Gebruiksaanwijzing SONY VF-30CPKB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY VF-30CPKB. Wij hopen dat dit SONY VF-30CPKB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY VF-30CPKB te teleladen.


SONY VF-30CPKB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (636 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY VF-30CPKB ANNEXE 1 (622 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY VF-30CPKB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Verwijdering van oude batterijen (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen) Dit symbool op de batterij of op de verpakking wijst erop dat de batterij, meegeleverd met van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in combinatie met een chemisch symbool. [. . . ] Bijkomende informatie, inclusief met betrekking tot promotioneel, intern en commercieel gebruik en licenties kan worden verkregen bij MPEG LA, LLC. Com NL NL Informatie over deze gebruiksaanwijzing "DVD" kan worden gebruikt als een algemene term voor commerciële DVD's, DVD+RW's/ DVD+R's/DVD+R DL's (+VRmodus) en DVD-RW's/DVD-R's/ DVD-R DL's (VR-modus, videomodus). 3NL Afspelen Bedieningsmenuscherm Gebruik het bedieningsmenuscherm om een functie te selecteren en de bijbehorende informatie te bekijken. Om de tijdcode voor het zoeken naar beeld en muziek in te voeren (alleen DVD- en Xvidbestanden). AAN PLAY DVD VIDEO Om het type titels (DVD-VR-modus) te kiezen dat u wilt afspelen: ORIGINAL of een bewerkte PLAY LIST. T", druk dan op ENTER en selecteer de titel (T), het hoofdstuk (C) of de track (T) die u wilt programmeren en druk op ENTER. A-B HERHALEN*2, *3 Om de stukken aan te duiden die u herhaaldelijk wilt afspelen. 3 Wanneer u het eindpunt heeft bereikt (punt B), drukt u nogmaals op ENTER. PROGRAMMEREN ENTER Stoppen: DISPLAY A Items in het bedieningsmenu B Momenteel weergegeven titel/Totaal aantal titels C Momenteel weergegeven hoofdstuk/ Totaal aantal hoofdstukken D Speelduur E Geselecteerd mediatype F Afspeelstatus G Pictogram geselecteerd item/menuopties H Melding I Geselecteerd item in het bedieningsmenu Menulijst Item Itemnaam, functie TITEL/SCENE/MUZIEKSTUK HOOFDSTUK/INDEX MUZIEKSTUK Om de titel, de scène, het muziekstuk, het hoofdstuk of de index te kiezen voor afspelen. SPELER t: Voor de weergave van sommige DVD VIDEO's kan bijvoorbeeld een leeftijdsbeperking worden ingesteld. scènes kunnen zijn vergrendeld of vervangen door andere scènes (Kinderbeveiliging). Wanneer u de batterijen van de afstandsbediening vervangt, dient u het codenummer opnieuw in te geven. 1 Terwijl u TV [/1 ingedrukt houdt, drukt u op de cijfertoetsen om de fabrikantcode voor uw tv te selecteren. Codenummers van bedienbare tv's Sony 01 (standaard) Hitachi 24 JVC 33 LG/Goldstar 76 Panasonic 17, 49 Philips 06, 08, 72 Samsung 71 Sharp 29 Toshiba 38 Een USB-apparaat aansluiten (Enkel DVP-SR360) U kunt een USB-apparaat aansluiten op de USB-aansluiting van de speler om video-, foto- of muziekbestanden weer te geven. VIDEO CD's met PBC-functies afspelen Wanneer u een VIDEO CD met PBC-functies begint af te spelen, verschijnt het selectiemenu. het USB-apparaat verwijderen Stop de weergave en koppel het USBapparaat los van de USB-aansluiting. LUN wijzigen Bij bepaalde apparaten kan een LUN (Logisch unitnummer) verschijnen. Als u de LUN of de originele opslag wenst te wijzigen, drukt u op wanneer de lijst met albums of muziekstukken wordt weergegeven. /> of de cijfertoetsen terwijl de speler gestopt is om een muziekstuk te selecteren, en druk vervolgens op N of ENTER. Om terug te keren naar de PBCweergave, drukt u tweemaal op x en vervolgens op N. Druk op DISPLAY wanneer de speler in de stopstand staat, selecteer (INSTELLING) en selecteer vervolgens "VOLLEDIG". ACHTERGROND: U kunt de achtergrondkleur of het achtergrondbeeld voor het tv-scherm kiezen. [. . . ] C De speler staat in de stand voor snel vooruitspoelen of snel achteruitspoelen. C Wanneer u de speler bedient door de toetsen op de afstandsbediening na elkaar in te drukken, dient u dit telkens binnen de 5 seconden te doen. C Een disc die niet goed is gefinaliseerd, kan niet worden afgespeeld op de speler. (Enkel DVP-SR360) c Het USB-apparaat is niet goed verbonden met de speler. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY VF-30CPKB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY VF-30CPKB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag