Gebruiksaanwijzing SONY ZS-R100CP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY ZS-R100CP. Wij hopen dat dit SONY ZS-R100CP handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY ZS-R100CP te teleladen.


SONY ZS-R100CP : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3136 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY ZS-R100CP (3124 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY ZS-R100CP

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4-400-698-52(1) Personal Audio System Gebruiksaanwijzing ©2011 Sony Corporation ZS-R100CP WAARSCHUWING Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht. Dek de ventilatieopeningen van het apparaat niet af met bijvoorbeeld kranten, tafelkleden en gordijnen. Stel het apparaat niet bloot aan waterdruppels of spatten en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals een vaas, op dit apparaat. Aangezien de stekker van de netspanningsadapter wordt gebruikt om de netspanningsadapter los te koppelen van de netvoeding, moet u deze aansluiten op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact. [. . . ] Nu wordt "NOISE CUT" weergegeven. 3 Schuif de AM antenneschakelaar naar "EXT". Opmerkingen  Zoek een locatie en oriëntatie die de beste ontvangst levert en installeer vervolgens de AM-loopantenne. Houd de AM-loopantenne weg van het toestel en andere audiovisuele toestellen om storingen te vermijden. Basishandelingen 23NL Vooringestelde zenders beluisteren Vooringestelde radiozenders (Voorinstelling) U kunt radiozenders opslaan in het geheugen van het toestel. U kunt tot 30 radiozenders voorinstellen: 20 voor FM en 10 voor AM in welke volgorde ook. 1 Druk op RADIO FM/AM om de frequentieband te selecteren (direct inschakelen). 1 Druk op RADIO FM/AM (direct inschakelen). 2 Druk herhaaldelijk op PRESET + () of – () tot het gewenste voorinstelnummer verschijnt. 2 3 Druk op RADIO FM/AM om de frequentieband te selecteren. Druk op MENU. Uitleesvenster 24NL Basishandelingen 4 Druk herhaaldelijk op  tot u bij "RADIO" komt. Druk vervolgens op ENTER. Tip De vooringestelde zenders blijven in het geheugen, zelfs als u het netsnoer uit het stopcontact haalt. 5 Druk herhaaldelijk op  tot u bij "Auto preset" komt. De zenders worden in het geheugen volgens frequentie van laag naar hoog opgeslagen. Een vooringestelde zender verwijderen 1 Druk op MENU. 3 Druk herhaaldelijk op  tot u bij "Preset Deleted" komt. 4 Druk herhaaldelijk op  tot u bij de te verwijderen vooringestelde zender komt. "Preset deleted" wordt weergegeven. Basishandelingen Als een zender niet automatisch kan worden vooringesteld U dient een zender met een zwak signaal handmatig voor in te stellen. 6 Druk herhaaldelijk op  tot u bij "Preset Memory" komt. 7 Druk herhaaldelijk op  tot het station verschijnt dat u wilt programmeren. 8 Druk herhaaldelijk op  tot u bij "Preset Station" komt. "Preset Completed" wordt weergegeven. Basishandelingen 25NL Naar muziek op een SD-kaart of USB-apparaat luisteren Doe het volgende vóór u het toestel bedient.  Maak een SD-kaart/USB-apparaat klaar  Gebruik de adapter als u een microSD-kaart of microSDHC-kaart gebruikt. (pagina 52)  Raadpleeg "Ondersteuning voor SD-kaart" voor meer informatie over afspeelbare SD-kaarten. Trek de SD-kaart er niet uit wanneer "Loading" wordt weergegeven. Een SD-kaart afspelen 1 Druk op SD/USB (direct inschakelen). 4 Afhankelijk van het aantal audiobestanden/mappen op de SD-kaart kan het even duren voor het afspelen begint. Het toestel begint te spelen. 2 Druk op SD/USB om de SD te selecteren. Uitleesvenster 26NL Basishandelingen Om Het afspelen te stoppen Druk op  (Stop). Een USB-apparaat afspelen 1 Druk op SD/USB (direct inschakelen). Het afspelen te hervatten van op het punt waarop u bent gestopt (Afspelen hervatten) Het afspelen te pauzeren Druk op  (Stop) van de SD-kaart. Druk op  (Afspelen/Pauzeren) om het afspelen te hervatten van op het punt waarop u bent gestopt.  (Afspelen/Pauzeren). Basishandelingen Naar het . volgende nummer of MP3/WMA/ AAC-bestand te gaan Naar het vorige nummer of MP3/WMA/ AAC-bestand terug te keren Een map te selecteren . 2 3 Druk op SD/USB om USB te selecteren. Trek het USB-apparaat er niet uit wanneer "Loading" wordt weergegeven. /TUNE + of –. De lage tonen te 1 Druk op MENU. versterken 2 Druk op  tot "Common Settings" verschijnt. [. . . ] Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw SD-kaart/ USB-apparaat of kunt u vragen aan uw verdeler of de fabrikant van de SD-kaart of het USB-apparaat. Radio Probleem Kan geen radio-uitzending ontvangen. Oorzaak en oplossing  Zoek een locatie en een oriëntatie die een goede ontvangst oplevert.  Stel de AM antenneschakelaar op "INT" wanneer de loopantenne niet is aangesloten.  De staafantenne is niet uitgetrokken. 50NL Bijkomende informatie Het volume van de radioontvangst is laag of de geluidskwaliteit is slecht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY ZS-R100CP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY ZS-R100CP zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag