Gebruiksaanwijzing SONY XAV-741

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY XAV-741. Wij hopen dat dit SONY XAV-741 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY XAV-741 te teleladen.


SONY XAV-741 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5903 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY XAV-741 INSTALLATION GUIDE (399 ko)
   SONY XAV-741 (46 ko)
   SONY XAV-741 (2046 ko)
   SONY XAV-741 (2046 ko)
   SONY XAV-741 DATASHEET (270 ko)
   SONY XAV-741 AV CENTER (6434 ko)
   SONY XAV-741 INSTALLATION GUIDE (399 ko)
   SONY XAV-741 INSTALLATION/CONNECTIONS (329 ko)
   SONY XAV-741 DETACHING AND ATTACHING THE FRONT PANEL (253 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY XAV-741

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] *3 Lorsqu’un message vous invitant à saisir un code à 4 chiffres apparaît, saisissez le code de la langue (page 74) souhaitée. 22 Lorsqu’un message vous invitant à saisir un code à 4 chiffres apparaît, saisissez le code de la langue (page 74) souhaitée. * La clé d’authentification peut également être nommée « code d’authentification », « code PIN », « numéro PIN » ou « mot de passe », en fonction du périphérique Bluetooth. Le code local est situé sous l’appareil et seuls les DVD identifiés par le même code local peuvent être lus sur cet appareil. [. . . ] Tips • Wanneer de contactsleutel in de ACC-positie is gezet terwijl het apparaat is ingeschakeld, wordt de iPod opgeladen. € Als de iPod losgekoppeld wordt tijdens het afspelen, wordt "Geen apparaat" op het scherm van het apparaat weergegeven. Een bestandstype selecteren U kunt het bestandstype selecteren waarvan u een lijst wilt weergeven en vervolgens het bestand selecteren dat u wilt afspelen. 1 2 3 Raak tijdens het afspelen Raak of aan om het bestandstype te selecteren. Een afspeelmodus selecteren U kunt een van de volgende weergavestanden instellen. Voor het afspelen van audio "Track", "Album", "Artist", "Genre", "Afspeellijst", "Podcast"* * Wordt mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van de iPod-instelling. Tracks/videobestanden in een lijst weergeven — List Een track/videobestand selecteren U kunt een lijst met albums/mappen/tracks/ videobestanden weergeven en een item uit de lijst kiezen om het af te spelen. Voor het afspelen van video Idem als voor het afspelen van audio, maar het weergegeven item is afhankelijk van de iPod. De lijst met categorieën of bestanden van het momenteel afgespeelde item wordt weergegeven. 35 Herhaaldelijk en willekeurig afspelen 1 Raak tijdens het afspelen herhaaldelijk "Herhaaldelijk afspelen" of "Willekeurig afspelen" aan tot de gewenste instelling wordt weergegeven. Een iPod rechtstreeks bedienen — Besturing app door passagier U kunt een iPod die op dit apparaat is aangesloten, rechtstreeks bedienen. De opties voor herhaaldelijk afspelen zijn als volgt: Voor het afspelen van audio Besturing app door passagier uitschakelen Raak tijdens "Besturing app door passagier" het scherm en vervolgens de toets "Annuleren" aan. € De Apps die compatibel zijn met Besturing app door passagier zijn beperkt. € Als u video wilt uitvoeren naar dit apparaat, moet u de video-uitvoer van de iPod inschakelen. € Als de stand Besturing app door passagier geannuleerd wordt, worden de instellingen voor herhaaldelijk en willekeurig afspelen uitgeschakeld. De opties voor willekeurig afspelen zijn als volgt: Voor het afspelen van audio "UIT": terugkeren naar de normale weergavestand. Opmerking De weergegeven opties komen mogelijk niet overeen met de daadwerkelijke procedure. 36 Nuttige functies Herhaal stap 1 en 2 om nogmaals naar een track te zoeken in de ZAPPIN-stand. Tips • U kunt het trackgedeelte dat u wilt afspelen niet selecteren. Raak selecteer vervolgens de afspeeltijd voor de ZAPPINfunctie: "6 s", "15 s", "30 s". Zoeken naar een track door te luisteren naar een gedeelte van een track — ZAPPIN™ U kunt zoeken naar een track die u wilt beluisteren door korte gedeelten van tracks op een USB-apparaat of een iPod achtereenvolgens af te spelen. Deze functie is bijvoorbeeld handig wanneer u een track zoekt in de stand voor afspelen in willekeurige volgorde of herhaaldelijk afspelen in willekeurige volgorde. [. . . ] Probeer het koppelen te voltooien binnen de tijd door een toegangscode van één cijfer in te stellen. Verlaat de bron door (SOURCE/OFF) gedurende 1 seconde in te drukken, en schakel vervolgens het apparaat in. Tijdens handsfree bellen wordt er geen geluid uitgevoerd via de autoluidsprekers. Als het geluid wordt uitgevoerd via de mobiele telefoon, moet u de mobiele telefoon instellen om het geluid uit te voeren via de autoluidsprekers. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY XAV-741

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY XAV-741 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag