Gebruiksaanwijzing SONY XS-MP1621 INSTALLATION/CONNECTIONS (XS-MP1621_MP1611)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY XS-MP1621. Wij hopen dat dit SONY XS-MP1621 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY XS-MP1621 te teleladen.


SONY XS-MP1621 INSTALLATION/CONNECTIONS (XS-MP1621_MP1611): De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1087 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY XS-MP1621 DATASHEET (173 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY XS-MP1621INSTALLATION/CONNECTIONS (XS-MP1621_MP1611)

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Plaats de schijf in het optische schijfstation of verbind het USB-flashstation met de USB-poort op de computer terwijl de computer in de normale stand staat. Als u het externe optische schijfstation gebruikt, drukt u enkele keren op de knop F11 voordat het VAIO-logoscherm verdwijnt. Druk op de toets of om Start VAIO Care Rescue te selecteren en druk op Enter. Als het keuzevenster voor de weergavetaal verschijnt, selecteert u de gewenste taal en klikt u op OK. 1 Druk op de knop ASSIST terwijl uw computer op het punt staat VAIO Care Rescue te starten. Wanneer moet ik mijn systeem herstellen? Als uw computer instabiel is geworden Als uw computer is besmet met een 1 2 Maak op uw computer een verbinding met internet en download en installeer de nieuwste updates met VAIO Update. [. . . ] Als het keuzevenster voor de weergavetaal verschijnt, selecteert u de gewenste taal en klikt u op OK. 1 Druk op de knop ASSIST terwijl uw computer op het punt staat VAIO Care Rescue te starten. Wanneer moet ik mijn systeem herstellen? Als uw computer instabiel is geworden Als uw computer is besmet met een 1 2 Maak op uw computer een verbinding met internet en download en installeer de nieuwste updates met VAIO Update. Als uw computer niet is uitgerust met een ingebouwd optisch station, sluit u een extern optisch station (niet meegeleverd) aan op de computer en op een stopcontact. Als het venster Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klikt u op Ja. 2 Als het keuzevenster voor de weergavetaal verschijnt, selecteert u de gewenste taal en klikt u op OK. Maak uw Herstelmedia meteen na de installatie en configuratie. computervirus Als uw computer problemen vertoont die niet kunnen worden opgelost door middel van de procedures voor probleemoplossing Als u per ongeluk het station C: van uw computer hebt geformatteerd Meer informatie over back-ups Wat is een back-upproces? Bij het back-upproces wordt een reservekopie gemaakt van de gegevens die zijn opgeslagen op het ingebouwde opslagapparaat en wordt die op een andere locatie bewaard. 2 Klik op Herstelwizard starten. Voor een aangepast herstel selecteert u Extra en klikt u op Wizard voor geavanceerd herstel starten. 3 4 3 3 1 Volg de instructies op het scherm op. Welke software moet ik gebruiken om mijn computer te onderhouden en te herstellen? Gebruik de hierna genoemde software: VAIO Care Herstelmedia maken De hardware van uw computer controleren VAIO Care Rescue Uw gegevens in veiligheid brengen (back-up maken) De computer herstellen Alle gegevens op uw ingebouwde opslagapparaat wissen Raadpleeg het Help-bestand bij VAIO Care en VAIO Care Rescue voor meer informatie. Op modellen zonder de ASSIST-knop 5 Zet uw computer aan en druk een aantal maal op F10 voordat het VAIO-logoscherm verdwijnt. Als het keuzevenster voor de weergavetaal verschijnt, selecteert u de gewenste taal en klikt u op OK. Waarom moet ik een back-up van mijn gegevens maken? Door onverwachte gebeurtenissen of computervirussen kunnen gegevens die zijn opgeslagen op uw ingebouwde opslagapparaat verloren gaan. U wordt ten zeerste aanbevolen om regelmatig een back-up van uw gegevens te maken. Als u momenteel bij de computer bent aangemeld als standaardgebruiker, wordt u mogelijk gevraagd een naam en wachtwoord van een account met beheerrechten in te voeren. 6 Selecteer Herstelwizard starten. Voor een aangepast herstel selecteert u Extra en klikt u op Wizard voor geavanceerd herstel starten. 2 Selecteer Herstelwizard starten. Voor een aangepast herstel selecteert u Extra en klikt u op Wizard voor geavanceerd herstel starten. 7 Volg de instructies op het scherm op. 4-272-832-61 (1) © 2011 Sony Corporation Printed in China 3 Volg de instructies op het scherm op. Zie de achterzijde. Een back-up van uw gegevens maken en uw gegevens herstellen Problemen oplossen Bij problemen met het bedienen van de computer Probeer het probleem te verhelpen met de volgende suggesties voordat u contact opneemt met een bevoegd service-/supportcenter van Sony of uw plaatselijke Sony-dealer. Lees de informatie voor het oplossen van problemen in dit gedeelte of in de Gebruikershandleiding Een back-up van uw gegevens maken en deze herstellen wanneer u Windows kunt starten Als u Windows kunt starten, maakt u een back-up van uw gegevens en herstelt u deze met de betreffende Windows-functie. Als u deze functie wilt gebruiken, klikt u achtereenvolgens op Start, Configuratiescherm, Systeem en beveiliging en Back-up maken en terugzetten. Systeembestanden herstellen met het herstelpunt wanneer u Windows niet kunt starten 1 2 3 Voer stap 1 tot en met 4 in "Uw computer herstellen vanaf Herstelmedia" van De computer herstellen aan de voorzijde uit. Verwijder alle extra geheugenmodules die u na aankoop hebt geplaatst en start de computer vervolgens opnieuw op. Als uw computer is aangesloten op een verlengsnoer of een noodvoeding (UPS), controleert u of het verlengsnoer of de noodvoeding is aangesloten op het stopcontact en is ingeschakeld. Plaats de batterij terug, sluit het netsnoer of de netadapter aan en zet uw computer weer aan. Als dit zich voordoet, mag u de computer gedurende ten minste één uur niet gebruiken. Controleer of u het meegeleverde Sony-netsnoer of de meegeleverde netadapter gebruikt. Als u een extern beeldscherm gebruikt, controleert u of dit op het stopcontact is aangesloten en is ingeschakeld. Het groene stroomlampje brandt, maar mijn scherm blijft leeg Druk enkele keren op de toetsencombinatie Alt+F4 om het venster van de toepassing te sluiten. Druk op de toetsencombinatie Ctrl+Alt+Delete en klik achtereenvolgens op de pijl naast de knop Afsluiten en op Opnieuw opstarten. Druk de aan/uit-knop in en houd deze ingedrukt of schuif de aan/uit-schakelaar en houd deze meer dan vier seconden vast om uw computer af te sluiten. Koppel het netsnoer of de netadapter los en laat de computer circa vijf minuten uitgeschakeld. Sluit het netsnoer of de netadapter weer aan en zet de computer weer aan. [. . . ] Druk de aan/uit-knop in en houd deze ingedrukt of schuif de aan/uit-schakelaar en houd deze meer dan vier seconden vast om uw computer af te sluiten. Koppel het netsnoer of de netadapter los en laat de computer circa vijf minuten uitgeschakeld. Sluit het netsnoer of de netadapter weer aan en zet de computer weer aan. Als u de computer uitschakelt met de toetsen Ctrl+Alt+Delete, de aan/uit-schakelaar of de aan/uit-knop, kunnen gegevens die u nog niet hebt opgeslagen, verloren gaan. Er wordt een bericht weergegeven dat de batterij incompatibel is of verkeerd is geplaatst, en mijn computer gaat over op de sluimerstand Zie het antwoord op "Het batterijlampje knippert snel en mijn computer wordt niet opgestart". Windows accepteert mijn wachtwoord niet en geeft de melding: Enter Onetime Password Als u driemaal achter elkaar een verkeerd opstartwachtwoord invoert, verschijnt het bericht Enter Onetime Password en zal Windows niet meer starten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY XS-MP1621

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY XS-MP1621 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag