Gebruiksaanwijzing SONY VAIO VPC-EC2M1E/WI TROUBLESHOOTING GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY VAIO VPC-EC2M1E/WI. Wij hopen dat dit SONY VAIO VPC-EC2M1E/WI handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY VAIO VPC-EC2M1E/WI te teleladen.


SONY VAIO VPC-EC2M1E/WI TROUBLESHOOTING GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (410 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY VAIO VPC-EC2M1E/WI (2600 ko)
   SONY VAIO VPC-EC2M1E/WI (2600 ko)
   SONY VAIO VPC-EC2M1E/WI TROUBLESHOOTING GUIDE (442 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY VAIO VPC-EC2M1E/WITROUBLESHOOTING GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U kunt in de volgende stap 6 controleren hoeveel schijven u nodig hebt om Herstelmedia te maken en welke mediatypen u daarvoor kunt gebruiken. U kunt voor het maken van Herstelmedia geen Blu-ray DiscTM-media, DVD-RAM's, CD-R's en CD-RW's gebruiken. Mogelijk duurt het even voordat de huidige status van de procedure wordt weergegeven. Druk niet op de uitwerpknop van het station terwijl de Herstelmedia worden gemaakt: als u dit toch doet, kan het proces mislukken. [. . . ] Maak Herstelmedia zodra de computer gebruiksklaar is. Druk op de knop ASSIST terwijl uw computer op het punt staat VAIO Care Rescue te starten. Voor een aangepast herstel selecteert u Extra in plaats van Herstelwizard starten en klikt u op Wizard voor geavanceerd herstel starten. 2 3 Als uw computer problemen vertoont die niet kunnen worden opgelost door middel van de procedures voor probleemoplossing Als u per ongeluk station C van uw computer hebt geformatteerd Meer informatie over back-ups Wat is een back-upproces? Een back-upproces is het proces waarbij op een andere locatie een reservekopie wordt gemaakt van de gegevens die zijn opgeslagen op het ingebouwde opslagapparaat. 3 3 1 Volg de instructies op het scherm op. Op modellen zonder de ASSIST-knop Maak uw Herstelmedia meteen na de installatie en configuratie. Welke software moet ik gebruiken om mijn computer te herstellen? Gebruik de hierna genoemde software: u kunt deze eenvoudig starten. VAIO Care Herstelmedia maken De hardware van uw computer controleren VAIO Care Rescue Een back-up van uw gegevens maken (uw gegevens redden) De computer herstellen Alle gegevens op uw ingebouwde opslagapparaat wissen Raadpleeg het Help-bestand bij VAIO Care en VAIO Care Rescue voor meer informatie over het gebruik van de software. Zet uw computer aan en druk een aantal maal op F10 voordat het VAIO-logo verdwijnt. Voor een aangepast herstel selecteert u Extra in plaats van Herstelwizard starten en klikt u op Wizard voor geavanceerd herstel starten. 4 5 Waarom moet ik een back-up van mijn gegevens maken? Door onverwachte gebeurtenissen of computervirussen kunnen gegevens die zijn opgeslagen op uw ingebouwde opslagapparaat, zoals documenten of foto's, verloren gaan. U wordt ten zeerste aanbevolen om regelmatig een back-up van uw gegevens te maken. Als u momenteel bij de computer bent aangemeld als standaardgebruiker, wordt u mogelijk gevraagd een naam en wachtwoord van een account met beheerrechten in te voeren. 2 6 Volg de instructies op het scherm op. 4 5 6 7 Klik achtereenvolgens op Herstel, Herstel en Herstelmedia maken. Volg de instructies op het scherm op. 3 Volg de instructies op het scherm op. 4-191-962-61 (1) © 2010 Sony Corporation Printed in Japan Zie de achterzijde. Een back-up van uw gegevens maken en uw gegevens herstellen Problemen oplossen Systeembestanden herstellen met het herstelpunt wanneer u Windows niet kunt starten 1 2 3 Voer stap 1 tot en met 3 in "Uw computer herstellen vanaf Herstelmedia" in "De computer herstellen" op de voorzijde uit. Als u niet de juiste toetsenbordindeling hebt geselecteerd, kunt u mogelijk het wachtwoord niet correct invoeren. Een back-up van uw gegevens maken en deze herstellen wanneer u Windows kunt starten Als u Windows kunt starten, maakt u een back-up van uw gegevens en herstelt u deze met de betreffende Windows-functie. Als u deze functie wilt gebruiken, klikt u achtereenvolgens op Start, Configuratiescherm, Systeem en beveiliging en Back-up maken en terugzetten. Bij problemen met het bedienen van de computer Probeer het probleem te verhelpen met de volgende suggesties voordat u contact opneemt met een bevoegd service-/supportcenter van Sony of uw plaatselijke Sony-dealer. Lees de informatie voor het oplossen van problemen in dit gedeelte of in de Gebruikershandleiding op het scherm. Ga naar de ondersteuningswebsite van VAIO. Problemen met de herstelfunctie Ik kan het systeem niet herstellen vanaf het herstelgebied Herstel uw computer met behulp van de Herstelmedia als u software hebt gebruikt om het herstelgebied te wijzigen, als u een ander besturingssysteem hebt geïnstalleerd dan het systeem dat op de computer was voorgeïnstalleerd of als u het ingebouwde opslagapparaat hebt geformatteerd zonder gebruik te maken van VAIO Care Rescue. Veel voorkomende problemen Mijn computer wordt niet opgestart Controleer of uw computer goed is aangesloten Het groene stroomlampje brandt, maar mijn scherm blijft leeg Druk enkele keren op de toetsencombinatie Een back-up van uw gegevens maken en deze herstellen wanneer u Windows niet kunt starten Wanneer u Windows niet kunt starten, maakt u een back-up van uw gegevens met VAIO Care Rescue. Wanneer u bestanden wilt herstellen waarvan u een back-up hebt gemaakt met VAIO Care Rescue, gebruikt u de functie VAIO Data Restore Tool. Ik kan geen Herstelmedia maken Probeer het probleem met onderstaande 4 Selecteer uw besturingssysteem en klik op Volgende. Maak een back-up van uw bestanden met het Back-upprogramma als u de bestanden hebt gewijzigd nadat u er een back-up van hebt gemaakt met de back-upfunctie van Windows. suggesties te verhelpen: 1 2 Zet de computer uit en weer aan. Download en installeer de nieuwste updates met VAIO Update. Probeer andere, betrouwbare schijven te 5 6 7 Klik op Systeemherstel. Als de optie Een ander herstelpunt selecteren wordt weergegeven in het venster Systeemherstel, selecteert u die en klikt u op Volgende. Start uw computer opnieuw op als in het venster een melding verschijnt dat u de computer opnieuw moet opstarten. gebruiken. Uw gegevens herstellen met een herstelpunt Met een herstelpunt kunt u de systeembestanden van uw computer herstellen in de staat waarin de computer was toen het herstelpunt werd gemaakt. Meestal wordt een herstelpunt automatisch gemaakt, bijvoorbeeld wanneer u stuurprogrammasoftware installeert, maar we raden u aan handmatig een herstelpunt te maken via het Configuratiescherm voordat u stuurprogramma's of andere software op uw computer installeert. Ik kan het herstelproces niet voltooien Verwijder eventuele overbodige externe apparaten van uw computer. Probeer het probleem met onderstaande suggesties te verhelpen: op een stopcontact en is ingeschakeld, en of het voedingslampje brandt. Controleer of de batterij correct is geïnstalleerd en is opgeladen. Koppel alle aangesloten USB-apparaten (indien aanwezig) los en start de computer vervolgens opnieuw op. [. . . ] Als u een extern beeldscherm gebruikt, controleert u of dit op het stopcontact is aangesloten en is ingeschakeld. Verwijder de batterij en neem contact op met een bevoegd service-/supportcenter van Sony. Raadpleeg de Gebruikershandleiding op het scherm om een center of vertegenwoordiger bij u in de buurt te zoeken. Er wordt een bericht weergegeven dat de batterij incompatibel is of verkeerd is geplaatst, en mijn computer gaat over op de sluimerstand Zie het antwoord op "Het batterijlampje knippert snel en mijn computer wordt niet opgestart". Windows accepteert mijn wachtwoord niet en het bericht Enter Onetime Password in wordt weergegeven Als u driemaal achter elkaar een verkeerd opstartwachtwoord invoert, verschijnt het bericht Enter Onetime Password en zal Windows niet meer starten. Druk de aan/uit-knop in en houd deze ingedrukt of schuif de aan/uitschakelaar en houd deze meer dan vier seconden vast om te controleren of het stroomlampje uitgaat. Wacht 10 tot 15 seconden, start uw computer opnieuw op en voer het juiste wachtwoord in. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY VAIO VPC-EC2M1E/WI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY VAIO VPC-EC2M1E/WI zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag