Gebruiksaanwijzing SONY XM-GTR2202

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY XM-GTR2202. Wij hopen dat dit SONY XM-GTR2202 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY XM-GTR2202 te teleladen.


SONY XM-GTR2202 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1036 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY XM-GTR2202 (1049 ko)
   SONY XM-GTR2202 (1098 ko)
   SONY XM-GTR2202 (1109 ko)
   SONY XM-GTR2202 DATASHEET (415 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY XM-GTR2202

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Controleer de aansluitingen wanneer het hoofdtoestel niet functioneert. Deze vermogensversterker is uitgerust met een beveiligingscircuit* dat de transistoren en luidsprekers beschermt wanneer de versterker niet naar behoren functioneert. Probeer de beveiligingscircuits niet te testen door het koelelement af te dekken of het toestel te overbelasten. Sluit dit toestel niet aan op een zwakke accu want het werkt alleen optimaal met een goede voeding. [. . . ] Als PROTECTOR is geactiveerd, verandert het lampje van groen naar rood. Wanneer de FILTER-schakelaar ingesteld is op FILTER, zijn de laagdoorlaatfilter en de subsonische filter beschikbaar. Als de FILTER-schakelaar op FILTER wordt gezet, wordt het subsonische filter (6 Hz ­ 70 Hz) geactiveerd. Als de FILTER-schakelaar op FILTER wordt gezet, wordt het LOW PASS FILTER (50 Hz ­ 300 Hz) geactiveerd. Draai de regelaar rechtsom als het uitgangsniveau van de autoradio te laag is. Gebruik deze regelaar om de frequenties rond 40 Hz tot maximaal 10 dB te versterken. Voor onderhouds- of garantiekwesties kunt u de adressen gebruiken die in de afzonderlijke onderhouds- of garantiedocumenten worden vermeld. Kies de installatieplaats zorgvuldig zodat het toestel de Bestuurder niet kan hinderen en niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht of hete lucht van de verwarming. Installeer het toestel niet onder het vloertapijt omdat de warmte die het ontwikkelt dan moeilijk kan worden afgevoerd. Zet het toestel eerst op de plaats waar u het wilt installeren en teken de vier schroefopeningen af op de montageplaat (niet bijgeleverd). Boor dan in elke markering een gat van 3 mm voor en bevestig het toestel op de plaat met behulp van de bijgeleverde schroeven. De bevestigingsschroeven zijn allemaal 15 mm lang en dus moet de montageplaat dikker zijn dan 15 mm. Zie "Bedieningselementen" voor meer informatie over de instellingen van schakelaars en knoppen. Zie "Bedieningselementen" voor meer informatie over de instellingen van schakelaars en knoppen. Opmerking Indien u een subwoofer als een monoversterker wilt gebruiken, sluit u de luidspreker aan zoals hierboven wordt afgebeeld. De uitgangssignalen naar de subwoofer zijn een combinatie van de linker- en de rechteruitgangssignalen. Zie "Bedieningselementen" voor meer informatie over de instellingen van schakelaars en knoppen. Opmerking Bij dit systeem wordt het volume van de subwoofers geregeld met de faderregelaar van de autoradio. Alvorens aansluitingen te verrichten, moet u eerst de Verbind de klem van het luidsprekersysteem niet met het autochassis en verbind ook de klem van de rechter luidspreker niet met die van de linker luidspreker. Houd de ingangs- en uitgangskabels uit de buurt van de voedingskabels om storing te vermijden. [. . . ] Van de accu, moeten binnen 450 mm vanaf de pool van de accu van een zekering worden voorzien. Dit moet gebeuren voordat de kabels door een metalen oppervlak worden geleid. Zorg dat de accukabels die zijn aangesloten op het voertuig, samen een vermogen hebben dat ten minste gelijk is aan het vermogen van de hoofdvoedingskabel waarmee de versterker is aangesloten op de accu. Daarom moeten de kabels die zijn aangesloten op de +12V- en GND- klemmen van dit toestel zwaarder zijn dan 8-Gauge (AWG-8) of een doorsnede van meer dan 8, 0 mm2 hebben. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY XM-GTR2202

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY XM-GTR2202 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag