Gebruiksaanwijzing STOKKE SCOOT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing STOKKE SCOOT. Wij hopen dat dit STOKKE SCOOT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing STOKKE SCOOT te teleladen.


STOKKE SCOOT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5684 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding STOKKE SCOOT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het parkeermechanisme moet ingeschakeld zijn bij het plaatsen en uitnemen van kinderen. Alle lading die is bevestigd aan de duwbeugel en/of achterop de rugleuning en/of aan de zijkanten is van invloed op de stabiliteit. de wandelwagen moet regelmatig worden geïnspecteerd , onderhouden , gereinigd en/ of gewassen. De wandelwagen moet slechts worden gebruikt voor het aantal kinderen waarvoor deze is ontworpen. [. . . ] € Door een te zware belading, het onjuist inklappen of het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan de wandelwagen beschadigd of defect raken. Houd kinderen altijd buiten bereik van bewegende delen tijdens het verstellen. € Als de wandelwagen wordt gebruikt met een autostoeltje, Merk op dat dit autostoeltje niet een kinderbed of een bed te vervangen. Mocht uw kind nodig heeft om te slapen, gewoon, moet geplaatst worden in een pak comfortabele kinderwagenbak, kinderbed of bed. 72 Stokke® Scoot userguide NL Klachtrecht en aanvullende garantie Wereldwijd geldig voor wat betreft Stokke® Scoot , hierna te nomen: het product. KLACHTRECHT De klant heeft het recht om een klacht in te dienen krachtens de op enig moment toepasselijke wetten op de bescherming van de consument, welke wetgeving van land tot land verschillend kan zijn. Over het algemeen gesproken kent STOKKE AS geen andere of verdergaande rechten toe dan die zijn vastgelegd in de op enig moment toepasselijke wetgeving, hoewel wordt verwezen naar de ‘Aanvullende garantie’ hieronder. De rechten van de consument onder de op enig moment toepasselijke wetgeving op de be-scherming van de consument zijn in aanvulling op de rechten die hieronder zijn neergelegd in ‘Aanvullende garantie’, en worden daardoor niet aangetast. STOKKE ‘AANVULLENDE GARANTIE’ STOKKE AS, Parkgata 6, N-6003 Ålesund , Noorwegen geeft echter een ‘Aanvullende garantie’ aan klanten die hun product registreren in onze Garantiedatabase. Registratie kan ook plaatsvinden via het invullen en opsturen van het bij de gebruiksaanwijzing voor het product ingesloten garantieformulier. Na registratie wordt een garantiecertificaat uitgegeven dat elektronisch (e-mail) of per gewone post aan de klant wordt opgestuurd. Registratie in de garantiedatabase geeft de eigenaar recht op de volgende ‘Aanvullende garantie’: • 3-jarige garantie voor fabricagefouten in het product. De ‘Aanvullende garantie’ is ook van toepassing als het product is gekregen of tweedehands is gekocht. De ‘Aanvullende garantie’ mag derhalve worden ingeroepen door iedere eigenaar van het product, op elk moment binnen de garantieperiode, mits de eigenaar het garantiecertificaat kan overleggen. Voor de ‘Aanvullende garantie’ van STOKKE moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: • Normaal gebruik. € Het product is alleen gebruikt voor het doel waar het product voor is bedoeld. € Het product moet zich in de oorspronkelijke staat bevinden, met uitsluitend door STOKKE geleverde onderdelen die zijn bedoeld voor het gebruik in, of samen met het product. Voor alle afwijkingen van het voorgaande is de voorafgaande schriftelijke toestemming van STOKKE vereist. € Het serienummer van het product mag niet zijn vernietigd of verwijderd. De ‘Aanvullende garantie’ van STOKKE dekt niet: Onder de ‘Aanvullende garantie’ zal STOKKE: • Een defect onderdeel of (indien nodig) het gehele product vervangen • • • of – als STOKKE dit prefereert– het defecte onderdeel repareren, mits het product bij een wederverkoper wordt afgeleverd. [. . . ] De ‘Aanvullende garantie’ is niet van toepassing op accessoires die samen met het product, of daarna, zijn geleverd of gekocht. Hoe kan de ‘Aanvullende garantie’ worden ingeroepen: Over het algemeen worden alle verzoeken in verband met de ‘Aanvullende garantie’ gericht aan de wederverkoper waar het product is gekocht. Dergelijke verzoeken dienen zo snel mogelijk na het ontdekken van het gebrek te worden gedaan en dienen vergezeld te gaan van het garantiecertificaat en het originele aankoopbewijs. Documentatie/bewijs waar het fabricagedefect uit blijkt moet worden overlegd, normaal ge-sproken door het product mee te nemen naar de wederverkoper, of anderszins aan de wederverkoper of aan een verkoopvertegenwoordiger van STOKKE ter inspectie te worden gepresenteerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING STOKKE SCOOT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding STOKKE SCOOT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag