Gebruiksaanwijzing SONY VGP-BMS15

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY VGP-BMS15. Wij hopen dat dit SONY VGP-BMS15 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY VGP-BMS15 te teleladen.


SONY VGP-BMS15 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (430 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY VGP-BMS15 (453 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY VGP-BMS15

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gedrukt op 70% of hoger kringlooppapier met VOC (vluchtige organische verbinding)-vrije inkt op basis van plantaardige olie. Het kan worden gebruikt met IBM PC/AT compatibele pc's die beschikken over Bluetooth-technologie en waarop Windows 7, Windows Vista of Windows XP (SP2 en hoger) vooraf is geïnstalleerd (vanaf januari 2010). Afhankelijk van de pc of softwareversie die u gebruikt, functioneert de muis mogelijk niet correct. Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar voor meer informatie over de juiste besturingsomgevingen en informatie over compatibiliteit met Sony VAIO en Bluetooth. [. . . ] Batterijen kunnen ontploffen of gaan lekken als ze opgeladen, verbrand, gecombineerd met andere soorten batterijen of onjuist geïnstalleerd worden. De batterijen mogen niet worden gedemonteerd, verhit boven 60 °C of verbrand. Vervang de batterijen alleen door hetzelfde type batterijen of een vergelijkbaar type dat wordt aangeraden door de fabrikant. Gooi gebruikte batterijen weg volgens de daarvoor geldende milieuvoorschriften. In bepaalde gebieden is het weggooien van batterijen als huishoudelijk of bedrijfsafval mogelijk verboden. Als de muisaanwijzer op het scherm in dezelfde richting wordt verplaatst, is de verbinding voltooid. C Als de muis uitgeschakeld is, is er geen communicatie tussen de muis en uw pc. C Als de muis over voldoende batterijlading beschikt en u deze inschakelt, licht het statuslampje na enkele seconden tijdelijk groen op. Is dit niet het geval, dan zijn er geen batterijen geplaatst in de muis of zijn de batterijen leeg. C Door de kenmerken van de lasersensor functioneert de muis mogelijk niet correct op een transparante ondergrond. Vermijd het gebruik van de muis op dergelijke ondergronden of gebruik een gangbare muismat die compatibel is met een muis met lasersensor. Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen) Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. de recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Onder normale omstandigheden kunt u alkalinebatterijen ongeveer anderhalve maand gebruiken*. Als de cursor langzamer gaat bewegen en de communicatieafstand tussen de muis en uw pc kleiner wordt, controleert u het batterijlampje op de muis. Als u de muis niet gebruikt, sluit u het knopdeksel om de muis uit te schakelen. * Deze schatting is gebaseerd op vijf uur gebruik per dag, vijf dagen per week. [. . . ] Het besturingssysteem van uw computer is mogelijk niet compatibel met dit apparaat. Als u de muis verplaatst, wordt de muisaanwijzer op het scherm in dezelfde richting verplaatst. Door de kenmerken van de lasersensor functioneert de muis mogelijk niet correct op een transparante ondergrond of op een muismat met een licht oppervlak. Vermijd het gebruik van dit soort materiaal of gebruik een gangbare muismat die compatibel is met een muis met lasersensor. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY VGP-BMS15

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY VGP-BMS15 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag