Gebruiksaanwijzing SONY XS-F6937SE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY XS-F6937SE. Wij hopen dat dit SONY XS-F6937SE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY XS-F6937SE te teleladen.


SONY XS-F6937SE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (774 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY XS-F6937SE (997 ko)
   SONY XS-F6937SE (997 ko)
   SONY XS-F6937SE (997 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY XS-F6937SE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Deze handleiding en de hierin beschreven software mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, vertaald of omgezet in machinaal leesbare vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Sony Corporation biedt geen garantie met betrekking tot deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie en wijst hierbij uitdrukkelijk alle impliciete garanties van de hand betreffende de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor een bepaald doel van deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie. Sony Corporation is in geen geval aansprakelijk voor incidentele schade, gevolgschade of bijzondere schade, hetzij als gevolg van een onrechtmatige daad, een overeenkomst of om andere redenen, die voortvloeit uit of verband houdt met deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie of het gebruik daarvan. Klik op Menu, Me&My VAIO, Hulp nodig (I Need Help) en VAIO-gebruikershandleiding (VAIO User Guide). [. . . ] Nadat u uw vingerafdruk(ken) hebt geregistreerd, biedt de functie voor vingerafdrukverificatie de volgende voorzieningen: Een alternatief voor het invoeren van een wachtwoord Aanmelden bij Windows (pagina 132) Als u uw vingerafdrukken hebt geregistreerd voor uw gebruikersaccounts, kunt u in plaats van het wachtwoord vingerafdrukherkenning gebruiken om u bij Windows aan te melden. De functie Power-on Security (pagina 132) Als u het opstartwachtwoord (pagina 116) en/of het wachtwoord voor de vaste schijf* (pagina 121) hebt ingesteld, kunt u in plaats van het wachtwoord vingerafdrukverificatie gebruiken als u de computer inschakelt. Wachtwoorddatabank (Password Bank) voor snelle toegang tot websites (pagina 133) In plaats van het invoeren van gegevens kunt u vingerafdrukverificatie gebruiken om toegang te verkrijgen tot websites die met een wachtwoord zijn beveiligd (gebruikersaccounts, wachtwoorden, enz. ). De functie File Safe om gegevens te coderen/decoderen (pagina 133) Met de functie File Safe kunt u bestanden en mappen coderen om een gedoceerd archief te maken. Wanneer u dergelijke gecodeerde archieven wilt decoderen of openen, gebruikt u de vingerafdrukverificatie of voert u het wachtwoord in dat u voor de codering hebt opgegeven. Toepassingsstartfunctie voor een snelle toegang (pagina 133) Nadat u een toepassing hebt toegewezen aan uw vinger, kunt u met de vinger over de vingerafdruksensor vegen om de toegewezen toepassing te openen. * Het wachtwoord voor de vaste schijf is niet beschikbaar op modellen met twee ingebouwde opslagapparaten met RAID-configuratie. Zie de online specificaties voor informatie over de configuratie van uw opslagapparaat. n 128 N Uw VAIO-computer aanpassen Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van vingerafdrukverificatie De technologie voor vingerafdrukverificatie biedt geen waarborg voor volledige gebruikersidentificatie of volledige bescherming van uw gegevens en hardware. Sony accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor problemen en schade die voortvloeien uit gebruik van de vingerafdruksensor of uit onvermogen om de vingerafdruksensor te gebruiken. De betrouwbaarheid van de vingerafdrukherkenning is afhankelijk van uw gebruiksomstandigheden en kan tevens van persoon tot persoon verschillen. Zorg ervoor dat u een back-up maakt van de gegevens op het ingebouwde opslagapparaat, met name van de gegevens in de gecodeerde archieven die gemaakt zijn met de functie File Safe, voordat u de computer opstuurt voor reparatie. Sony accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies van of enige wijziging aan uw gegevens tijdens de reparatie. U meldt zich aan bij Windows door met de geregistreerde vinger over de sensor te bewegen wanneer het aanmeldingsvenster van Windows wordt weergegeven. De functie Power-on Security Als u het opstartwachtwoord (pagina 116) en/of het wachtwoord voor de vaste schijf (pagina 121) hebt ingesteld, kunt u in plaats van het wachtwoord vingerafdrukverificatie gebruiken als u de computer inschakelt. n 133 N Uw VAIO-computer aanpassen De Wachtwoorddatabank (Password Bank) gebruiken Nadat u uw gebruikersgegevens (gebruikersaccounts, wachtwoorden, enz. ) voor websites hebt geregistreerd in de Wachtwoorddatabank (Password Bank), kunt u vingerafdrukverificatie gebruiken voor het invoeren van benodigde gegevens en het verkrijgen van toegang tot websites die met een wachtwoord zijn beveiligd. Het is mogelijk dat u de functie Wachtwoorddatabank (Password Bank) niet kunt gebruiken. Dit is afhankelijk van de website die u opent. De functie File Safe gebruiken Met de functie File Safe kunt u een gecodeerd archief maken om een bestand en/of map op te nemen om te beveiligen tegen onbevoegde toegang. Het gecodeerde archief kan worden gedecodeerd of ontgrendeld om een bestand of map te openen door met uw vinger over de vingerafdruksensor te vegen of door het back-upwachtwoord in te voeren die u voor codering hebt opgegeven. Zie het Help-bestand van Protector Suite QL voor meer informatie. De toepassingsstarter gebruiken Met de toepassingsstartfunctie van uw computer kunt u uw voorkeurstoepassing (een programmabestand) starten als deze is toegewezen aan een vinger met een geregistreerde vingerafdruk. Nadat u een toepassing hebt toegewezen aan uw vinger, opent u de toegewezen toepassing door met de vinger over de vingerafdruksensor te bewegen. Zie het Help-bestand van Protector Suite QL voor meer informatie. n 134 N Uw VAIO-computer aanpassen Vingerafdrukverificatie gebruiken met de TPM Met de gegevenscodeerfunctie TPM kan het gebruik van de vingerafdrukverificatie de computerbeveiliging verhogen. Zie De Trusted Platform Module (TPM) gebruiken (pagina 135) voor instructies voor het gebruik van TPM. Wanneer u vingerafdrukverificatie met de TPM wil gebruiken, moet de computer behalve over de TPM ook over een vingerafdruksensor beschikken. Raadpleeg de online specificaties om na te gaan of uw model over beide beschikt. Zie het Help-bestand van Protector Suite QL voor meer informatie. Geregistreerde vingerafdrukken wissen Voordat u de computer wegdoet of overdraagt aan een derde, wordt het ten zeerste aanbevolen de vingerafdrukgegevens die voor de vingerafdruksensor zijn geregistreerd, te wissen nadat u de gegevens op het ingebouwde opslagapparaat hebt gewist. Geregistreerde vingerafdrukken wissen 1 2 Zet de computer aan. [. . . ] Gebruik de zoekfunctie in Windows Help en ondersteuning door de Microsoft Windows-toets ingedrukt te houden en te drukken op de toets F1. De VAIO-Link-website: als u problemen hebt met de computer, gaat u naar de website van VAIO-Link voor het oplossen van deze problemen. De VAIO-Link-helplijnen: alvorens telefonisch contact op te nemen met VAIO-Link, moet u proberen het probleem op te lossen door de gedrukte en niet-gedrukte documentatie te lezen. Bezoek de andere websites van Sony: http://www. club-vaio. com als u meer te weten wilt komen over VAIO en deel wilt uitmaken van de groeiende VAIO-gemeenschap. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY XS-F6937SE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY XS-F6937SE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag