Gebruiksaanwijzing SONY XNV-L77BT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY XNV-L77BT. Wij hopen dat dit SONY XNV-L77BT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY XNV-L77BT te teleladen.


SONY XNV-L77BT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6040 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY XNV-L77BT (5020 ko)
   SONY XNV-L77BT INSTALLATION GUIDE (696 ko)
   SONY XNV-L77BT (6456 ko)
   SONY XNV-L77BT (4941 ko)
   SONY XNV-L77BT annexe 1 (6000 ko)
   SONY XNV-L77BT INSTALLATION GUIDE (705 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY XNV-L77BT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 50016, 95945 Roissy Charles de Gaulle Cedex, France Tel. : 01-48638989 SONY ITALIA S. p. A. Colombo 8, 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI), Italia Tel. : 02-484781 SONY ELECTRONICS DE ESPAÑA, S. A. Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32 01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, España Tel. : 945-283588 Ontworpen door SONY Japan Gedrukt in China (Y) 68P02294K54-O Meiyi Printing Factory, Dalian, China No. 28 Chang Qing Street, Xi Gang District, Dalian, China CHM-S630 CHA-S634 CD­wisselaar voor CDA-9815RB/ XNV-L77BT/CDA-9812RB/ CDA-9812RR/CDA-9811R CHA-1214 CD­wisselaar voor CDA-9815RB/ XNV-L77BT/CDA-9812RB/ CDA-9812RR/CDA-9811R Alpine-CD-wisselaars geven u meer! Meer muziekkeuzes, meer veelzijdigheid, meer gebruiksgemak. [. . . ] De afstelling gebeurt voor elke luidspreker in stappen van 0, 1 ms. Voorbeeld 2. Luisterpositie: alle stoelen Stel de tijdscorrectie voor elke luidspreker op bijna hetzelfde niveau in 1 2 Ga op de luisterpositie zitten (bestuurdersstoel enz. ) en meet de afstand (in meter) tussen uw hoofd en de verschillende luidsprekers. Bereken het verschil tussen de afstand tot de verste luidspreker en de andere luidsprekers. L = (afstand tot de verste luidspreker) ­ (afstand tot de andere luidsprekers) Voorbeeld 1. Luisterpositie: bestuurdersstoel Stel de tijdscorrectie voor de voorste luidspreker aan de linkerzijde af op een hoge waarde en de achterste luidspreker aan de rechterzijde op nul of op een lage waarde. 3 Deel de voor de luidsprekers berekende afstanden door de snelheid van het geluid (343 m/s bij 20°C). Deze waarden vormen de tijdscorrectiewaarden voor de verschillende luidsprekers. 21-NL Bass Focus Het tijdsverschil tussen de voorste-achterste / linker-rechter luidsprekers kan tegelijkertijd worden afgesteld. Met een aanvankelijke vertraging van 0, 1 ms voor elk van de 0 tot 99 stappen, kan een hoorbare tijdscorrectie worden doorgevoerd. 1 Druk op de toets T. CORR/X-OVER om de modus Bass Focus te kiezen. Bass Focus mode Time correction mode normal mode Bass Focus mode (2) Druk op de toets BAND/TEL. Draai vervolgens aan de encoder-draaiknop om 1, 5 ms te kiezen (vertraging nr. Het tijdsverschil bedraagt 3, 0 ms*2 voor de linkerluidspreker vooraan en 1, 5 ms voor de linkerluidspreker achteraan, waardoor de indruk ontstaat dat de linkerluidspreker even ver van de luisteraar verwijderd is als de andere luidsprekers. 2 Druk op de toets BAND/TEL. om de af te stellen luidsprekers te kiezen (zie hieronder). 3, 0ms 1, 5ms 1, 5ms 1, 5ms 1, 5ms Voorste luidsprekers (links-rechts) Linkerluidsprekers (voor-achter) *1 Achterste luidsprekers (links-rechts) Rechterluidsprekers (voor-achter) 3 4 5 Draai aan de encoder-draaiknop om de vertraging af te stellen (zie tijdsverschiltabel). Herhaal stappen 2 tot 3 om een ander kanaal (luidsprekers) in te stellen. Druk na de afstelling minstens 2 seconden lang op de toets T. CORR/X-OVER om terug te keren naar de normale modus. *2 Subwooferluidspreker. Alleen voor de CDA-9812RX/CDA-9811R Vertraag (draai aan de encoder-draaiknop) het audiosignaal naar de voorste luidsprekers (links en rechts) zodat de luisteraar de indruk krijgt dat de subwoofer zich vooraan bevindt. · Elke muziekbron, zoals radio, CD en MP3/WMA kan zijn eigen MX-instelling hebben. · Op CD's met zowel MP3/WMA en CD-DA kan de MXmodusomschakeling de weergave lichtjes vertragen wanneer de bron verandert van "MP3/WMA naar CD-DA" of van "CD-DA naar MP3/WMA" . · Door MX OFF te kiezen, wordt de MX-modus voor elke muziekbron uitgeschakeld. · MX-modus werkt niet wanneer MX op ON ingesteld is voor MW, LW radio. · Als het toestel op een audioprocessor met de MX-functie aangesloten is, zoals de PXA-H700 enz. · Wanneer u RDS-signalen ingeeft, kan de MX-functie niet werken. 23-NL Andere functies DISP/B. OUT (CDA-9815RB/XNV-L77BT/CDA 9812RX) MUTE/B. OUT (CDA-9811R) TITEL BAND/TEL. Het display in MP3/WMA-modus (op het model CDA9811R kunnen MP3-bestanden worden weergegeven wanneer een MP3-compatibele CD-wisselaar aangesloten is):CDA-9815RB FILENO. / ELAPSED ELAPSED TIME FILE NAME TRACK NAME*3 ALBUM NAME*3 FRAME*4 FOLDER NAME*5 FILE NAME TRACK NAME*3 ARTISTNAME*3 FILENO. /ELAPSED ELAPSED TIME ARTISTNAME*3 ARTISTNAME*3 Encoder-draaiknop XNV-L77BT/CDA-9812RX/CDA-9811R FILE NO. /ELAPSED TIME FOLDER NO. /FILE NO FOLDER NAME*5 FILE NAME TRACK NAME*3 ARTIST NAME*3 ALBUM NAME*3 FRAME*4 FILE NO. /ELAPSED TIME *1 TITEL/NAAM kan worden ingevoerd of gewist. "NO TEXT" verschijnt op het display wanneer de CD geen tekstgegevens bevat. *3 ID3-tag/WMA-tag Als een MP3/WMA-bestand ID3-tag/WMA-taginformatie bevat, wordt alle ID3-tag/WMA-taginformatie getoond (bv. "NO DATA" verschijnt op het display wanneer een MP3/WMA-bestand geen ID3 tag/WMA-taggegevens bevat. *4 De bemonsteringsfrequentie van de opname en de bitsnelheid van het MP3/WMA-bestand worden getoond. *5 Voor de naam van de hoofdmap toont het display "­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­" (displayvoorbeeld: CDA-9811R). Titel/naam/tekst weergeven Het is mogelijk om de CD-titel/zendernaam weer te geven op het display indien deze is ingegeven (zie "CD-titel/Zendernaam toekennen" op pagina 25). [. . . ] Maak de aardingdraad stevig vast op een bloot stuk metaal (verwijder lak, vuil of vet indien nodig) van het autochassis. Indien u een aardingsdraad ruisonderdrukker installeert, sluit deze dan aan zo ver mogelijk van het toestel vandaan. · Raadpleeg uw Alpine-dealer voor verdere informatie, want hij is het best geïnformeerd over het voorkomen van ruis. · · · · 43-NL Aansluitingen voor de CDA-9815RB/XNV-L77BT Omzetterstekker ISO-antenne Antenne ISO-antenneplug (Roze/Zwart) INGANGSDRAAD AUDIO-ONDERBREKING Naar autotelefoon (Blauw/Wit) (Oranje) INSCHAKELEN VANOP AFSTAND Om equalizer te versterken DIMMER Naar de stroomdraad voor de instrumentengroepverlichting Naar elektrische antenne (Rood) (Blauw) CONTACT ELEKTRISCHE ANTENNE Contactsleutel (Zwart) AARDING Accu (Geel) ACCU Luidsprekers (Groen) Links achteraan (Groen/Zwart) (Wit) Links vooraan (Wit/Zwart) (Grijs/Zwart) Rechts vooraan (Grijs) (Violet/Zwart) Rechts achteraan (Violet) F/R Sub. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY XNV-L77BT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY XNV-L77BT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag