Gebruiksaanwijzing STIHL FSA56

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing STIHL FSA56. Wij hopen dat dit STIHL FSA56 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing STIHL FSA56 te teleladen.


STIHL FSA56 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8854 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding STIHL FSA56

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Alle rechten blijven voorbehouden, vooral het recht op verspreiding, vertaling en verwerking met elektronische systemen. 130 1 Voorwoord 1 Voorwoord Geachte cliënt(e), Wij zijn blij dat u hebt gekozen voor STIHL. Wij ontwikkelen en produceren onze producten in topkwaliteit in overeenstemming met de behoeften van onze klanten. Zo ontstaan producten met een hoge betrouwbaarheid, ook bij extreme belasting. [. . . ] Personen kunnen zwaar letsel oplopen of worden gedood en er kan materiële schade ontstaan. – Als de accu een ongewone geur afgeeft of rookt: de accu niet gebruiken en weghouden van brandbare stoffen. – Als de accu brandt: de accu met een brandblusser of water proberen te blussen. 7 ■ De gebruiker kan in bepaalde situaties niet meer geconcentreerd werken. – Als de lichtomstandigheden en het zicht slecht zijn: niet met de motorzeis werken. – Als het snijgarnituur door een voorwerp is geblokkeerd: de motorzeis uitschakelen en de accu eruit nemen. Ͽ Als de werking van de motorzeis zich tijdens de werkzaamheden wijzigt of deze zich ongewoon gedraagt, kan de motorzeis in een onveilige staat verkeren. personen kunnen ernstig letsel oplopen en er kan materiële schade ontstaan. – De werkzaamheden beëindigen, accu wegnemen en contact opnemen met een STIHL dealer. – Indien er tekenen van storingen in de doorbloeding optreden: contact opnemen met een arts. WAARSCHUWING Werken De acculader verkeert in de veilige staat als aan de volgende voorwaarden is voldaan: – De acculader is niet beschadigd. Ͽ In een niet-veilige staat kunnen de componenten niet meer correct functioneren en kunnen de veiligheidsinrichtingen worden uitgeschakeld. 116 0458-713-9621-C 4 Veiligheidsinstructies ■ Als de schakelhendel wordt losgelaten, zal het snijgarnituur nog even doordraaien. Personen kunnen zwaar letsel oplopen of worden gedood en er kan materiële schade ontstaan. Als de accu aan bepaalde invloeden van buitenaf wordt blootgesteld, kan de accu worden beschadigd en kan er materiële schade ontstaan. WAARSCHUWING ■ Kinderen kunnen de gevaren van de accu niet herkennen en ook niet inschatten. Als de accu aan bepaalde invloeden van buitenaf wordt blootgesteld, kan de accu worden beschadigd. – De accu bij temperaturen tussen de - 10 °C en + 50 °C opslaan. 1 Motorzeis ■ Kinderen kunnen de gevaren van de motorzeis niet herkennen en ook niet inschatten. WAARSCHUWING ■ Kinderen kunnen de gevaren van de acculader niet herkennen en ook niet inschatten. WAARSCHUWING ► De motorzeis buiten het bereik van kinderen opslaan. 118 0458-713-9621-C 5 Motorzeis klaarmaken voor gebruik ■ De acculader is niet beschermd tegen alle invloeden van buitenaf. [. . . ] 0458-713-9621-C 0000-GXX-0592-A0 17 Onderhoud en reparatie ► Beschermkap en snijgarnituur met een vochtige doek of een zachte borstel reinigen. – Elektrische contacten van de acculader met een kwast of een zachte borstel reinigen. – Als er onderhoudswerkzaamheden aan de motorzeis moeten worden uitgevoerd, of als deze defect of beschadigd is: contact opnemen met de STIHL dealer. 2 Accu onderhouden en repareren De accu hoeft niet te worden onderhouden en kan niet worden gerepareerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING STIHL FSA56

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding STIHL FSA56 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag