Gebruiksaanwijzing SONY XS-GTX1741

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY XS-GTX1741. Wij hopen dat dit SONY XS-GTX1741 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY XS-GTX1741 te teleladen.


SONY XS-GTX1741 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1077 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY XS-GTX1741 (1321 ko)
   SONY XS-GTX1741 (1321 ko)
   SONY XS-GTX1741 (1321 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY XS-GTX1741

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] SONY luidsprekers worden verkocht in meer dan 50 landen over de hele wereld. SONY heeft een internationaal netwerk van zorgvuldig uitgezochte importeurs die u de beste service zullen geven. Als u op een bepaald moment problemen heeft die uw leverancier niet kan oplossen, dan zal de importeur u altijd verder helpen. Als de luidsprekers te dicht bij een muur staan, wordt het laag meer versterkt dan de middenfrequenties: dat veroorzaakt een `boemend' geluid. [. . . ] Gebruik tussen versterker en luidsprekers kabels met een zo laag mogelijke serieweerstand (het liefst minder dan 0, 2 ohm heen en terug). De kabel naar de hoogeenheid moet bovendien ook een lage inductie hebben anders wordt het hoog verzwakt. Uw SONY-leverancier kan u hierbij adviseren: de beste kabel hangt namelijk af van de te gebruiken lengte. LET OP: De luidspreker heeft een statisch magnetisch veld dat ook buiten de behuizing aanwezig is. Daarom moet de luidspreker op tenminste 0, 5 m afstand staan van alle apparatuur die beïnvloed kan worden door zo'n veld, zoals bijvoorbeeld het beeldscherm van TV en computer, floppy disks, videobanden, credit cards, etc. Voordat u de installatie gaat afregelen moet u nogmaals de polariteit en stevigheid van de aansluitingen kontro l e re n . Plaats de luidsprekers in eerste instantie op de meest redelijke plaats en beluister ze dan enkele dagen. Als het geluid nog niet helemaal bevalt, verschuift u de luidsprekers telkens een klein stukje tot het meest optimale resultaat is bereikt. Als het laag te sterk is, kunt u de luidsprekers verder van de muur plaatsen. Omgekeerd, als het laag te zwak is, zet u de luidsprekers dichter bij de muur. de positieve (+/rode) klem van de versterker moet u aansluiten op de positieve (+/rode) klem van de luidspreker en de negatieve (-/zwart) op de andere luidsprekerklem. Het is belangrijk om de juiste polariteit te handhaven bij het aansluiten van een luidsprekerpaar. Een foutje v e ro o rzaakt een vaag stereobeeld en vreemde fase-effekten. Als u de luidspreker volgens de Bi-Wiring methode wilt aansluiten, draai dan eerst alle klemschroeven los en verwijder het koperen verbindingsplaatje. Verbind één luidsprekeruitgang van de versterker nu met twee aparte 2-aderige kabels met de klemschroeven van een luidspreker: één kabel voor het hoog en één voor het laag. Hierbij is de juiste polariteit dubbel zo belangrijk: zowel voor de frequentieweergave van elke l u i d s p re k e reenheid op zich als de juiste balans tussen de linker en rechter luidspreker. door de aparte kabels verbetert de weergave van geluidsdetails vooral bij lagere geluidsvolumes. De onderlinge beïnvloeding tussen de verschillende wisselfiltersekties wordt namelijk verminderd en bovendien kan voor elk frequentiegebied de meest optimale kabel worden gekozen. Het eenvoudigste is om eerst de doosflappen geheel terug te vouwen en dan de doos om te keren. Wanneer u eventueel in de toekomst de luidspreker(s) moet vervoeren, komt de originele verpakking uitstekend van pas. [. . . ] In de doos vindt u behalve deze gebruiksaanwijzing: · (figuur 2a) Plaats de luidsprekers op stevige luidsprekerstatieven en zorg daarbij dat de hoogeenheden ongeveer op oorhoogte staan. De luidsprekers kunnen op een (boeken)plank worden geplaatst, maar dit beperkt u wel in de mogelijkheden bij het zoeken van de optimale weergavepositie. De gebruikte plank of het gebruikte statief kan ook van invloed zijn op de weergavekwaliteit van de luidspreker. Om te beginnen moet u op de volgende zaken letten: · De luidsprekers en de luisterpositie moeten ongeveer de hoekpunten vormen van een gelijkzijdige driehoek. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY XS-GTX1741

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY XS-GTX1741 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag