Gebruiksaanwijzing STRONG SRT 5003

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing STRONG SRT 5003. Wij hopen dat dit STRONG SRT 5003 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing STRONG SRT 5003 te teleladen.


STRONG SRT 5003 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (999 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   STRONG SRT 5003 BROCHURE (286 ko)
   STRONG SRT 5003 BROCHURE (286 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding STRONG SRT 5003

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het uitroepteken in een gelijkbenige driehoek is bedoeld om de gebruiker attent te maken op belangrijke gebruiks- en onderhoudsinstructies in de bij het apparaat geleverde gebruiksaanwijzing. WAARSCHUWING: STEL DIT PRODUCT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM HET RISICO VAN BRAND OF EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN. WAARSCHUWING: Plaats het toestel niet in een kleine ruimte, zoals een boekenkast of een dergelijke afgesloten ruimte. geblokkeerd worden door het product op een bed, bank, tapijt of soortgelijke ondergrond te plaatsen. Het product mag niet geplaatst worden in een inbouwmeubel, zoals een boekenkast of rek tenzij er gezorgd wordt in voldoende ventilatie en de instructies van de fabrikant opgevolgd worden. [. . . ] De timeshift voortgangsbalk geeft de door u geselecteerde clip aan met een rode balk. De clips worden opgenomen terwijl u de timeshift functie afsluit. Tijd Slip U kunt de titel die u momenteel opneemt met de HDD bekijken met behulp van deze functie. Nadat het opnemen bezig is, na 15 seconden, drukt u op PLAY (B) om de titel die u nu opneemt, af te spelen. Als u het afspelen van de titel stopt, keert u terug naar de huidige opnamepositie. Indien u de opname wilt stoppen zonder dat u het huidige afspelen stopt, houdt u STOP (x) langer dan twee seconden ingedrukt. Timeshift functie automatisch gebruiken Indien de optie [Time Shift] in het Kanaalinstellingen menu ingesteld is op [Aan]. Time shift start automatisch zonder dat u op TIME SHIFT knop in HDD modus heeft gedrukt. Als u de timeshift functie wilt stoppen, stelt u de [Time Shift] functie in op [Uit]. Opnemen van externe invoer U kunt opnemen van een externe component, zoals een camcorder of VCR, aangesloten op een van de externe ingangen van de recorder. Zorg dat de component waarvan u wilt opnemen goed aangesloten is op het toestel voordat u gaat opnemen van een externe bron. Tuner: Ingebouwde tuner AV1: AV1 scart contactpunt op achterpaneel AV2: AV2 DECODER scart contactpunt op achterpaneel AV3: AV IN 3 (VIDEO, AUDIO (L/R)) geplaatst op voorpaneel 33 HR408D-S. HR407D-S. BBELLLK_DUT 4/13/09 5:45 PM Page 34 Een titel bewerken Met behulp van het Titellijst menu kunt u video inhoud bewerken. Hoofdstukmarkers toevoegen HDD OP AFSTANDSBEDIENING HDD MENU/LIST vVbB ENTER v V b B, ENTER RETURN U kunt hoofdstukken in een titel maken door hoofdstukmarkers te plaatsen op het gewenste punt. Er wordt een hoofdstukmarker pictogram op het scherm getoond. 1 2 3 4 Selecteer de HDD modus Toon het menu [Titeloverzicht]: Selecteer de titel die u wilt bewerken: Toon het menu bewerken: De opties verschillen per mediatype. 5 Selecteer een menu optie: 6 Sluit het menu [Titeloverzicht]: Hoofdstukken samenvoegen HDD Gebruik deze functies om het geselecteerde hoofdstuk samen te voegen met een ander hoofdstuk. De gekozen genrenaam wordt getoond in de linker benedenhoek van het titel miniatuur. Een gedeelte verwijderen HDD U kunt een gedeelte dat u niet in de titel wenst, verwijderen. Selecteer een titel waarvan u een gedeelte wilt verwijderen en druk op ENTER. Selecteer [Deel wissen] in de [Bewerken] optie in het menu aan de linkerkant van het scherm en druk op ENTER om het menu [Deel wissen] te tonen. U kunt het punt vinden met behulp van de B knoppen PLAY (B), SCAN (m / M), PAUSE (X). [Start punt]: Selecteer het startpunt van een gedeelte dat u wilt verwijderen en druk op ENTER. [Eind punt]: Selecteer het eindpunt van een gedeelte dat u wilt verwijderen en druk op ENTER. [Annuleren]: Druk op ENTER om het geselecteerde gedeelte te annuleren. [Voltooid]: Druk op ENTER om het geselecteerde gedeelte te verwijderen. 35 HR408D-S. HR407D-S. BBELLLK_DUT 4/13/09 5:45 PM Page 36 HDD Informatie tonen OP AFSTANDSBEDIENING 1 Start het afspelen: 2 Toont huidige status van afspelen: 3 Toont het afspeelmenu: 4 Selecteer een onderdeel: 6 Afsluiten van schijf afspeelmenu : B PLAY (B) DISPLAY DISPLAY vV DISPLAY Na een andere titel gaan HDD Als de HDD meer dan één titel heeft, kunt u naar een andere titel gaan. Druk twee keer op DISPLAY tijdens het afspelen en gebruik vervolgens v / V om het titel pictogram te selecteren. Druk vervolgens op de juiste nummertoets (0-9) of b / B om een titelnummer te selecteren. Afspelen starten op geselecteerd tijdstip HDD Druk twee keer tijdens het afspelen op DISPLAY. Selecteer het tijd zoeken vak en voer de vereiste starttijd in uren, minuten en seconden in, van links naar rechts. [. . . ] Voor het gebruik van de Netwerkdiensten is een Internetverbinding vereist. Deze wordt afzonderlijk verkocht, en u alleen bent hier verantwoordelijk voor. De Netwerkdiensten kunnen beperkt zijn, afhankelijk van de kwaliteit, mogelijkheden en technische beperkingen van uw internetservice. De Netwerkdiensten zijn eigendom van derde partijen en kunnen beschermd worden door auteursrechten, patent, handelsmerken en/of andere wetgeving betreffende intellectuele eigendommen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING STRONG SRT 5003

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding STRONG SRT 5003 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag