Gebruiksaanwijzing SONY ZS-RS09CP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY ZS-RS09CP. Wij hopen dat dit SONY ZS-RS09CP handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY ZS-RS09CP te teleladen.


SONY ZS-RS09CP : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1507 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY ZS-RS09CP (1480 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY ZS-RS09CP

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4-274-412-71(1) Basisbediening Hoofdtoestel Tip Als de FM-uitzending ruis bevat, drukt u op MODE tot "MONO" verschijnt op het scherm. De radio zal in monogeluid afspelen Personal Audio System Gebruiksaanwijzing De radio-ontvangst verbeteren Draai de antenne voor een betere FM-ontvangst. ©2011 Sony Corporation Printed in China Afstandsbediening Draai het toestel voor een betere AM-ontvangst. Mappen die geen MP3/WMA-bestanden bevatten, worden tijdens het afspelen overgeslagen. Dit toestel kan alleen MP3/WMA-bestanden afspelen met de extensie ". mp3" of ". wma". Als er bestanden op de schijf staan die de extensie ". mp3" of ". wma" hebben maar geen MP3/WMAbestanden zijn, is het mogelijk dat het toestel ruis produceert of niet werkt. [. . . ] Druk op om het hernemen van het afspelen te annuleren (om te beginnen af te spelen vanaf het begin van het eerste MP3/WMA-bestand). 2 Druk herhaaldelijk op " " (Map) + of ­ op het toestel (FOLDER +, ­ op de afstandsbediening) om een map te selecteren. Hoofdtoestel Afstandsbediening 5 Druk herhaaldelijk of om het geheugen te kiezen. De naam van het geheugen verschijnt. De weergegeven naam varieert afhankelijk van de specificaties van het USB-apparaat. Opmerking Blijf steeds drukken op en zorg ervoor dat "NO DEVICE" verschijnt voor u het USB-apparaat verwijdert. Als u het USBapparaat verwijdert terwijl "NO DEVICE" niet wordt weergegeven, kunnen de gegevens op het USB-apparaat of het USB-apparaat zelf beschadigd raken. 3 Druk op REC CD USB op het toestel. Ga verder naar stap 6 indien er slechts één geheugen kan worden gekozen. Druk op als u deze handeling wilt annuleren. De afspeelmodus wijzigen Druk herhaaldelijk op MODE wanneer het USBapparaat niet speelt of gepauzeerd is. U kunt Normaal afspelen (" " voor alle bestanden in de map op het USB-apparaat), Herhaald afspelen (" 1" of " "), Willekeurig afspelen ("SHUF") of Programma afspelen ("PGM" of "PGM ") selecteren (zie "De verschillende afspeelmodi selecteren" op de ommezijde). Opmerkingen over het USB-apparaat U kunt de afspeelmodus niet wijzigen terwijl het USBapparaat speelt of gepauzeerd is. Het duurt even voor het afspelen start wanneer: ­ de mapstructuur complex is. Wanneer een USB-apparaat is aangesloten, leest het toestel alle bestanden op het apparaat. Als het apparaat veel mappen of bestanden bevat, kan het een tijdje duren om deze te lezen. Wanneer een handeling wordt uitgevoerd op het USBapparaat, is het bij sommige apparaten mogelijk dat er een vertraging optreedt voor het toestel deze handeling uitvoert. Dit toestel ondersteunt mogelijk niet alle functies van het aangesloten USB-apparaat. Bestanden die met dit toestel zijn opgenomen, worden afgespeeld in de volgorde waarin de mappen zijn gemaakt. Bestanden die met een ander apparaat dan dit toestel (zoals een computer) zijn opgenomen, worden mogelijk niet afgespeeld in de volgorde waarin ze zijn opgenomen. De afspeelvolgorde van het toestel kan verschillend zijn van de afspeelvolgorde van het aangesloten USBapparaat. Sla op een USB-apparaat dat MP3/WMA-bestanden bevat geen onnodige mappen of andere bestanden dan MP3/WMA-bestanden op. 4 Druk op ENTER op het toestel. 6 Druk op ENTER op het toestel. REC1-opname (opname van één track) Radio Cijfertoetsen op de afstandsbediening van de track waarnaar u wilt luisteren. (Voorbeeld: als u track 12 wilt kiezen, drukt u op 1, 2 en vervolgens op ENTER . ) Luisteren naar de radio 1 Druk op OPERATE . 2 Druk herhaaldelijk op RADIO/BAND AUTO PRESET op het toestel (BAND op de afstandsbediening). Bij elke druk op de knop wijzigt de aanduiding als volgt: "FM" "AM" Met deze procedure kunt u gemakkelijk de spelende track of het spelende MP3/WMA-bestand opnemen op een USB-apparaat. 7 Start de opname door stappen 2 tot 5 van 1 Sluit een USB-apparaat met "Synchroon opnemen" of "REC1-opname" te volgen. Frequentiebereik FM: 87, 5 MHz - 108 MHz AM: 531 kHz - 1. 602 kHz IF FM: 128 kHz AM: 45 kHz Antennes FM: telescopische antenne AM: ingebouwde ferrietantenne 3 Houd TUNE + of ­ op het toestel ingedrukt FM-ontvangst Sony R14P: circa 15 uur Sony alkaline LR14: circa 25 uur tot de frequentiecijfers op het scherm beginnen te wijzigen. Cd afspelen Sony R14P: circa 1, 5 uur Sony alkaline LR14: circa 9 uur Afmetingen Ong. batterijen) Bijgeleverde accessoires Netsnoer (1) Afstandsbediening (1) Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Een map op een MP3/WMA-schijf selecteren USB Ondersteunde bitsnelheid MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps - 320 kbps, VBR WMA: 16 kbps - 320 kbps, VBR Bemonsteringsfrequenties MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44, 1/48 kHz WMA: 32/44, 1/48kHz (USB)-poort USB-A (Full Speed) " (Map) + om vooruit te gaan en " " (Map) ­ om achteruit te gaan op het toestel (FOLDER +, ­ op de afstandsbediening). " opnamemogelijkheid aan op de (USB)-poort . 2 Druk op PUSH OPEN/CLOSE op het toestel en plaats de disc met een of meerdere tracks of MP3/WMA-bestanden die u wilt opnemen. 4 Druk op REC CD USB op het toestel terwijl het geselecteerde nummer of MP3/ WMA-bestand wordt afgespeeld. Regels bij het maken van mappen en bestanden Wanneer voor de eerste keer een opname wordt gemaakt op een USB-apparaat, wordt een map "MUSIC" direct onder de hoofdmap ("ROOT") gemaakt. Binnen deze map "MUSIC" worden als volgt mappen en bestanden gemaakt, in overeenstemming met de opnamemethode. [. . . ] ** De artiest of de albumnaam zal hierin veranderen binnen een paar seconden. weergegeven op het scherm. 4 Druk op of en druk vervolgens op DISPLAY/ENTER (ENTER op de afstandsbediening) om de tracks/MP3/WMAbestanden te selecteren die u wilt programmeren in de gewenste volgorde*. Voor MP3/WMA-bestanden drukt u eerst op " " (Map) + of ­ op het toestel (FOLDER +, ­ op de afstandsbediening), en vervolgens op of en DISPLAY/ ENTER (ENTER op de afstandsbediening). Na het programmeren van de eerste track verschijnt "STEP 1", gevolgd door de geselecteerde track/het geselecteerde MP3/WMA-bestand. Telkens u een track/MP3/WMA-bestand toevoegt, wordt een stap met een nieuw nummer toegevoegd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY ZS-RS09CP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY ZS-RS09CP zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag