Gebruiksaanwijzing SONY XSP-N1BT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY XSP-N1BT. Wij hopen dat dit SONY XSP-N1BT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY XSP-N1BT te teleladen.


SONY XSP-N1BT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7889 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY XSP-N1BT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U kunt ook de bedieningselementen op het hoofdapparaat gebruiken als ze dezelfde of soortgelijke namen hebben als deze op de afstandsbediening. Geproduceerd in Thailand Eigenschappen laserdiode  Emissieduur: continu  Laservermogen: minder dan 53, 3 μW (Deze uitgangswaarde is gemeten op een afstand van 200 mm van het lensoppervlak op het optische opnameblok met 7 mm opening. Door deze producten en batterijen op juiste wijze af te voeren, vermijdt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling. het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. [. . . ] het telefoonnummer wordt weergegeven op het display van dit apparaat. 2 Houd een cijfertoets (1 tot 6) ingedrukt tot [MEM] wordt weergegeven. Druk op een cijfertoets (1 tot 6) om de contactpersoon te selecteren die u wilt bellen. Een gesprek doorsturen Druk op MODE of gebruik uw mobiele telefoon om het betreffende toestel (dit apparaat/mobiele telefoon) te activeren/deactiveren. Opmerking Afhankelijk van de mobiele telefoon zal de handenvrije verbinding mogelijk worden verbroken wanneer u probeert een gesprek door te sturen. Bellen via spraak-tags U kunt een persoon bellen door de spraak-tag uit te spreken die opgeslagen is in een verbonden mobiele telefoon die uitgerust is met een functie voor spraakgestuurd kiezen. De status van SMS/e-mail* controleren knippert wanneer er een nieuwe SMS/e-mail arriveert en blijft branden wanneer er ongelezen berichten zijn. * Alleen beschikbaar voor een mobiele telefoon die ondersteuning biedt voor MAP (Message Access Profile). Druk op / om [VOICE DIAL] te selecteren en druk vervolgens op ENTER. U kunt ook drukken op VOICE op het hoofdapparaat terwijl de functie App Remote uitgeschakeld is. Beschikbare bedieningen tijdens een gesprek Het volume van de beltoon en de stem van de spreker vooraf instellen U kunt het volume van de beltoon en de stem van de spreker vooraf instellen. Raadpleeg de helpfunctie van de toepassing voor meer informatie over de instellingen. De status van het apparaat tonen (alleen voor Android-telefoons) U kunt het scherm van de smartphone gebruiken als display voor het apparaat aangezien het display niet zichtbaar is wanneer er een smartphone op het apparaat geplaatst is. De spraakherkenning activeren (alleen voor Android-telefoons) Door toepassingen te registreren, kunt u deze bedienen via spraakopdrachten. Zeg de gewenste spraakopdracht in de microfoon wanneer [Say Source or App] weergegeven wordt op de Android-telefoon. Opmerkingen  In sommige gevallen is de stemherkenning mogelijk niet beschikbaar. Ώ De stemherkenning werkt mogelijk niet correct afhankelijk van de prestaties van de aangesloten Android-telefoon. Ώ Gebruik deze functie wanneer er minimale omgevingsgeluiden hoorbaar zijn in de auto. Wanneer er een muziek- of videotoepassing geselecteerd is* Druk op / om de HID-stand te activeren, druk op /// om een af te spelen item te selecteren, en druk vervolgens op ENTER om het afspelen te starten. * Deze functie is alleen beschikbaar voor Androidtelefoons die ondersteuning bieden voor HID (Human Interface Device Profile). ) CAUT ALM (waarschuwingstoon) Er klinkt gedurende enkele seconden een waarschuwingstoon als u de contactschakelaar in de stand OFF zet zonder dat u de smartphone van het apparaat verwijdert: [ON], [OFF]. ) BTM (geheugen voor beste afstemming) (pagina 10) (Alleen beschikbaar wanneer de tuner is geselecteerd. [. . . ] ΅ Afhankelijk van het apparaat waarmee verbinding tot stand wordt gebracht, kan de tijdslimiet voor het koppelen kort zijn. ΅ Schakel het apparaat uit door langer dan 2 seconden op OFF te drukken, en schakel het vervolgens weer in. Er wordt tijdens een handenvrije oproep geen geluid uitgestuurd via de luidsprekers van de auto. ΅ Als het geluid wordt uitgestuurd via de mobiele telefoon, stel de mobiele telefoon dan zo in dat het geluid via de luidsprekers van de auto wordt uitgestuurd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY XSP-N1BT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY XSP-N1BT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag