Gebruiksaanwijzing SONY XM-GTR3301D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY XM-GTR3301D. Wij hopen dat dit SONY XM-GTR3301D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY XM-GTR3301D te teleladen.


SONY XM-GTR3301D : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (954 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY XM-GTR3301D (967 ko)
   SONY XM-GTR3301D (1000 ko)
   SONY XM-GTR3301D (1034 ko)
   SONY XM-GTR3301D annexe 1 (1129 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY XM-GTR3301D

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Raadpleeg de lijst voor het oplossen van problemen als de PROTECTOR ingeschakeld is. Draai het met de klok mee als het uitvoerniveau van de autogeluidsinstallatie te laag lijkt. Hiermee stelt u de grensfrequentie (6 ­ 70 Hz) in voor de subsonische filter. [. . . ] Deze versterker is uitgerust met een beveiligingscircuit dat in de volgende gevallen wordt geactiveerd: - wanneer het toestel oververhit raakt - wanneer een gelijkstroom wordt opgewekt - wanneer de luidsprekeraansluitingen zijn kortgesloten. De kleur van de POWER/PROTECTOR indicator verandert van groen in rood, en het toestel schakelt uit. Wanneer dit gebeurt, zet u de aangesloten apparatuur uit, verwijdert u de cassette of de disc en spoort u de oorzaak van de storing op. Wanneer de versterker oververhit is, wacht dan tot deze is afgekoeld alvorens het toestel verder te gebruiken. Opmerking voor klanten: de volgende informatie is enkel van toepassing voor apparaten die verkocht worden in landen die de EU-richtlijnen in acht nemen. Voor onderhouds-of garantiekwesties kunt u de adressen gebruiken die in de afzonderlijke onderhouds- of garantiedocumenten worden Met alle vragen of problemen met betrekking tot dit toestel die niet aan bod komen in deze gebruiksaanwijzing kunt u steeds terecht bij uw Sony handelaar. Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen) Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. de recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Raadpleeg "Plaats en functie van bedieningselementen" voor meer informatie over de instellingen van bedieningselementen. Kies de installatieplaats zorgvuldig zodat het toestel de Bestuurder niet kan hinderen en niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht of hete lucht van de verwarming. Installeer het toestel niet onder het vloertapijt omdat de warmte die het ontwikkelt dan moeilijk kan worden afgevoerd. Zet het toestel eerst op de plaats waar u het wilt installeren en teken de vier schroefopeningen af op de montageplaat (niet bijgeleverd). Boor dan in elke markering een gat van 3 mm voor en bevestig het toestel op de plaat met behulp van de meegeleverde schroeven. [. . . ] Bij aansluiting op de High level-ingang, kan de autoradio ook worden geactiveerd zonder de REMOTE-aansluiting. Deze functie wordt echter niet gegarandeerd voor alle autoradio's. Opmerkingenbijdevoeding Sluit de +12 V voedingskabel pas aan nadat alle andere kabels zijn aangesloten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY XM-GTR3301D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY XM-GTR3301D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag