Gebruiksaanwijzing SONY ZSPE40CPB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY ZSPE40CPB. Wij hopen dat dit SONY ZSPE40CPB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY ZSPE40CPB te teleladen.


SONY ZSPE40CPB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (182 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY ZSPE40CPB (177 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY ZSPE40CPB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4-453-771-51(1) Plaats van de bedieningselementen De nummers van de namen van de toetsen en aansluitingen in de bovenstaande afbeelding, worden hierna tevens gebruikt in de beschrijving van alle bedieningen.   Basisbedieningen Een muziekdisc weergeven Met dit apparaat kunt u de volgende typen discs weergeven.  udio cd's waarop CD-DA-tracks zijn A opgenomen in het CD-DA-discformaat. C  D-R/CD-RW-discs waarop MP3- of WMAaudiobestanden zijn opgenomen in ISO 9660 Level 1/Level 2 of Joliet   Voorbeeld van mapstructuur en weergavevolgorde De weergavevolgorde van de mappen en bestanden is als volgt: Map MP3- of WMA-bestand 1 Sluit het USB-apparaat aan op de (USB-)poort . [. . . ] Als u het USB-apparaat verwijdert zonder deze procedure te volgen, kunnen de gegevens op het USB-apparaat of het apparaat zelf beschadigd raken. Een geheugen op het apparaat selecteren voor weergave Als het USB-apparaat meer dan één geheugen heeft (bijvoorbeeld een intern geheugen en een geheugenkaart), kunt u selecteren welk geheugen moet worden gebruikt en vervolgens de weergave starten. Zorg ervoor dat een geheugen geselecteerd is voordat de weergave wordt gestart omdat u geen geheugen kunt selecteren tijdens het weergeven. De directe inschakelfunctie gebruiken Het volumeniveau instellen Luisteren met een hoofdtelefoon 1 Sluit het USB-apparaat aan op de (USB-)poort . Luisteren naar de radio 1 Druk herhaaldelijk op RADIO FM/AM  om de frequentieband te selecteren. Bij iedere druk op de toets, verandert de frequentieband als volgt: "FM"  "AM"  Sluit de hoofdtelefoon aan op de  (hoofdtelefoon-)aansluiting . Druk op  of  . U kunt tracks/bestanden één voor één overslaan. Compatibele USB-apparaten De compatibiliteitsvereisten voor de USBapparaten zijn als volgt. Voordat u een USB-apparaat met dit apparaat gebruikt, controleert u eerst of het voldoet aan de vereisten.  Compatibel met USB 2. 0 (Full Speed)  Ondersteuning voor massaopslagfunctie* * De massaopslagfunctie is een functie die een USB-apparaat toegankelijk maakt voor een host-apparaat, zodat bestandsoverdracht mogelijk wordt. De meeste USB-apparaten ondersteunen de massaopslagfunctie. 2 Druk op USB  om de USB-functie in te schakelen. 3 Druk op USB MEMORY SELECT  tot "SELECT?" wordt afgebeeld op het display. 5 Druk herhaaldelijk op  of   om een geheugennummer te selecteren. De geheugennaam wordt afgebeeld. De naam wordt afgebeeld in verschillende vormen, afhankelijk van de specificaties van het USB-apparaat. Ga verder naar stap 6 als slechts één geheugen kan worden geselecteerd. 2 Houd TUNE/ Een punt in een Houd tijdens weergave  track/bestand of   ingedrukt en laat te zoeken de toets op het gewenste punt los. Als u een punt zoekt in de pauzestand, drukt u op   om de weergave te starten nadat het gewenste punt is gevonden. + of   ingedrukt tot de cijfers van de frequentie op het display beginnen te veranderen. Dit apparaat scant automatisch de radiofrequenties en stopt zodra een duidelijke zender is gevonden. Als u niet kunt afstemmen op een zender met behulp van de automatische afstemfunctie, drukt u herhaaldelijk op TUNE/ + of   om de frequentie stap voor stap te veranderen. Als een FM-stereo-uitzending wordt ontvangen, brandt "ST" op het display. 6 Druk op DISPLAY/ENTER . Als de FM-stereo-ontvangst veel ruis bevat, drukt u op MODE  tot "MONO" wordt afgebeeld op het display. U verliest het stereo-effect, maar de geluidskwaliteit van de ontvangst is beter. Tip Overige bedieningen Het display gebruiken U kunt informatie over het audiobestand dat momenteel vanaf de disc of het USB-apparaat wordt weergegeven controleren op het display. U kunt alleen de weergavefunctie veranderen nadat de weergave van een track of een MP3- of WMA-bestand is gestopt. Als u op MODE  drukt terwijl een track of MP3/WMA-bestand wordt weergegeven of in de pauzestand staat, wordt "PUSH STOP" afgebeeld. U moet de weergave stoppen door op   te drukken voordat u de weergavefunctie kunt veranderen. Opmerking 3 Druk op  of   om een track of bestand te selecteren. Als u een map wilt opgeven waarin MP3- of WMA-bestanden zitten, drukt u eerst op TUNE/ + of   om een map te selecteren, en drukt u daarna op  of   om een bestand te selecteren. 5 Druk op DISPLAY/ENTER  om de zender op te slaan. Als reeds een andere zender is opgeslagen onder het geselecteerde voorkeurzendernummer, wordt die zender vervangen door de nieuwe zender. De voorkeurzenders blijven zelfs in de volgende situaties opgeslagen in het geheugen van dit apparaat. De batterijen worden eruit gehaald. ĄĄ Informatie over het totaalaantal tracks en de totale weergaveduur van een audio-CD Nadat de CD is geplaatst en het lezen is voltooid, of nadat de hervattingsweergave is geannuleerd door tweemaal op   te drukken, worden het totaalaantal tracks en de totale weergaveduur afgebeeld. Totaalaantal tracks Tracks of audiobestanden herhaaldelijk weergeven (herhaalde weergave) U kunt het apparaat instellen op herhaaldelijk weergeven van CD-DA-tracks op een audio-CD, of MP3- of WMA-bestanden op een disc of op een USB-apparaat in de normale en geprogrammeerde weergavefuncties. 4 Druk op DISPLAY/ENTER . "STEP 1" wordt afgebeeld, gevolgd door de geselecteerde track of het geselecteerde MP3- of WMA-bestand. Tip Voorbeeld (een CD-DA-track op een audio-CD programmeren)  Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzine, verdunner, in de winkel verkrijgbare schoonmaakmiddelen of antistatische spray bedoeld voor langspeelplaten.  Stel een CD niet bloot aan direct zonlicht of warmtebronnen, zoals heteluchtkanalen, en laat deze niet achter in een auto die in de volle zon geparkeerd staat omdat de temperatuur in de auto sterk kan oplopen.  Plak geen papier of sticker op de CD en maak geen krassen op het oppervlak van de CD.  Berg een CD na gebruik weer op in zijn doosje. Als u vragen of problemen hebt aangaande dit apparaat, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Sony-dealer. Ruis is hoorbaar, het geluid slaat over of het is vervormd.  Schakel dit apparaat uit en sluit het USBapparaat opnieuw aan. Probeer de audiobestand opnieuw aan te maken en geef ze weer op dit apparaat. Het televisiebeeld is instabiel.  Als u luistert naar een FM-programma in de buurt van een televisie met een binnenantenne, plaatst u dit apparaat uit de buurt van de televisie. [. . . ] 3 Druk op   om de willekeurige weergave te starten. Druk op   om de weergave te stoppen, en druk daarna herhaaldelijk op MODE  tot "SHUF" uitgaat op het display. Tips  Tijdens willekeurige weergave kunt u niet het vorige MP3- of WMA-bestand selecteren door op   te drukken.  De hervattingsweergave is beschikbaar bij gebruik van de willekeurige weergavefunctie in de USB-functie. Druk op   nadat u de willekeurige weergave hebt gestopt door op   te drukken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY ZSPE40CPB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY ZSPE40CPB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag