Gebruiksaanwijzing SONY XS-F1327SE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY XS-F1327SE. Wij hopen dat dit SONY XS-F1327SE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY XS-F1327SE te teleladen.


SONY XS-F1327SE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (769 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY XS-F1327SE (973 ko)
   SONY XS-F1327SE (973 ko)
   SONY XS-F1327SE (973 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY XS-F1327SE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Sony Corporation biedt geen garantie met betrekking tot deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie en wijst hierbij uitdrukkelijk alle impliciete garanties van de hand betreffende de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor een bepaald doel van deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie. Sony Corporation is in geen geval aansprakelijk voor incidentele schade, gevolgschade of bijzondere schade, hetzij als gevolg van een onrechtmatige daad, een overeenkomst of om andere redenen, die voortvloeit uit of verband houdt met deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie of het gebruik daarvan. Sony Corporation behoudt zich het recht voor op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan deze handleiding of de hierin opgenomen informatie. U bekijkt de on line Specificaties als volgt: 1 2 Maak verbinding met het internet. [. . . ] Klik op Instellingen (Settings) en vervolgens op Instellingen biometrische toepassing (User Settings). Veeg met de vinger met de geregistreerde vingerafdruk over de vingerafdruksensor. Het venster Instellingen biometrische toepassing (User Settings) verschijnt. Voer het wachtwoord in dat u hebt gebruikt voor het exporteren en klik op OK. Klik op OK. n 112 N Uw VAIO-computer aanpassen De functie File Safe (Bestandskluis) gebruiken Met de functie File Safe (Bestandskluis) kunt u een gecodeerd archief maken om een bestand of map op te nemen om te beveiligen tegen onbevoegde toegang. Het gecodeerde archief kan worden gedecodeerd of ontgrendeld om een bestand of map te openen door met uw vinger over de vingerafdruksensor te vegen of door het back-upwachtwoord in te voeren die u voor codering hebt opgegeven. Een nieuw gecodeerd archief maken om een map of bestand op te nemen 1 2 3 Rechtsklik op het gewenste bestand of de gewenste map en selecteer Toevoegen aan nieuw coderingsarchief (Add to new encrypted archive). Het coderingsproces wordt gestart en er verschijnt een bericht na voltooiing. Selecteer Delete original files (Oorspronkelijke bestanden verwijderen) of Keep original files (Oorspronkelijke bestanden behouden), afhankelijk van of u de oorspronkelijke bestanden of mappen wilt verwijderen of behouden. Archieven met meerdere gecodeerde bestanden of mappen krijgt de extensie *. uea en archieven met slechts één gecodeerd bestand de extensie *. ueaf. Een bestand of map aan het bestaande gecodeerde archief toevoegen 1 2 3 4 Rechtsklik op het gewenste bestand of de gewenste map en selecteer Toevoegen aan bestaand coderingsarchief (Add to existing encrypted archive). Selecteer het archief (*. uea) waaraan u het bestand of de map wilt toevoegen en klik op Openen. Veeg met de vinger met de geregistreerde vingerafdruk over de vingerafdruksensor. Het proces dat het bestand of de map aan het archief toevoegt, wordt gestart en er verschijnt een bericht bij voltooiing. Als u bovendien de instellingen wijzigt voor de TPM of als de TPM niet werkt, kunt u de functie voor vingerafdrukverificatie mogelijk niet gebruiken. Het gebruik van vingerafdrukverificatie met de TPM heeft dergelijke nadelen. Sony accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor problemen en schade die voortvloeien uit gebruik van de TPM en gegevensonderhoud en -beheer met betrekking tot vingerafdrukverificatie moet op eigen risico worden uitgevoerd. Voordat u de TPM inschakelt Wanneer u de vingerafdrukverificatie samen met de TPM wilt gebruiken, moet u de TPM-software eerst zelf installeren en initialiseren en de instellingen ervan aanpassen. Zie De TPM configureren (pagina 127) voor meer informatie over hoe u de software installeert en initialiseert. n 118 N Uw VAIO-computer aanpassen De TPM initialiseren !U initialiseert de TPM-software door uzelf bij de computer aan te melden als een gebruiker met beheerdersrechten. 1 2 3 4 5 6 Klik op Start, ga naar Alle programma's, klik op Protector Suite QL en vervolgens op Controlecentrum (Control Center). Het venster Controlecentrum voor vingerafdrukken (Fingerprint Control Center) verschijnt. Klik op Elevate administrative privilege for user (Beheerdersbevoegdheden voor gebruiker uitbreiden). Klik op Instellingen (Settings) en vervolgens op System Settings (Systeeminstellingen). Het venster Protector Suite Settings (Instellingen Protector Suite) wordt weergegeven. Klik op Reinitialize TPM (TPM opnieuw initialiseren) op het tabblad TPM. Het venster Advanced Security Initialization Wizard (wizard Initialiseren van geavanceerde beveiliging) verschijnt. [. . . ] e-Support: Dit interactieve gedeelte van onze website http://www. vaio-link. com stelt u in staat contact op te nemen met ons gespecialiseerde ondersteuningsteam via het internet. Via een gepersonaliseerde account kunt u eenvoudig uw technische vragen stellen. De VAIO-Link-helplijnen: alvorens telefonisch contact op te nemen met VAIO-Link, moet u proberen het probleem op te lossen door de gedrukte en niet-gedrukte documentatie te lezen. Bezoek de andere websites van Sony: http://www. club-vaio. com als u meer te weten wilt komen over VAIO en deel wilt uitmaken van de groeiende VAIOgemeenschap. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY XS-F1327SE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY XS-F1327SE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag