Gebruiksaanwijzing STIHL HSA25

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing STIHL HSA25. Wij hopen dat dit STIHL HSA25 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing STIHL HSA25 te teleladen.


STIHL HSA25 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6143 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding STIHL HSA25

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Las propiedades de éstos armonizan óptimamente con el producto y las exigencias del usuario. Comprobar la zona de trabajo, a fin de que no se dañen las cuchillas: – – Quitar las piedras, trozos de metal y objetos duros No permitir que las cuchillas toquen arena ni piedras, p. För högerhänta Vänster hand på manöverhandtaget och håll aldrig höger hand i arbetsområdet när knivarna är igång. € Höger hand på manöverhandtaget och håll aldrig vänster hand i arbetsområdet när knivarna är igång. [. . . ] Bij alle werkzaamheden aan de messen moet de accustruikschaar zijn uitgeschakeld en moet de accu uit de accustruikschaar zijn weggenomen. apparaat inschakelen Bij de aflevering is de accu niet volledig geladen. Wij adviseren, de accu voor de eerste ingebruikneming volledig te laden. Accu aanbrengen N Accu (1) in de schacht van de accustruikschaar (2) plaatsen – de accu glijdt in de schacht – iets aandrukken tot deze hoorbaar vastklikt Accustruikschaar inschakelen 1545BA004 KN N N N N N Een veilige en stabiele houding aannemen Recht staan – accustruikschaar ontspannen vasthouden De messen mogen geen obstakels en ook de grond niet raken De accustruikschaar in één hand nemen Mesbeschermer wegnemen N De borgnokken van de messen in de geleidingen van de accustruikschaar plaatsen (pijlen) De messen naar beneden kantelen, aanbrengen (pijl) en stevig aandrukken N Een hoorbare "klik" betekent dat het mes volledig is vergrendeld. N 230 Mesbeschermer wegnemen HSA 25 1545BA014 KN Tijdens de werkzaamheden wordt het aandrijfmechanisme door een beschermer (2) van schuimstof tegen vuil beschermd. Deze beschermer is vast verbonden met de accustruikschaar en kan niet worden verwijderd. 1545BA019 KN 2 1 2 Nederlands 3 4 Apparaat uitschakelen Accu wegnemen 1545BA015 KN 2 1 3 1545BA016 KN 4 1545BA017 KN N De accustruikschaar deblokkeren, daarvoor de blokkeerhendels (3) naar voren schuiven en vasthouden en de schakelhendel (4) indrukken 3 N De beide blokkeerhendels (3) gelijktijdig indrukken – de accu wordt ontgrendeld Accu (4) uit de behuizing nemen Door het excenter kan bij het inschakelen van de accustruikschaar een slaand geluid ontstaan. N Als de accustruikschaar niet wordt gebruikt, deze zo opbergen dat niemand in gevaar kan worden gebracht. De accustruikschaar zo opbergen dat onbevoegden er geen toegang toe hebben. Bij pauzes en na beëindiging van de werkzaamheden de accu uit de accustruikschaar nemen. N Mesbeschermer aanbrengen HSA 25 231 Nederlands Apparaat opslaan N N Accu wegnemen Messen reinigen, staat controleren en met STIHL harsoplosmiddel inspuiten Mesbeschermer aanbrengen De accustruikschaar grondig reinigen, vooral de koelluchtsleuven De accustruikschaar op een droge en veilige plaats opbergen, hiervoor kan de meegeleverde tas aan de muur worden gemonteerd Acculader opbergen N N N Accu wegnemen Netsteker uit de contactdoos trekken De acculader in een afgesloten en droge ruimte opslaan en op een veilige plaats opbergen. Door kinderen) en beschermen tegen vuil N N N Beschermen tegen onbevoegd gebruik (bijv. Uit de acculader nemen In een gesloten en droge ruimte opslaan en op een veilige plaats opbergen. Door kinderen) en beschermen tegen vuil De reserve-accu's niet ongebruikt bewaren – afwisselend gebruiken N N Voor een optimale levensduur de accu opslaan bij een laadconditie van ca. ) en bij langere dagelijkse werktijden dienen de gegeven intervallen navenant te worden verkort. Voor begin van de werkzaamheden Voor alle werkzaamheden aan de accustruikschaar de accu hieruit nemen. Bij beschadiging Bij storingen Complete accustruikschaar visuele controle (staat) reinigen werking controleren reinigen visuele controle reinigen visuele controle reinigen X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Bedieningshandgrepen Aanzuigopening voor koellucht Accu Accuschacht werking controleren (ontgrendeling accu) visuele controle reinigen1) slijpen/aanscherpen Messen Aandrijfmechanisme en drijfstang Veiligheidssticker 1) elke 50 bedrijfsuren laten controleren door STIHL dealer vervangen X Vervolgens met STIHL harsoplosmiddel inspuiten HSA 25 Indien nodig 233 Nederlands Slijtage minimaliseren en schade voorkomen Het aanhouden van de voorschriften in deze handleiding voorkomt overmatige slijtage en schade aan het apparaat. Gebruik, onderhoud en opslag van het apparaat moeten net zo zorgvuldig plaatsvinden als staat beschreven in de handleiding. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alle schade die door het niet in acht nemen van de veiligheids-, bedieningsen onderhoudsaanwijzingen wordt veroorzaakt. Dit geldt in het bijzonder voor: – – Niet door STIHL vrijgegeven wijzigingen aan het product Het gebruik van gereedschappen of toebehoren die niet voor het apparaat zijn vrijgegeven, niet geschikt of kwalitatief minderwaardig zijn Het niet volgens voorschrift gebruikmaken van het apparaat Gebruik van het apparaat bij sportmanifestaties of wedstrijden Vervolgschade door het blijven gebruiken van het apparaat met defecte onderdelen uitgevoerd, moeten deze worden overgelaten aan een geautoriseerde dealer. STIHL adviseert onderhouds- en reparatiewerkzaamheden alleen door de STIHL dealer te laten uitvoeren. de STIHL dealers worden regelmatig geschoold en hebben de beschikking over Technische informaties. [. . . ] Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere dan de bedoelde toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden. 5) Gebruik en onderhoud van accugereedschap a) De accu’s alleen in acculaders laden die door de fabrikant worden geadviseerd. Voor een acculader die geschikt is voor een bepaald type accu, bestaat brandgevaar als andere accu’s worden geladen. Alleen de daarvoor bedoelde accu’s voor het elektrische gereedschap gebruiken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING STIHL HSA25

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding STIHL HSA25 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag