Gebruiksaanwijzing SONY XS-F1025R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY XS-F1025R. Wij hopen dat dit SONY XS-F1025R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY XS-F1025R te teleladen.


SONY XS-F1025R : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1165 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY XS-F1025R (625 ko)
   SONY XS-F1025R annexe 1 (624 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY XS-F1025R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 6 Welkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Documentatiepakket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Ergonomische overwegingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Uw VAIO computer gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Wanneer de communicatiesnelheid lager is dan verwacht, kan door het draadloze kanaal op het Access Point te veranderen de communicatiesnelheid hoger worden. nN 74 Uw VAIO computer gebruiken Problemen met draadloze LAN oplossen Ik kan de functie draadloze LAN niet gebruiken Controleer of de schakelaar Wireless (op modellen met de Bluetooth-functie*) of Wireless LAN (op modellen zonder de Bluetoothfunctie) is ingeschakeld. * Lees het informatieblad Specificaties voor meer informatie. Het toegangspunt van de draadloze LAN en uw computer kunnen niet communiceren Controleer of de schakelaar Wireless is ingeschakeld. Controleer of het toegangspunt wordt weergegeven in het venster Beschikbare draadloze netwerken weergeven. Om dit te controleren, klikt u achtereenvolgens op Start en Configuratiescherm. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Draadloze netwerkverbinding en selecteer Eigenschappen. Controleer of het toegangspunt wordt weergegeven onder Beschikbare draadloze netwerken weergeven. De beschikbaarheid van de verbinding wordt beïnvloed door de afstand en door obstakels. Mogelijk moet u de computer verder weg van obstakels of dichter bij een gebruikt toegangspunt plaatsen. nN 75 Uw VAIO computer gebruiken De gegevensoverdracht verloopt traag De maximale communicatiesnelheid hangt niet alleen af van de obstakels of de afstand tussen de communicatieapparaten, maar ook van de kwaliteit van de radiogolven, het besturingssysteem of de gebruikte software. Verwijder het obstakel of plaats het toegangspunt en de computer dichter bij elkaar. Het is mogelijk dat uw toegangspunt tegelijk communiceert met een ander toegangspunt. Als meerdere computers communiceren met hetzelfde toegangspunt, kan de concentratie te hoog zijn. Wacht enkele minuten en probeer opnieuw een verbinding tot stand te brengen. Om terug te keren naar de normale modus, gaat u als volgt te werk: Zet de computer aan door op de aan/uit-knop te drukken. De computer keert terug naar zijn vorige toestand. Als u de aan/uit-knop langer dan vier seconden ingedrukt houdt, wordt de computer automatisch uitgeschakeld. Als u de netadapter gedurende een lange tijd niet gaat gebruiken, zet u uw computer in de Slaap-modus. Deze stroombesparende stand bespaart u de tijd nodig om de computer op de normale manier af te sluiten. Het activeren van de Slaap-modus duurt langer dan het activeren van de Standby-modus. Het duurt langer om terug te keren naar de normale modus vanuit de Slaap-modus dan vanuit de Standby-modus. In de Slaap-modus verbruikt de computer minder stroom dan in de Standby-modus. Verplaats de computer niet tot het stroomlampje uitgaat. nN 80 Uw VAIO computer gebruiken Problemen met energiebeheer oplossen De instelling voor energiebeheer werkt niet Het besturingssysteem van uw computer kan onstabiel worden als een lagere energiemodus, zoals de Slaap-modus wordt geactiveerd en vervolgens gewijzigd vóórdat computer volledig is overgeschakeld op deze lagere energiemodus. Om de normale stabiliteit van de computer te herstellen, gaat u als volgt te werk: 1 2 3 Sluit alle geopende toepassingen. Druk tegelijkertijd op <Ctrl>+<Alt>+<Delete> en selecteer Herstaten in de vervolgkeuzelijst van het afsluitingsmenu. Als deze methode niet werkt, houdt u de aan/uit-knop minstens vier seconden ingedrukt om de computer af te sluiten. nN 81 Uw VAIO computer gebruiken Energiebeheer met VAIO Power Management Dankzij energiebeheer kunnen de energiebeheerschema's van uw computer die op het stroomnet of batterijen werken, worden ingesteld op het door u gewenste energieverbruik. [. . . ] Hierdoor wordt een disc onherstelbaar beschadigd. nN 180 Voorzorgsmaatregelen Hoe de batterij gebruiken Stel de batterij nooit bloot aan een temperatuur van meer dan 60°C (bv. Dit komt omdat het rendement van de batterij afneemt bij lage temperaturen. Als u de computer geruime tijd niet gebruikt, verwijdert u de batterij uit de computer om te vermijden dat deze wordt beschadigd. Als u de batterij volledig hebt opgeladen maar de batterij toch vrij snel leeg raakt, is het mogelijk dat de batterij bijna versleten is en moet worden vervangen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY XS-F1025R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY XS-F1025R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag