Gebruiksaanwijzing SONY VF-30NKB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY VF-30NKB. Wij hopen dat dit SONY VF-30NKB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY VF-30NKB te teleladen.


SONY VF-30NKB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (543 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY VF-30NKB ANNEXE 1 (525 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY VF-30NKB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Batterijen of apparaten waarin batterijen worden gebruikt mogen niet worden blootgesteld aan buitensporige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke. Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen) Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een inzamelingspunt worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. [. . . ] Met betrekking tot de instelling van de “Screen Saver”, zie pagina 16. Het afspelen hervatten van het punt waar u de schijf gestopt hebt (Afspelen hervatten) Als u N opnieuw indrukt nadat u het afspelen gestopt hebt, start de speler van het punt waar u op x gedrukt hebt. B • Afhankelijk van het punt waar de schijf gestopt werd, is het mogelijk dat Afspelen hervatten niet start exact vanaf hetzelfde punt. 2 Druk op PUSH OPEN/CLOSE om het deksel te openen en plaats de schijf. Om VIDEO CD’s met PBC-functies af te spelen Als u een VIDEO CD met PBC (Playback Control) -functies begint af te spelen, verschijnt het menu voor uw selectie. , vervolg 11NL Het gebruik van de afspeelinformatie weergave U kunt de afspeelinformatie controleren en de afspeelmodus wijzigen. B • Wanneer een CD of VIDEO-CD wordt afgespeeld, worden enkel de beschikbare items weergegeven. • Naargelang de schijf is het mogelijk dat u bepaalde items niet kunt instellen. • De instelling Herhalen wordt geannuleerd na Titel zoeken of Hoofdstuk zoeken. voorbeeld: Tijdens het afspelen van een DVD VIDEO Items Menu Title Chapter Audio Subtitle 02/07 03/20 *1 D English 01 5. 1CH 01 English Title Elapsed 00:12:01 2 Selecteer ieder van de volgende items en pas aan door op X/x en op ENTER te drukken. , Naargelang de schijf is het mogelijk dat u bepaalde bewerkingen niet kunt uitvoeren. Zet de OPERATE-schakelaar op “OFF” en koppel de adapter gedurende 30 seconden los van de speler. “Copyright Lock” verschijnt en het scherm wordt blauw tijdens het afspelen van een DVD (VR-modus) schijf. , Wanneer beelden die kopieerbeveiligingsignalen bevatten afgespeeld worden, is het mogelijk dat een blauw scherm verschijnt in de plaats van beelden (pagina 21). Aansluitingen Er is geen beeld of geluid op de aangesloten apparatuur. Als het geselecteerde bestand niet ondersteund wordt, verschijnt “Data Error” (gegevensfout) en wordt het bestand niet afgespeeld. , Omwille van de compressietechnologie die gebruikt wordt voor videobestanden kan het even duren voor het afspelen gestart wordt. 18NL Over plaatsing Voorzorgsmaatregelen Veilig in het verkeer Gebruik de monitor en koptelefoon niet wanneer u rijdt, fietst, of een ander gemotoriseerd voertuig bedient. dit kan gevaarlijke verkeersituaties veroorzaken en in bepaalde regio's is het illegaal. Het kan ook gevaarlijk zijn uw koptelefoon te gebruiken met een hoog volume wanneer u zich te voet verplaatst, in het bijzonder op zebrapaden. U moet uiterst voorzichtig zijn of het gebruik stopzetten in potentieel gevaarlijke situaties. [. . . ] Albums als volgt maken: – Het aantal boomstructuren in media dient niet meer dan twee te zijn. – Het aantal bestanden in een album dient 100 of minder te zijn. Het totaal aantal albums en bestanden in de media dient 600 of minder te zijn. • De speler speelt de bestanden in een album af in de volgorde dat de media opgenomen werd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY VF-30NKB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY VF-30NKB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag