Gebruiksaanwijzing SONY XNV-L66BT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY XNV-L66BT. Wij hopen dat dit SONY XNV-L66BT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY XNV-L66BT te teleladen.


SONY XNV-L66BT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6040 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY XNV-L66BT (5020 ko)
   SONY XNV-L66BT INSTALLATION GUIDE (696 ko)
   SONY XNV-L66BT (6456 ko)
   SONY XNV-L66BT (4941 ko)
   SONY XNV-L66BT annexe 1 (6000 ko)
   SONY XNV-L66BT INSTALLATION GUIDE (705 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY XNV-L66BT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 14 Zoeken op bestands-/mapnaam (voor MP3/WMA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Aan de slag Toestel in- en uitschakelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Weergavetype wijzigen (alleen CDA-9831R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Instelling van het geluid Regeling van de balans (links-rechts)/fader (voor-achter)/defeat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Druk op de voorkeuzezendertoets (1 of 2) waaronder u de instellingen voor de ingebouwde scheidingsfilter heeft opgeslagen. Houd de MENU toets minstens 2 seconden ingedrukt om terug te keren naar de normale modus, of druk op de MENU toets en kies RETURN om terug te keren naar de normale modus. 5 6 Draai aan de encoder-draaiknop om het niveau in te stellen. Druk op de SOURCE/POWER toets om de gewenste bandbreedte (Q) te kiezen. · De instelmodus keert terug naar de normale modus als binnen de 15 seconden geen toets wordt ingedrukt. Fabrieksinstellingen van equalizer 10 typische equalizerinstellingen zijn in de fabriek voorgeprogrammeerd voor diverse soorten muziek. Instelbare bandbreedte: BAND1: 1. 0, 2. 0, 3. 0, BAND2: 1. 0, 1. 5, 2. 0 BAND3: 1. 0, 2. 0, 3. 0 BAND4: 1. 0 (vaste bandbreedte) De ingestelde curve opslaan 1) Houd de voorkeuzezendertoetsen (1 of 2) waaronder u de ingestelde curve wenst op te slaan, minstens 2 seconden ingedrukt. 7 8 9 Als u een ander kanaal wenst in te stellen, herhaalt u stappen 3 tot 6. Druk op de encoder-draaiknop om de instelling te bevestigen. De instelling wordt niet opgeslagen als de encoderdraaiknop niet wordt ingedrukt. 1 2 Druk op de MENU toets om de fabrieksinstelling voor de EQ (P-EQ voor XNV-L66BT) te kiezen. Druk op de of toets. Telkens als u op de toets drukt, geeft de equalizermodus de geselecteerde equalizerkarakteristiek weer. FLAT (OFF) ROCK POPS JAZZ & BLUES (JAZZ) ELECTRICAL (ELECTRIC) HIPHOP & RAP (HIPHOP) EASY LISTEN (EASY) COUNTRY CLASSICAL (CLASSIC) NEWS USER'S EQ 1, 2 (USERS 1, 2) FLAT (OFF) Houd na de instelling de MENU toets minstens 2 seconden ingedrukt om terug te keren naar de normale modus, of druk op de MENU toets en kies RETURN om terug te keren naar de normale modus. 3 Houd de MENU toets minstens 2 seconden ingedrukt om terug te keren naar de normale modus, of druk op de MENU toets en kies RETURN om terug te keren naar de normale modus. De EQ-modus wordt automatisch geannuleerd als u gedurende 15 seconden niet op een toets drukt. · Deze functie kan niet worden gebruikt als de DEFEAT-functie ingeschakeld is (pagina 16). · De opgeslagen equalizercurve oproepen · Deze functie kan niet worden gebruikt als de DEFEAT-functie ingeschakeld is (pagina 16) · De EQ-modus wordt automatisch geannuleerd als u gedurende 15 seconden niet op een toets drukt. · Als u USER'S EQ 1 of EQ 2 (USERS 1 of USERS 2 voor CDA9830R) kiest, kunt u het voorkeuzenummer oproepen dat u heeft opgeslagen bij "Equalizercurve afregelen en opslaan". 1 2 3 4 Houd de MENU toets minstens 2 seconden ingedrukt. Druk op de MENU toets om USER'S EQ (USERS voor XNV-L66BT) te kiezen. Druk op een van de voorkeuzezendertoetsen (1 of 2) om de gewenste curve op te roepen. Houd de MENU toets minstens 2 seconden ingedrukt om terug te keren naar de normale modus, of druk op de MENU toets en kies RETURN om terug te keren naar de normale modus. Equalizercurve afregelen en opslaan U kunt de equalizerinstellingen aanpassen, zodat de curve beter aansluit bij uw persoonlijke voorkeur. 1 2 3 Houd de MENU toets minstens 2 seconden ingedrukt. De tijd van de luidspreker links voor wordt met 5, 1 ms gecorrigeerd, zodat het geluid van die luidspreker op hetzelfde ogenblik de luisterpositie bereikt als het geluid van de andere luidsprekers. FL RL FR RR FL RL FR RR Voorluidsprekers (links-rechts) Linker luidsprekers (voor-achter) FL RL FR RR FL RL FR RR Achterluidsprekers (links-rechts) Rechter luidsprekers (voor-achter) 5 6 7 Draai de encoder-draaiknop om de vertraging in te stellen (zie tabel met tijdverschillen). Als u een ander kanaal (luidsprekers) wenst in te stellen, herhaalt u stappen 4 en 5. Druk op de encoder-draaiknop om de instelling te bevestigen. De instelling wordt niet opgeslagen als de encoderdraaiknop niet wordt ingedrukt. 18-NL 8 Houd na de instelling de MENU toets minstens 2 seconden ingedrukt om terug te keren naar de normale modus, of druk op de MENU toets en kies RETURN om terug te keren naar de normale modus. Tabel met tijdverschillen Tijdverschil- Tijdverschil nummer (ms) 0 0, 0 0, 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6 0, 7 0, 8 0, 9 1, 0 1, 1 1, 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6 1, 7 1, 8 1, 9 2, 0 2, 1 2, 2 2, 3 2, 4 2, 5 2, 6 2, 7 2, 8 2, 9 3, 0 3, 1 3, 2 3, 3 3, 4 3, 5 3, 6 3, 7 3, 8 3, 9 4, 0 4, 1 4, 2 4, 3 4, 4 4, 5 4, 6 4, 7 4, 8 4, 9 5, 0 Afstand cm (inch) 0, 0 3, 4 (1-3/8") 6, 9 (2-3/4") 10, 3 (4-1/16") 13, 7 (5-3/8") 17, 2 (6-13/16") 20, 6 (8-1/8") 24, 0 (9-7/16") 27, 4 (10-13/16") 30, 9 (12-3/16") 34, 3 (13-1/2") 37, 7 (14-13/16") 41, 2 (16-1/4") 44, 6 (17-9/16") 48, 0 (18-7/8") 51, 5 (20-1/4") 54, 9 (21-5/8") 58, 3 (22-15/16") 61, 7 (24-1/4") 65, 2 (25-5/8") 68, 6 (27") 72, 0 (28-3/8") 75, 5 (29-11/16") 78, 9 (31-1/16") 82, 3 (32-3/8") 85, 8 (33-3/4") 89, 2 (35-1/8") 92, 6 (36-7/16") 96, 0 (37-3/4") 99, 5 (39-13/16") 102, 9 (40-1/2") 106, 3 (41-7/8") 109, 8 (43-1/4") 113, 2 (44-9/16") 116, 6 (45-7/8") 120, 1 (47-5/16") 123, 5 (48-5/8") 126, 9 (49-15/16") 130, 3 (51-5/16") 133, 8 (52-11/16") 137, 2 (54") 140, 6 (55-3/8") 144, 1 (56-3/4") 147, 5 (58-1/16") 150, 9 (59-3/8") 154, 4 (60-3/4") 157, 8 (62-1/8") 161, 2 (63-7/16") 164, 6 (64-3/4") 168, 1 (66-3/16") 171, 5 (67-1/2") Tijdverschil- Tijdverschil nummer (ms) 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 5, 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, 5 5, 6 5, 7 5, 8 5, 9 6, 0 6, 1 6, 2 6, 3 6, 4 6, 5 6, 6 6, 7 6, 8 6, 9 7, 0 7, 1 7, 2 7, 3 7, 4 7, 5 7, 6 7, 7 7, 8 7, 9 8, 0 8, 1 8, 2 8, 3 8, 4 8, 5 8, 6 8, 7 8, 8 8, 9 9, 0 9, 1 9, 2 9, 3 9, 4 9, 5 9, 6 9, 7 9, 8 9, 9 Afstand cm (inch) 174, 9 (68-7/8") 178, 4 (70-1/4") 181, 8 (71-9/16") 185, 2 (72-7/8") 188, 7 (74-1/4") 192, 1 (75-5/8") 195, 5 (77") 198, 9 (78-5/16") 202, 4 (79-11/16") 205, 8 (81") 209, 2 (82-3/8") 212, 7 (83-3/4") 216, 1 (85-1/16") 219, 5 (86-3/8") 223, 0 (87-3/4") 226, 4 (89-1/8") 229, 8 (90-1/2") 233, 2 (91-13/16") 236, 7 (93-3/16") 240, 1 (94-1/2") 243, 5 (95-7/8") 247, 0 (97-1/4") 250, 4 (98-9/16") 253, 8 (99-7/8") 257, 3 (101-1/4") 260, 7 (102-5/8") 264, 1 (104") 267, 5 (105-5/16") 271, 0 (106-11/16") 274, 4 (108-1/16") 277, 8 (109-3/8") 281, 3 (110-3/4") 284, 7 (112-1/16") 288, 1 (113-1/16") 291, 6 (114-3/4") 295, 0 (116-1/8") 298, 4 (117-1/2") 301, 8 (118-13/16") 305, 3 (120-3/16") 308, 7 (121-1/2") 312, 1 (122-7/8") 315, 6 (124-1/4") 319, 0 (125-9/16") 322, 4 (126-7/8") 325, 9 (128-5/16") 329, 3 (129-5/8") 332, 7 (131") 336, 1 (132-5/16") 339, 6 (133-11/16") · Handmatige tijdcorrecties zijn ook van invloed op de correcties die voor de bass focus werden uitgevoerd. · De modus bass focus wordt automatisch geannuleerd als u binnen de 15 seconden niet op een toets drukt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Voorbeeld van instelling voor stappen 4 en 5 (1) Druk op de BAND/TEL. Draai dan aan de encoder-draaiknop om 1, 5 ms te selecteren (tijdverschil nr. Het tijdverschil bedraagt 1, 5 ms voor beide voorluidsprekers (links en rechts). 1, 5 ms 1, 5 ms 18 19 20 21 22 *1 23 24 25 26 (2) Druk op de BAND/TEL. Draai dan aan de encoder-draaiknop om 1, 5 ms te selecteren (tijdverschil nr. Het tijdverschil bedraagt 3, 0 ms*2 voor de luidspreker links voor en 1, 5 ms voor de luidspreker links achter, waardoor de indruk wordt gewekt van een gelijke luisterafstand tussen de luidspreker links voor en de andere luidsprekers. 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 3, 0 ms 1, 5 ms 1, 5 ms 1, 5 ms 42 43 44 45 46 1, 5 ms *1 47 48 49 50 *1 Subwoofer-luidspreker. Vertraag het audiosignaal naar de luidsprekers links en rechts voor (draai aan de encoder-draaiknop), zodat de schijnbare positie van de subwoofer zich vooraan bevindt. Hierdoor lijkt de schijnbare positie tussen de voorluidsprekers (links en recht) en de subwoofer gelijk voor de bestuurder. Als u deze instellingen heeft uitgevoerd, kunt u de positie van de linker en rechter luidsprekers aanpassen door de tijdvertraging in te stellen. [. . . ] Het gebruik van deze onderdelen kan de controle over het voertuig onklaar maken en brand enz. veroorzaken. HOUD KLEINE VOORWERPEN ZOALS BATTERIJEN BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN. Het inslikken ervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben. Indien dit toch gebeurt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts. INSTALLEER HET TOESTEL NIET OP PLAATSEN WAAR DE BEDIENING VAN HET VOERTUIG ZOU WORDEN GEHINDERD, ZOALS HET STUURWIEL OF DE SCHAKELHENDEL. Mocht u dat toch doen, kan het zicht vooruit worden belemmerd of kunnen bepaalde bewegingen worden gehinderd, wat tot een ernstig ongeval kan leiden. BELANGRIJK Noteer het serienummer van uw toestel in de daartoe voorziene ruimte hieronder en houd het bij als referentie. Het serienummer of het gegraveerde serienummer vindt u aan de onderzijde van het toestel. SERIENUMMER: INSTALLATIEDATUM: INSTALLATIETECHNICUS: PLAATS VAN AANKOOP: 32-NL Installatie Metalen plaat · Voor de schroef * dient u een schroef te kiezen die geschikt is voor de installatieplaats in het chassis. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY XNV-L66BT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY XNV-L66BT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag