Gebruiksaanwijzing STRONG SRT 6825

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing STRONG SRT 6825. Wij hopen dat dit STRONG SRT 6825 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing STRONG SRT 6825 te teleladen.


STRONG SRT 6825 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (944 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   STRONG SRT 6825 BROCHURE (511 ko)
   STRONG SRT 6825 (938 ko)
   STRONG SRT 6825 (938 ko)
   STRONG SRT 6825 BROCHURE (488 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding STRONG SRT 6825

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] PART 2 · Nederlands Inhoudsopgave 1. 0 Introductie 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 2. 0 2. 1 2. 2 3. 0 3. 1 3. 1. 1 3. 1. 2 3. 1. 3 3. 1. 4 3. 2 3. 2. 1 3. 2. 2 3. 2. 3 4. 0 5. 0 4. 1 5. 1 5. 1. 1 5. 1. 2 5. 1. 3 Gebruik Waarschuwing Reinigen van de unit Verpakking Installatie Aanwijzingen Voorzijde Achterzijde Aansluiten op uw TV en/of Video Recorder Standaard aansluiting met een Scart kabel Aansluiten van een Video Recorder Aansluiten met RCA kabels De ontvanger aansluiten op de PC Aansluiten van de schotel antenne Het aansluiten van een vast opgestelde schotel Aansluiten van Twee (of meer) vaste schotels met behulp van een DiSEqC 1. 0 schakelaar Aansluiten van een gemotoriseerde schotel (DiSEqC 1. 2) Quick start Kanaal Indeling Menu Kanalen sorteren Favoriete Kanalen lijsten samenstellen Kanaal naam wijzigen Het eerste gebruik Hoofdmenu 49 49 50 50 53 53 55 56 57 42 42 43 44 44 45 45 45 46 47 47 47 47 48 48 48 48 Uw Ontvanger Aansluiten van uw ontvanger 40 PART 2 · Nederlands 5. 1. 4 5. 1. 5 5. 1. 6 5. 1. 7 5. 1. 8 5. 2 5. 2. 1 5. 2. 2 5. 2. 3 5. 2. 4 5. 2. 5 5. 2. 6 5. 2. 7 5. 3 5. 4 5. 4. 1 5. 5 5. 6 5. 7 5. 8 6. 0 A. 1 Een Kanaal blokkeren Kanalen overslaan Wijzigen van Video Package Identifier V-PID, Audio A-PID en Program P-PID waarden: Voorkeur Indelen Timer Menu Installatie Menu Taal Instelling Systeem Instellingen Menu Instellingen Timer Instellingen Opstart Kanaal Systeem Upgrade Fabrieksinstellingen LNB Instellingen Kanaal Instellingen Kanalen zoeken Motor Instellingen (Indien u gebruik maakt van een gemotoriseerde schotel met DiSEqC 1. 2 positioner) Beveiliging Smartcard EPG (Elektronische Programma Gids 58 58 59 60 60 61 62 62 63 64 65 65 66 67 69 71 71 74 75 77 77 80 Afstandsbediening Problemen Oplossen 41 PART 2 · Nederlands 1. 0 Introductie Wij danken u dat u voor een Strong digitale satelliet ontvanger heeft gekozen. Deze ontvanger omvat de laatst beschikbare technologie en is zodanig ontworpen dat toekomstige systeem software automatisch kan worden gedownload via de satelliet. Hierdoor blijft uw ontvanger compatibel met de laatste stand der techniek. [. . . ] Kies de GROENE (Ops. /terug) toets om op te slaan en terug te gaan naar het menu. Kies de GELE (Annuleren) om dit menu te sluiten ZONDER de wijzigingen op te slaan. Tip: Als de Tijds interval optie is ingeschakeld dan moeten Kanaal-Start tijd en Stop tijd worden ingevoerd. Indien dit niet gebeurd dan zal er een foutmelding verschijnen. 5. 2 Installatie Menu Alle opties m. b. t. TV, Schotel, LNB en satelliet instellingen zijn ondergebracht in dit menu. Let Op: het wijzigen van instellingen in dit menu kunnen als gevolg hebben dat kanalen worden gewist / niet meer worden weergegeven. Overtuig uzelf ervan dat de instellingen die u maakt correct zijn! 61 PART 2 · Nederlands Systeem Instellingen 1. de OP/NEER toetsen, de optie "Installatie" en bevestig met OK. de OP/NEER toetsen, de optie "Systeem Instellingen" en bevestig met OK. 5. 2. 1 Taal Instelling U kunt de menu taal, de audio en ondertiteling taal m. b. v. de OP/NEER toetsen, selecteer de menu taal van uw keuze en bevestig met OK De taal van uw keuze wordt nu weergegeven. Op gelijke wijze kunt u eerste en tweede geluidstaal en Ondertitel taal kiezen. Let Op: deze laatste 3 instellingen zullen alleen werken indien de uitzendingen meerde talen ondersteunen. Kies BACK om terug te keren naar het Hoofd Menu. 5. 2. 2 Systeem Instellingen In dit menu kunt u de instellingen wijzigen die van invloed zijn op de connectors op de achterzijde van uw ontvanger (aansluitingen op TV, VCR, Audio en S/PDIF). TV modus: Kies de OK toets en selecteer de correcte TV modus: "Multi", "PAL" of "NTSC". In de meeste gevallen volstaat "Multi". 62 PART 2 · Nederlands Video Instellingen: Kies de OK toets en selecteer de correcte Video norm : "CVBS" (Composite video) of "RGB" (kies bij voorkeur RGB aangezien dit een betere beeldkwaliteit waarborgt). Kijk in de gebruiksaanwijzing van uw TV of de TV RGB ondersteunt. ) TV Formaat: Kies de OK toets en selecteer het formaat dat overeenkomt met uw TV "4:3" , "4:3 Letter box" of "16:9 " formaat. Audio Instellingen: Kies de OK toets en selecteer de instelling van uw keuze: "Stereo", uitsluitend "Links" of "Rechts" ( voor mono TV ) VCR Uitgang: Kies de OK toets en selecteer "Automatisch" of "Terminal". Indien AUTO wordt gekozen wordt het video signaal van uw VCR automatisch doorgegeven naar de TV. Kies steeds BACK om één stap terug te gaan in het menu, of om terug te gaan naar TV / Radio. 5. 2. 3 Menu Instellingen U kunt het OSD (On Screen Display) menu instellen volgens uw voorkeur. U kunt kiezen uit een aantal kleurschema's, de transparantie- en helderheid instellen en de tijdsduur waarin het OSD op het scherm verschijnt wijzigen. Kies "Menu Instellingen" en kies de OK toets om te bevestigen. Kleuren Schema: Kies de OK toets en kies uit de volgende schema's: "Standaard", "Kleur 1" of "Kleur 2". [. . . ] Indien vermeld wordt "in OSD MENU mode", dan heeft dit betrekking op de toets functie op het moment dat de ontvanger het menu weergeeft. 77 PART 2 · Nederlands 1. SUB Weergave van de lijst van beschikbare ondertitel talen (Indien uitgezonden). Kanalen sorteren, Belangrijke aanwijzing: Kanalen lijsten. ") voor extra functie van de SAT toets. CHANNEL UP/Down Schakelt steeds 1 Kanaal Hoger/Lager , of verplaatsen van de cursor in MENU mode. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING STRONG SRT 6825

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding STRONG SRT 6825 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag