Gebruiksaanwijzing SONY VCT-VPR10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY VCT-VPR10. Wij hopen dat dit SONY VCT-VPR10 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY VCT-VPR10 te teleladen.


SONY VCT-VPR10 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (933 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY VCT-VPR10 NOTE ON USE (17 ko)
   SONY VCT-VPR10 MARKETING SPECIFICATIONS (175 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY VCT-VPR10

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als u het aansluitdeel van lift A omhoog brengt en lift B vanaf het hoofdapparaat, en naar links blijft pannen tijdens panvergrendeling, dan komt lift A los van lift B. Bij pannen met de lift omhoog, dient u lift A en lift B stevig vast te zetten en ervoor te zorgen dat u de panvergrendeling los maakt. ˎˎOefen geen draaikoppelgewicht uit wanneer u de panvergrendelhendel of kantelvergrendelhendel gebruikt. [. . . ] Let op ˎˎRicht stekker "a" zoals afgebeeld en steek hem in de afstandsbediening. ˎˎHet statief en de aansluitkabel voor Multi Terminal zijn ten tijde van de aankoop meegeleverd. 1 Als de lift de grond raakt in een lage stand, dient u lift B van tevoren te vervangen. 4 Spreid de poten terwijl u blijft drukken op de knop voor het afstellen van de poothoek. 5 Laat de knop voor het afstellen van de poothoek los bij de gewenste hoek. Sluit de poten iets tot de vergrendelhendels voor het afstellen van de poten terugkeren naar hun uitgangspositie. Let op ˎˎZonder eerst de poten iets te sluiten kan de knop voor het afstellen van de poothoek onbeweeglijk blijven. Na het afstellen van de hoek van de poten, spreidt u de poten tot de vergrendelhendels voor het afstellen van de poten terugkeren naar hun uitgangspositie. ˎDruk op alle oppervlakken van de knop voor het afstellen van de poothoek. ˎˎAls u het statief gebruikt in een lage of semi-lage stand, dient u de poten niet te verlengen omdat het statief daar instabiel van wordt. ˎˎBij het gebruik van het statief in een lage stand, moet u erop letten dat de afstandsbediening de grond niet raakt. De te gebruiken knoppen, toetsen en lampen verschillen en zijn afhankelijk van de gebruikte aansluitkabel (A). Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een inzamelingspunt worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Kennisgeving voor klanten in de landen waar EU richtlijnen van toepassing zijn Dit product werd geproduceerd door of in opdracht van Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. [. . . ] Let op ˎˎHoud de statiefkop vast als u de liftvergrendelhendel ontgrendelt zodat de statiefkop niet plotseling naar beneden valt. ˎNa het afstellen van de hoogte dient u de liftvergrendelhendel stevig te vergrendelen. U kunt tijdens enkele opnamen of doorlopende opnamen de PHOTOknop zo instellen dat hij omlaag blijft. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY VCT-VPR10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY VCT-VPR10 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag