderwerp in het midden van het frame opgenomen. · : Zolang u onderwerpen binnen het kader van de Veiligheidszone plaatst, weet u zeker dat ze worden opgenomen. Wanneer u de onderwerpen op of dichtbij de kruispunten van het raster plaatst, ontstaat een evenwichtige compositie. Off STBY 00:00:00 [307Min] 9999 MENU · De positie van het onderwerp op een kruising van de richtlijn voor een evenwichtige beeldcompositie. · De richtlijnen op het scherm verschijnen niet op de werkelijk opgenomen beelden. 69 geavanceerd afspelen Play Option (Afspeeloptie) U kunt de door u gewenste manier van afspelen instellen. CONTROLE VOORAF Raak op het LCD-scherm de tab Afspelen( ) HD ( HD ) of SD ( SD ) aan. pagina 43 1. Raak Menu ( ) aan "Play Option" (Afspeeloptie). Play Option Highlight 1/ 2 Playlist Delete 2. ) of Play Option Items in submenu · Play All (Alles afsp. ) ( ): Hiermee worden videoclips vanaf de geselecteerde video tot de laatste afgespeeld en wordt vervolgens teruggekeerd naar het miniatuurweergavescherm. Selecteer het gewenste bestand om de bestandsinformatie weer te laten geven. · De bestandsinformatie over het geselecteerde bestand wordt weergegeven. Als u het menu wilt verlaten, tikt u op het tabblad Terug ( ). File Info 100VIDEO HDV_0017. MP4 Date Duration Size Resolution : 01/JAN/2010 : 00:00:05 : 9. 56MB : HD 1080 50i F 73 systeeminstellingen Storage Type (Opslag) (alleen HMX-H203/H204/H205) U kunt films en foto's vastleggen in het ingebouwde geheugen of op een geheugenkaart. U moet het gewenste opslagmedium selecteren voordat u met het opnemen of afspelen begint. pagina 27 Storage Info (Opslaginfo) (alleen HMX-H203/H204/H205) Met deze functie kunt u opslaginformatie over het geselecteerde opslagmedium (geheugenkaart) bekijken, zoals de gebruikte en beschikbare geheugenruimte. CONTROLE VOORAF Plaats de geheugenkaart in de camcorder voordat u de opslaginformatie bekijkt. 1. Raak Menu ( ) Instelling ( ) "Storage Info" (Opslaginfo) aan. · De gebruikte geheugenruimte, de beschikbare geheugenruimte en de opnametijd afhankelijk van de geselecteerde videoresolutie worden weergegeven. geh. ) ( ): Hierbij wordt de opslaginformatie van het interne geheugen gebruikt. ): Hierbij wordt de opslaginformatie van de geheugenkaart gebruikt. Storage Type Storage Info 1/ 7 Format File No. Storage Info Internal Memory Card 1/1 · Card ( Card Info (alleen SRT 5202/H220) Met deze functie kunt u opslaginformatie over het geselecteerde opslagmedium (geheugenkaart) bekijken, zoals de gebruikte en beschikbare geheugenruimte. CONTROLE VOORAF Insert the memory card in the camcorder before viewing the storage information. 74 1. · De gebruikte geheugenruimte, de beschikbare geheugenruimte en de opnametijd afhankelijk van de geselecteerde videoresolutie worden weergegeven. Als u het menu wilt verlaten, tikt u op het tabblad Terug ( Card · Used: 40. 5MB · Free: 30. 8GB [HD]1080/50i Super Fine : Fine : Normal : 253Min 307Min 390Min ). Format (Formatteren) Gebruik deze functie als u alle bestanden definitief wilt verwijderen of als u problemen met het opslagmedium wilt oplossen. CONTROLE VOORAF U kunt alle bestanden en opties op het opslagmedium, inclusief beveiligde bestanden, definitief verwijderen. [. . . ] - Zorg ervoor dat u het opslagmedium niet buigt of laat vallen, er druk op uitoefent of het blootstelt aan schokken of trillingen. - Zorg ervoor dat u het opslagmedium niet gebruikt, vervangt of opslaat op locaties die zijn blootgesteld aan sterke magnetische invloeden of elektrisch geluid. - Zorg ervoor dat u tijdens het opnemen, afspelen of anderszins gebruiken van het opslagmedium de camcorder niet uitschakelt en de batterij en netvoedingsadapter niet verwijdert. - Plaats het opslagmedium niet in de buurt van voorwerpen met een sterk magnetische invloed of die sterke elektromagnetische golven uitzenden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING STRONG SRT 5202

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding STRONG SRT 5202 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag