Gebruiksaanwijzing STRONG SRT 6365 PDR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing STRONG SRT 6365 PDR. Wij hopen dat dit STRONG SRT 6365 PDR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing STRONG SRT 6365 PDR te teleladen.


STRONG SRT 6365 PDR : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4418 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   STRONG SRT 6365 PDR BROCHURE (1209 ko)
   STRONG SRT 6365 PDR (4449 ko)
   STRONG SRT 6365 PDR (4449 ko)
   STRONG SRT 6365 PDR BROCHURE (1171 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding STRONG SRT 6365 PDR

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Digitale Satellietontvanger met Persoonlijke Digitale Recorder SRT 6365 PDR User Manual Inhoudsopgave PART 3 · Dutch INHOUDSOPGAVE 1. 0 INTRODUCTIE 1. 1 Veiligheidsaanwijzingen 1. 2 Verpakking 1. 3 Installatie aanwijzingen 1. 4 Eigenschappen & Accessoires 2. 0 UW ONTVANGER 2. 1 Voorzijde 2. 2 Achterzijde 2. 3 Remote Control Unit 3. 0 AANSLUITINGEN 3. 1 Aansluiten op TV en VIDEO 3. 2 Aansluiten op uw Digitale geluidsversterker 3. 3 Aansluiten op uw Schotelinstallatie 3. 4 De ontvanger aansluiten op de PC 4. 0 HET EERSTE GEBRUIK 4. 1 Taal keuze 4. 2 Type verbinding 4. 3 Satelliet keuze 5. 0 HOOFD MENU 5. 1 Kanalen organisatie 5. 2 Installatie 5. 3 Timer (Schakel klok) 5. 4 Spelletjes 5. 5 Common Interface 5. 6 Dual Descramble 6. 0 RECORDER 6. 1 Opnamen Organisatie 6. 2 HDD Informatie 6. 3 HDD Formatteren 6. 4 Opnamen Instellingen 7. 0 DAGELIJKS GEBRUIK 7. 1 Elektronische Programma Gids (EPG) 7. 2 Kanaalkeuzes and informatie balk 7. 3 Kanaallijst 7. 4 Selectie van geluidsspoor 7. 5 Teletekst functie 7. 6 Ondertiteling functie 8. 0 OPNEMEN EN AFSPELEN 8. 1 Start een opname 8. 2 Stoppen van de opname(s) 8. 3 Tijd verschuiving en Direct opnamen 8. 4 Afspelen A. 1 PROBLEMEN OPLOSSEN: A. 2 SPECIFICATIES A. 3 SCHOTEL INSTALLATIES EN INSTELLINGEN 2 2 2 3 3 4 4 5 6 7 7 8 8 9 10 10 10 10 11 11 13 18 19 19 20 20 20 21 21 21 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 24 26 27 29 1 Dutch PART 3 · Dutch 1. 0 INTRODUCTIE 1. 1 Veiligheidsaanwijzingen PLAATS UW ONTVANGER NIET: n In een gesloten of onvoldoende geventileerde ruimte; n Direct onder of boven andere elektronische apparatuur; n In een situatie waarbij de ventilatie openingen worden afgesloten. STEL DE ONTVANGER EN DE ACCESOIRES NIET BLOOT AAN: n Direct zonlicht of aan andere bronnen die warmte genereren; n Regen of andere vochtige omstandigheden; n Trillingen of schokken die permanente schade aan uw ontvanger kunnen aanrichten; n Magneten, zoals luidsprekers, transformatoren, etc. OVERIGE VEILIGHEIDS AANWIJZINGEN: n Verwijder NOOIT het deksel van het apparaat, dit kan een elektrische schok tot gevolg hebben, bovendien vervalt de garantie als het zegel is verbroken. n Als de ontvanger voor langere tijd niet gebruikt wordt, koppel het apparaat dan af van de schotel en van de 230 Volt netspanning. [. . . ] U ziet nu de Signaal meters onder in het scherm, deze bestaat uit 2 balken; Signaal sterkte en- kwaliteit. Indien deze balken NIET groen of oranje zijn dan houdt dit in dat uw schotel niet juist is uitgericht. n In het onderstaande voorbeeld wordt de schotel uitgericht op de ASTRA satelliet. (uw gezicht wijst nu dus naar het zuiden) Houdt het Kompas in uw hand en draai 19, 2° graden naar links (naar het Oosten). n Kies optie Verplaatsen en gebruik de tu toetsen om de motor te draaien. n In meeste gevallen zal u naar het oosten moeten draaien om ASTRA 19. 2 (oost) te vinden. n Draai uw schotel naar de positie die u heeft gevonden met het kompas. Stel de hellingshoek van de schotel (zie gradenboog op de schotel) in op ca. Indien dit niet het geval is draai de schotel dan met kleine stapjes naar Links of Rechts. Doe dit langzaam zodat de signaal meter de kans krijgt om uit te slaan als er signaal wordt gevonden. Mocht u nog steeds geen signaal krijgen, wijzig dan de hellingshoek van de schotel (1 graad meer /minder) en draai de schotel weer naar Links en Rechts. n Probeer dan deze balken zover mogelijk uit te laten slaan door zeer kleine bewegingen met de schotel te maken. Als u ervan overtuigd bent dat u de maximale waarde heeft gevonden, zet de schotel dan stevig vast. n Kies BLAUWE (Opsl. &Verlaten) toets om deze positie opslaan terug te keren naar het Kanaal Instellingen menu. n Kies eventueel een "andere" satelliet en herhaal deze procedure om een volgende positie van deze vast te leggen. 5. 2. 2 Schotel instellingen Dit menu stelt u instaat om de parameters van u schotel(s) in te stellen. Schotel nummer: Gebruik de tu toetsen en kies een nummer voor de door u gebruikte schotel waar u deze parameters aan toewijst. Dit nummer wordt in Kanaal Installatie gebruikt om deze instelling te volgen. Type Verbinding: Gebruik de tu toetsen om een schotel verbinding te kiezen. Het wordt niet geadviseerd als u reeds kanalen heeft geïnstalleerd dit te wijzigen. Tuner: Deze optie kan alleen worden gewijzigd als u achter Type Verbinding "Gescheiden" heeft gekozen. Gebruik de tu toetsen om een van de Tuners te kiezen welk is verbonden met de gekozen schotel waar deze instellingen mee corresponderen. [. . . ] Controleer of uw TV op het juiste (UHF) kanaal staat, of dat de TV op het juiste Externe (AV) kanaal staat. Controleer of de Scart en/of UHF kabel correct zijn verbonden met de TV en Ontvanger. Kies de MUTE of AUDIO toets op de afstandsbediening van uw ontvanger of TV. Na sneeuwval: verwijder de sneeuw uit de schotel Probleem met de aansluiting tussen TV en ontvanger Ontvanger "staat vast'". Geen geluid Geen beeld geluid OF De ontvanger of TV staat in "MUTE" mode of AC 3 geluidsspoor Probleem met aansluiting van de scart kabel tussen TV en Ontvanger Probleem met aansluiting van de scart kabel tussen TV en Ontvanger Dit is normaal, de regen / sneeuw zorgen voor verlies van het signaal tussen satelliet en schotelantenne Wel geluid Geen Beeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING STRONG SRT 6365 PDR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding STRONG SRT 6365 PDR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag