Gebruiksaanwijzing SONY XS-GTX6932 INSTALLATION

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY XS-GTX6932. Wij hopen dat dit SONY XS-GTX6932 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY XS-GTX6932 te teleladen.


SONY XS-GTX6932 INSTALLATION: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (359 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY XS-GTX6932 DATASHEET (174 ko)
   SONY XS-GTX6932 INSTALLATION/CONNECTIONS (181 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY XS-GTX6932INSTALLATION

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Opmerking voor klanten: de volgende informatie geldt enkel voor apparatuur verkocht in landen waar de EU-richtlijnen van kracht zijn De fabricant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. [. . . ] Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. de recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Meet de diepte van het gebied waar u de luidspreker wilt installeren en zorg dat de luidspreker niet wordt geblokkeerd door andere onderdelen van de auto. Houd rekening met de volgende punten als u een montageplaats uitzoekt: Zorg dat er geen obstakels zijn rond de installatieplaats  in de hoedenplank waar u de luidspreker wilt installeren. In  het binnenste paneel van de hoedenplank is mogelijk al een opening voor de installatie gemaakt. Als  u dit luidsprekersysteem wilt installeren in het portier (voor of achter), moet u ervoor zorgen dat de contactpunten, het frame en de magneet van de luidspreker niet in contact komen met de onderdelen in het portier, zoals het raammechanisme in het portier (wanneer u het raam opent of sluit), enzovoort. Zorg ook dat het luidsprekerrooster niet in contact komt met onderdelen in de auto, zoals raamhendels, portiergrepen, armsteunen, zijvakken in het portier, lampen of stoelen, enzovoort. [. . . ] Die Magneten keine Teile im Fahrzeuginneren blockieren, wie zum Beispiel die Heckklappendämpfer beim Öffnen und Schließen der Heckklappe usw. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY XS-GTX6932

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY XS-GTX6932 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag