Gebruiksaanwijzing STRONG SRT 4355

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing STRONG SRT 4355. Wij hopen dat dit STRONG SRT 4355 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing STRONG SRT 4355 te teleladen.


STRONG SRT 4355 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (765 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   STRONG SRT 4355 SERVICE MANUAL (2014 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding STRONG SRT 4355

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 1. 1 Introductie Wij danken u dat u voor een Strong digitale satelliet ontvanger heeft gekozen. Deze ontvanger omvat de laatst beschikbare technologie en is zodanig ontworpen dat toekomstige systeem software automatisch kan worden gedownload via de satelliet. Hierdoor blijft uw ontvanger compatibel met de laatste stand der techniek. De SRT 4355 Evolution ontvanger is geschikt voor de ontvangst van Digitale Radio –en Televisie kanalen die via de satelliet in DVB-S standaard worden uitgezonden. [. . . ] Kies de RODE toets om op te slaan en nogmaals een timer in te stellen. Kies de GROENE om dit menu te sluiten ZONDER de wijzigingen op te slaan. Tip: Als de Tijds interval optie is ingeschakeld dan moeten Kanaal-Start tijd en Stop tijd worden ingevoerd. • • • • 21 5. 1. 4 Het “Instellingen” Menu. Alle opties m. b. t. TV, Schotel, LNB en satelliet instellingen zijn ondergebracht in dit menu. LET OP: het wijzigen van instellingen in dit menu kunnen als gevolg hebben dat kanalen worden gewist / niet meer worden weergegeven. Overtuig uzelf ervan dat de instellingen die u maakt correct zijn ! 5. 1. 4. 1 Systeem Instellingen 1. de OP/NEER toetsen, de optie "Instellingen" en bevestig met OK. Kies m. b. v de OP/NEER toetsen, de optie "Systeem Instellingen" en bevestig met OK. • Taal instelling: U kunt de menu taal, de audio en ondertiteling taal m. b. v. de OP/NEER toetsen, selecteer de menu taal van uw keuze en bevestig met OK De taal van uw keuze wordt nu weergegeven. Op gelijke wijze kunt u eerste en tweede geluidstaal en Ondertitel taal kiezen. LET OP: deze laatste 3 instellingen zullen alleen werken indien de uitzendingen meerde talen ondersteunen. • TV/Video Instellingen: In dit menu kunt u de instellingen wijzigen die van invloed zijn op de connectors op de achterzijde van uw ontvanger (aansluitingen op TV, VCR, Audio en S/PDIF). • TV Modus: Kies de OK toets en selecteer de correcte TV modus: "Multi", "PAL" of "NTSC". • Video Uitgang: Kies de OK toets en selecteer de correcte Video norm : "CVBS" (Composite video) of "RGB" (kies bij voorkeur RGB aangezien dit een betere beeldkwaliteit waarborgt). Kijk in de gebruiksaanwijzing van uw TV of de TV RGB ondersteunt. ) 22 • Scherm Modus: Kies de OK toets en selecteer het formaat dat overeenkomt met uw TV "Vol Scherm" of "Brievenbus" formaat. • Audio Modus: Kies de OK toets en selecteer de instelling van uw keuze: "Stereo", uitsluitend "Links" of "Rechts" ( voor mono TV ) • SPDIF Uitgang: Kies de OK toets en selecteer "AAN" om de S/PDIF uitgang op de achterzijde van de ontvanger te activeren. LET OP : deze functie werkt alleen indien u een Digitale versterker heeft aangesloten op de ontvanger !Kies de OK toets en selecteer "Auto" of "STB" (Set Top Box). Indien AUTO wordt gekozen wordt het video signaal van uw VCR automatisch doorgegeven naar de TV. LET OP : doorgifte van het VCR signaal vindt alleen plaats als de Ontvanger in “stand-by” mode staat. [. . . ] Als u twee maal op de FUNC toets drukt dan verschijnt er een informatie strook onderin het beeld. Hier treft u signaal informatie aan die betrekking hebben op het kanaal dat nu actief is. 34 6. 1 EPG (Elektronische Programma Gids) Uw ontvanger is uitgerust met een Elektronische Programma Gids, door op de EPG toets te drukken verschijnt er een scherm in uw beeld die u informatie over de programmering van de transponder die op dat moment is gekozen. LET OP : EPG informatie is alleen beschikbaar indien deze wordt uitgezonden door de programma provider. Standaard laat de EPG de dagelijkse programmering zien. • Dagelijks (BLAUWE Toets): Weergave van de standaard programma informatie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING STRONG SRT 4355

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding STRONG SRT 4355 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag