Gebruiksaanwijzing SONY XM-GTR7040

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY XM-GTR7040. Wij hopen dat dit SONY XM-GTR7040 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY XM-GTR7040 te teleladen.


SONY XM-GTR7040 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (848 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY XM-GTR7040 (876 ko)
   SONY XM-GTR7040 (939 ko)
   SONY XM-GTR7040 (911 ko)
   SONY XM-GTR7040 annexe 1 (1072 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY XM-GTR7040

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Stel in op "OFF" of "HP" als u de luidspreker met volledig bereik aansluit. Dit toestel kan werken als brugversterker met een maximum uitgangsvermogen van 350 W. Directe aansluiting op de luidsprekeruitgang van uw autogeluidsinstallatie is mogelijk wanneer die niet is voorzien van een lijnuitgang (High Level-ingangsaansluiting). [. . . ] Gebruik nooit een zekering die zwaarder is dan de standaardzekering van het toestel omdat dit hierdoor beschadigd kan raken. Met alle vragen of problemen met betrekking tot dit toestel die niet aan bod komen in deze gebruiksaanwijzing kunt u steeds terecht bij uw Sony handelaar. Deze versterker is uitgerust met een beveiligingscircuit dat in de volgende gevallen wordt geactiveerd: -- wanneer het toestel oververhit raakt -- wanneer een gelijkstroom wordt opgewekt -- wanneer de luidsprekeraansluitingen zijn kortgesloten. De kleur van de POWER/PROTECTOR-indicator verandert van groen in rood, en het toestel schakelt uit. Wanneer dit gebeurt, zet u de aangesloten apparatuur uit, verwijdert u de cassette of de disc en spoort u de oorzaak van de storing op. Wanneer de versterker oververhit is, wacht dan tot deze is afgekoeld alvorens het toestel verder te gebruiken. Als de zekering doorbrandt, moet u de voedingsaansluiting controleren en beide zekeringen vervangen. Als de zekering vervolgens nogmaals doorbrandt, kan er sprake zijn van een defect in de speler. Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen) Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. de recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Opmerking voor klanten: de volgende informatie is enkel van toepassing voor apparaten die verkocht worden in landen die de EU-richtlijnen in acht nemen. Voor onderhouds- of garantiekwesties kunt u de adressen gebruiken die in de afzonderlijke onderhouds- of garantiedocumenten worden vermeld. Zet de LPF en HPF-schakelaar aan de achterkant van het toestel aan of uit zoals hieronder afgebeeld. [. . . ] wanneer u de kabel loskoppelt , kan het computergeheugen worden gewist. Om kortsluiting te voorkomen, moet u de +12 V-voedingskabel loskoppelen tot alle andere kabels zijn aangesloten. Sluit de +12 V voedingskabel pas aan nadat alle andere kabels zijn aangesloten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY XM-GTR7040

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY XM-GTR7040 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag