Gebruiksaanwijzing STRONG SRT L 1550

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing STRONG SRT L 1550. Wij hopen dat dit STRONG SRT L 1550 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing STRONG SRT L 1550 te teleladen.


STRONG SRT L 1550 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (951 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   STRONG SRT L 1550 (936 ko)
   STRONG SRT L 1550 BROCHURE (229 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding STRONG SRT L 1550

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inhoud De toetsen van de afstandsbediening 34 De bedieningstoetsen bij het beeldscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Montage van het apparaat aan de muur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Batterijen plaatsen in de afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Automatisch Programmeersysteem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] U kunt kiezen uit: Uit (Off), 0:15, 0:30, 0:45, 1:00, 1:15, 1:30, 1:45 en 2:00. Wanneer de sleep-timer staat ingeschakeld verschijnt de ingestelde tijd rechtsboven in het scherm zodra u op de toets op de afstandsbediening drukt. 2II De menutaal selecteren De menutaal kan bij het item Taal (Language) worden gekozen met behulp van de toets " WPG" of " 92/ ". )HDWXUH )HDWXUH PC-geluidsmode (QJOLVK U kunt PC-geluid selecteren bij het item PCgeluidsmode (PC Sound Mode) met behulp van de toets " WPG" of " 92/ ". U kunt geluid in de PC-mode horen dat afkomstig is van TV, AV-1 en AV-2. 2II Nadat de bij sleep-timer ingestelde tijd is verstreken, schakelt de tv automatisch naar stand-by. - 48 2-50060079-1506-DUTCH TFT-1090 UK-WM-AU PANEL. p65 48 25. 01. 2005, 17:27 )HDWXUH Dhyy 79 De instellingen opslaan In het menu Extra (Feature) instellingen worden alle instellingen automatisch opgeslagen. Q!8"%8"%7B!$! Een band selecteren De band kan worden ingesteld op: C of S met behulp van de toets " of "92/ ". WPG" Menu Installatie (Install) Ga direct naar het menu Installatie (Install) door op de blauwe toets te drukken, of Druk op de toets MENU, waarna u in het hoofdmenu komt. Selecteer Installatie met behulp van de toets " " of " ", ga vervolgens naar het menu Installatie door op de toets " WPG" of " 92/ " te drukken. 0HQX Een kanaal selecteren (Channel) Het kanaal kan worden gewijzigd met behulp van de toetsen " WPG" of " 92/ ", de cijfertoetsen of de toets "--" in combinatie met de cijfertoetsen. Voor band S: 01 - 41, voor alle kanaaltabellen. Wanneer er in het menu Installatie een toets wordt geselecteerd met de toets " " of " ", wordt het geselecteerde item onderaan in het menuvenster met een rode kleur getoond. Wijzigingen in de instellingen met behulp van de toets " WPG" of " 92/ " ziet u alleen door de verandering van het rood gemarkeerde item onderaan in het menuvenster. Een programma selecteren Om een programmanummer te kiezen, kunt u de toetsen " WPG" of " 92/ ", de cijfertoetsen of de toets "--" in combinatie met de cijfertoetsen gebruiken. De standaard selecteren (Standard) U kunt de standaard wijzigen bij het item Standaard met behulp van de toets " WPG" of " 92/ ". Het item Zoeken (Search) Om het zoekproces te starten, drukt u op de toets " 92/ " om in voorwaartse richting te zoeken of op " WPG" om in achterwaartse richting te zoeken. Als er een signaal is gevonden of het einde van de band is bereikt na het zoekproces, druk dan nogmaals op de toets " WPG" of " 92/ " om het zoekproces voort te zetten. Om het zoekproces te stoppen, drukt u nogmaals op de toets " WPG" of "92/ ". - 49 2-50060079-1506-DUTCH TFT-1090 UK-WM-AU PANEL. p65 49 25. 01. 2005, 17:27 Het item Fijnafstemmen (Fine Tuning) Nadat u de tv heeft afgestemd op de programma's kunt u deze fijnafstemmen (Fine Tuning) als u niet tevreden bent over het getoonde beeld. Bij het item Fijnafstemmen (Fine Tuning) kunt u met de toets " WPG" of " 92/ " zoeken naar de beste kwaliteit van het beeld. Gewoonlijk staat de cursor in het midden van de getoonde schaal en wordt deze getoond met n pijl. De videorecordermode instellen (Vcr Mode) Dit item wordt getoond in de mode TV, AV-1, AV-2, S-VHS en RGB. Als u een videoband vanuit een van deze modi wilt bekijken, dan is het raadzaam de videorecordermode in te stellen op Aan (On). Bij het item Videorecordermode kunt u op de toets " WPG" of " 92/ " drukken om deze functie in te schakelen. Als u een DVD wilt bekijken moet u deze functie uitschakelen; want DVD is een ander soort bron dan een videorecorder en voor een betere beeldkwaliteit moet u de videorecordermode dan instellen op Uit (Off). De instellingen opslaan (Store) Druk op de toets OK op de afstandsbediening om de instellingen direct op te slaan, of, Selecteer Opslaan met de toets " " of " ". Druk op de toets " WPG", "92/ " of "OK" om de instellingen van het menu Installatie op te slaan. Druk op de toets MENU, waarna u in het hoofdmenu komt. Selecteer Programma met behulp van de toets " " of " ", ga vervolgens naar het menu Programma door op de toets " WPG" of " 92/ " te drukken. 0HQX U kunt de cursor in vier richtingen verplaatsen en op n pagina staan 20 programmanummers. U kunt omhoog en omlaag gaan met de navigatietoetsen en alle programma's selecteren in de TV-mode (met uitzondering van AV-mode). In de menu's kunt u met de toetsen " " " omhoog en omlaag gaan. Als u nu de cursor naar een programma verplaatst worden de programma's automatisch geselecteerd. [. . . ] Sluit uw apparatuur aan op de tv via de SVHS ingang aan de achterzijde met behulp van S-VHS kabels. - 59 2-50060079-1506-DUTCH TFT-1090 UK-WM-AU PANEL. p65 59 25. 01. 2005, 17:27 Randapparatuur aansluiten $ % & '( )*+, - . $ % & ' ( ) 6 IU@II@ 98 !ytryvwx TWD9@P WD9@PDIB6IB 6V9DPDIB6IBS 6V9DPDIB6IBG * + , . 6V9DPGDEIVDUB6IBG 6V9DPGDEIVDUB6IBS CPPA9U@G@APPI T86 SU7VT Q8DIB6 IB - 60 2-50060079-1506-DUTCH TFT-1090 UK-WM-AU PANEL. p65 60 25. 01. 2005, 17:27 Antenneaansluitingen %XLWHQDQWHQQHDDQVOXLWLQJHQ WC AV C Ahrr Sqrph xhiryh&$u : 9+ 8+ ) ) 6 pur vwq rUW : Q yhr!hqrvtrxhiryh"u WC Ahrr 9+ 8+ ) ) 6 pur vwq rhUW Sqrph xhiry h&$u Randapparatuur aansluiten Hoofdtelefoon AUDIO 6 V9DP D I W D9@ P DI / 5 VIDEO $17, 1 1 , 287 , 1 287 '%1'36()6 Voor satellietontvanger DECODER - 61 2-50060079-1506-DUTCH TFT-1090 UK-WM-AU PANEL. p65 61 25. 01. 2005, 17:27 Karakteristieke display-modi PC-ingang Het beeldscherm heeft een maximale resolutie van 1024 x 768, verticale sync. In de tabel hieronder ziet u een aantal karakteristieke beeldschermmodi. Hq r Sry vr C v hhy Wrvphhy Ar r vr C x C WrC T pQ yhvrv C Wr - 62 2-50060079-1506-DUTCH TFT-1090 UK-WM-AU PANEL. p65 62 25. 01. 2005, 17:27 Tips Verzorging van het scherm Reinig het scherm met een zachte, enigszins vochtige doek. Gebruik geen schurende oplosmiddelen want deze kunnen de coating op het tv-scherm beschadigen. Geen beeld Voor TV: Is de antenne goed aangesloten?Voor monitor: Controleer of de voedingskabel van de monitor goed in het stopcontact zit van het elektriciteitsnet of van de geaarde verlengingskabel of contactdoos. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING STRONG SRT L 1550

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding STRONG SRT L 1550 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag