Gebruiksaanwijzing STRONG 5-IN-1 REMOTE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing STRONG 5-IN-1 REMOTE. Wij hopen dat dit STRONG 5-IN-1 REMOTE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing STRONG 5-IN-1 REMOTE te teleladen.


STRONG 5-IN-1 REMOTE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2591 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   STRONG 5-IN-1 REMOTE (2595 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding STRONG 5-IN-1 REMOTE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zoek in de codelijst (aan het einde van deze gebruiksaanwijzing) de code van het apparaat dat u wil bedienen op. TV > Sony) Naast de merknaam treft u een aantal 3 cijferige code's aan (Bijv. [. . . ] De LED zal nu uitgaan als teken dat de code is opgeslagen onder de toestel toets van uw keuze. De afstandsbediening is correct geconfigureerd als het apparaat AAN en UIT gaat. Controleer voor de zekerheid nog enige andere functies (Bijv VOLUME -/+ ). Indien het apparaat niet naar tevredenheid functioneert : herhaal dan de stappen 2 T/M 6. Indien niet binnen 30 sec een toets wordt ingedrukt dan zal het zoek proces worden gestopt, herhaal in dit geval alle bovenstaande stappen. 6. 7. OPMERKING: Identificatie van de gevonden CODE nummers: 1. Druk op de toets, druk vervolgens tegelijkertijd op & Tel het aantal knipperingen van de LED en noteer dit. Herhaal de handeling met & en noteer het aantal knipperingen van de LED Herhaal de handeling met & en noteer het aantal knipperingen van de LED. 3. 4. Voorbeeld: Toets knippert helemaal niet, dit betekend dat het eerste cijfer [0] is. , Toets knippert 2 maal, dit betekend dat het getal [2] is, Toets knippert 8 maal :het getal is in dit geval [8], de juiste code is in dit geval dus 028. Uw Code Nummers Schrijf hier de door u gevonden code's op en bewaar dit gedeelte voor het geval u de code's later nog nodig heeft. TV VCR DVD STB 1 STB 2 16 www. strongsat. com NL Basis functies van de afstandsbediening: 1. STANDBY ON/OFF ­ Schakelt een apparaat AAN of UIT ( stand-by) LED indicator ­ Knippert indien een toets wordt ingedrukt TV ­ TV mode. STB1 ­ Standaard toets voor Strong SRT 6125/6155/6355 digitale satelliet ontvangers. SUB ­ Weergave van ondertiteling (indien uitgezonden) in STB1 mode 13. [. . . ] 0 - 9 Numeriek ­ Ingave van een getal of weergeven van een bepaald kanaal. www. strongsat. com 17 NL Specifieke functies van de afstandsbediening: TV (Alel functies zijn weergegeven op de knoppen. ) "Zappen" door de kanaallijsten Weergave van de kanalen lijst Aan/Uit schakelen van de Teletext. Terug naar vorig kanaal Verander de kleurinstellingen Verander de Helderheids inste-llingen ROOD - / GROEN + GEEL - / BIAUW + VCR AFSPELEN STOP OPNEMEN DOORSPOELEN TERUGSPOELEN PAUZE DVD AFSPELEN STOP VOORWAARTS TERUG PAUZE STB Weergave van de favorieten lijst Weergave van Ondertiteling Cursor voor navigatie in OSD menu Selecteren / bevestigen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING STRONG 5-IN-1 REMOTE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding STRONG 5-IN-1 REMOTE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag