Gebruiksaanwijzing SONY ZS-PS30CP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY ZS-PS30CP. Wij hopen dat dit SONY ZS-PS30CP handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY ZS-PS30CP te teleladen.


SONY ZS-PS30CP : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1284 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY ZS-PS30CP (687 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY ZS-PS30CP

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4-415-335-62(1) van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Verwijdering van oude batterijen (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen) Opmerking over DualDiscs Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop aan de ene kant DVD-materiaal is opgenomen en aan de andere kant digitaal audiomateriaal. Echter, aangezien de kant met het audiomateriaal niet voldoet aan de CD-norm (Compact Disc), wordt een juiste weergave op dit apparaat niet gegarandeerd. Basisbediening Opmerkingen over MP3-discs Wanneer een disc wordt geplaatst, leest het toestel alle bestanden op de disc. [. . . ] Ώ Mappen die geen MP3-bestanden bevatten, worden tijdens het afspelen overgeslagen. Ώ Dit toestel kan alleen MP3-bestanden afspelen met de extensie ". Mp3" hebben, maar geen MP3-bestanden zijn, is het mogelijk dat het toestel ruis produceert of niet werkt. Ώ Compatibiliteit met alle MP3-codeer-/schrijfsoftware, opnameapparatuur en opnamemedia kan niet worden gegarandeerd. Zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer goed in het stopcontact zit. Druk voor MP3-bestanden eerst op /TUNE + of –  en druk vervolgens op  of   het tracknummer (bestandsnummer) knippert in het uitleesvenster. Audio-cd Tip De vooraf ingestelde radiozenders blijven in het geheugen bewaard, zelfs als u het netsnoer loskoppelt of de batterijen verwijdert. Discs die dit toestel WEL kan afspelen • Audio-cd • CD-R/CD-RW (CD-DA*/MP3-bestanden) * CD-DA staat voor Compact Disc Digital Audio. Informatie van een audio-cd bekijken Het totale aantal tracks en de speelduur van de cd bekijken Na het lezen van de cd wordt de totale speelduur weergegeven. Discs die dit toestel NIET kan afspelen • CD-R's/CD-RW's die niet zijn opgenomen in de muziek-cd-indeling of MP3-indeling conform ISO9660 Level 1/Level 2 of Joliet • CD-R's/CD-RW's van slechte opnamekwaliteit, CDR's/CD-RW's die krassen of vuil bevatten of CD-R's/ CD-RW's die opgenomen zijn met een incompatibel opnameapparaat • CD-R's/CD-RW's die onjuist zijn gefinaliseerd 1 Druk op OPERATE . 3 Ga als volgt te werk terwijl de cd/MP3-disc of het USB-apparaat niet wordt afgespeeld. Ώ Indien zich een van de volgende problemen voordoet, moet u een ander USB-apparaat gebruiken. Iemand gebruikt in de buurt van het toestel een mobiele telefoon of andere apparatuur die radiogolven produceert. Ώ Totaal aantal tracks Totale speelduur Eén track/MP3bestand De informatie van een MP3-disc controleren Het totale aantal mappen/bestanden en het totale aantal bestanden op de cd controleren Na het lezen van de bestands-/mapinformatie wordt het totale aantal mappen en bestanden weergegeven. u kunt tweemaal op   drukken om het herhaald afspelen te annuleren. Alle tracks/MP3bestanden Totaal aantal bestanden Totaal aantal mappen Een geselecteerde map (MP3-disc of een USBapparaat) Geprogrammeerde tracks/MP3bestanden De informatie van een USB-apparaat controleren Het totale aantal mappen/bestanden op een USB-apparaat controleren Druk tijdens het afspelen twee keer op   of druk één keer op   terwijl het bestand geselecteerd is. Als er meerdere mappen zijn, wordt het totale aantal bestanden niet weergegeven. USB-apparaat (Voorbeeld: wanneer u een USB-apparaat aansluit) 1 Druk op MODE  (druk op   en druk vervolgens op MODE  tijdens het afspelen) tot "  1" wordt weergegeven. 2 Druk op  of   Om de track of het MP3-bestand te selecteren dat u wilt herhalen. 1 Druk op MODE  (druk op   en druk vervolgens op MODE  tijdens het afspelen) tot " " wordt weergegeven. 1 Druk op MODE  (druk op   en druk vervolgens op MODE  tijdens het afspelen) tot " " en " " worden weergegeven. 2 Druk op MODE  (druk op   en druk vervolgens op MODE  tijdens het afspelen) tot "PGM" en " " worden weergegeven. [. . . ] opmerking  Radiozenders voorinstellen U kunt radiozenders opslaan in het geheugen van het toestel. U kunt tot 30 radiozenders, 20 voor FM en 10 voor AM, opslaan in een willekeurige volgorde. Ώ Als u de afstandsbediening gebruikt terwijl u naar AM-radio luistert, kan er ruis hoorbaar zijn. Ώ De verschillende afspeelmodi selecteren Terwijl een disc/USB-apparaat gestopt is, kunt u instellen dat tracks herhaaldelijk of willekeurig worden afgespeeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY ZS-PS30CP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY ZS-PS30CP zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag