Gebruiksaanwijzing SONY VAIO VPC-EB3L1E/BQ TROUBLESHOOTING GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY VAIO VPC-EB3L1E/BQ. Wij hopen dat dit SONY VAIO VPC-EB3L1E/BQ handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY VAIO VPC-EB3L1E/BQ te teleladen.


SONY VAIO VPC-EB3L1E/BQ TROUBLESHOOTING GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (409 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY VAIO VPC-EB3L1E/BQ (2600 ko)
   SONY VAIO VPC-EB3L1E/BQ (2600 ko)
   SONY VAIO VPC-EB3L1E/BQ TROUBLESHOOTING GUIDE (410 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY VAIO VPC-EB3L1E/BQTROUBLESHOOTING GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mogelijk duurt het even voordat de huidige status van de procedure wordt weergegeven. Druk niet op de uitwerpknop van het station terwijl de Herstelmedia worden gemaakt: als u dit toch doet, kan het proces mislukken. Bewaar de Herstelmedia op een veilige plaats. De computer herstellen Kies een van de volgende herstelmethoden om uw computer te herstellen in de fabrieksstaat. [. . . ] Voor een aangepast herstel selecteert u Extra en klikt u op Wizard voor geavanceerd herstel starten. 4 5 2 Als u momenteel bij de computer bent aangemeld als standaardgebruiker, wordt u mogelijk gevraagd een naam en wachtwoord van een account met beheerrechten in te voeren. VAIO Care Herstelmedia maken De hardware van uw computer controleren VAIO Care Rescue Uw gegevens in veiligheid brengen (back-up Waarom moet ik een back-up van mijn gegevens maken? Door onverwachte gebeurtenissen of computervirussen kunnen gegevens die zijn opgeslagen op uw ingebouwde opslagapparaat verloren gaan. U wordt ten zeerste aanbevolen om regelmatig een back-up van uw gegevens te maken. 4 5 6 7 Klik achtereenvolgens op Herstel, Herstel en Herstelmedia maken. Volg de instructies op het scherm op. 3 6 Volg de instructies op het scherm op. Volg de instructies op het scherm op. maken) De computer herstellen Alle gegevens op uw ingebouwde opslagapparaat wissen Raadpleeg het Help-bestand bij VAIO Care en VAIO Care Rescue voor meer informatie. 4-258-288-61 (1) © 2010 Sony Corporation Printed in China Zie de achterzijde. Een back-up van uw gegevens maken en uw gegevens herstellen Problemen oplossen Bij problemen met het bedienen van de computer Probeer het probleem te verhelpen met de volgende suggesties voordat u contact opneemt met een bevoegd service-/supportcenter van Sony of uw plaatselijke Sony-dealer. Lees de informatie voor het oplossen van problemen in dit gedeelte of in de Gebruikershandleiding op Een back-up van uw gegevens maken en deze herstellen wanneer u Windows kunt starten Als u Windows kunt starten, maakt u een back-up van uw gegevens en herstelt u deze met de betreffende Windows-functie. Als u deze functie wilt gebruiken, klikt u achtereenvolgens op Start, Configuratiescherm, Systeem en beveiliging en Back-up maken en terugzetten. Systeembestanden herstellen met het herstelpunt wanneer u Windows niet kunt starten 1 2 3 Voer stap 1 tot en met 3 in "Uw computer herstellen vanaf Herstelmedia" van De computer herstellen op de voorzijde uit. Selecteer een toetsenbordindeling en klik op Volgende. Problemen met de herstelfunctie Ik kan het systeem niet herstellen vanaf het herstelgebied Herstel uw computer met behulp van de Herstelmedia als u software hebt gebruikt om het herstelgebied te wijzigen, als u een ander besturingssysteem hebt geïnstalleerd dan het systeem dat op de computer was voorgeïnstalleerd of als u het ingebouwde opslagapparaat hebt geformatteerd zonder gebruik te maken van VAIO Care Rescue. Veel voorkomende problemen Mijn computer wordt niet opgestart Controleer of uw computer goed is aangesloten het scherm. Ga naar de website voor online ondersteuning van VAIO. Het groene stroomlampje brandt, maar mijn scherm blijft leeg Druk enkele keren op de toetsencombinatie Een back-up van uw gegevens maken en deze herstellen wanneer u Windows niet kunt starten Wanneer u Windows niet kunt starten, maakt u een back-up van uw gegevens met VAIO Care Rescue. Wanneer u bestanden wilt herstellen waarvan u een back-up hebt gemaakt met VAIO Care Rescue, gebruikt u de functie VAIO Data Restore Tool. Als u niet de juiste toetsenbordindeling hebt geselecteerd, kunt u mogelijk het wachtwoord niet correct invoeren. Ik kan geen Herstelmedia maken Probeer het probleem met onderstaande 4 Selecteer uw besturingssysteem en klik op Volgende. suggesties te verhelpen: 1 2 Maak een back-up van uw bestanden met het Back-upprogramma als u de bestanden hebt gewijzigd nadat u er een back-up van hebt gemaakt met de back-upfunctie van Windows. Start uw computer opnieuw op. Download en installeer de nieuwste updates met VAIO Update. 5 6 7 Klik op Systeemherstel. Als de optie Een ander herstelpunt selecteren wordt weergegeven in het venster Systeemherstel, selecteert u die en klikt u op Volgende. Start uw computer opnieuw op als in het venster een melding verschijnt dat u de computer opnieuw moet opstarten. Probeer andere, betrouwbare schijven te gebruiken. Ik kan het herstelproces niet voltooien Verwijder alle overbodige externe apparaten van Uw gegevens herstellen met een herstelpunt Met een herstelpunt kunt u de systeembestanden van uw computer herstellen in de staat waarin de computer was toen het herstelpunt werd gemaakt. Meestal wordt automatisch een herstelpunt gemaakt, bijvoorbeeld wanneer u stuurprogrammasoftware installeert. Wij raden u echter aan handmatig een herstelpunt te maken in het Configuratiescherm voordat u software of stuurprogrammasoftware op uw computer installeert. uw computer. Probeer het probleem met onderstaande suggesties te verhelpen: 1 8 9 Controleer, als u de computer probeert te herstellen met behulp van Herstelmedia, of de media vuil of beschadigd zijn. Als de media niet schoon zijn, reinigt u deze en probeert u de herstelprocedure nogmaals uit te voeren. Herstel de computer vanaf het herstelgebied of met behulp van de Herstelmedia. Als het probleem zich blijft voordoen, raadpleegt u de website voor online ondersteuning van VAIO voor meer informatie. op een stopcontact en is ingeschakeld, en of het voedingslampje brandt. Controleer of de batterij correct is geïnstalleerd en is opgeladen. Koppel alle aangesloten USB-apparaten (indien aanwezig) los en start de computer vervolgens opnieuw op. Verwijder alle extra geheugenmodules die u na aankoop hebt geplaatst en start de computer vervolgens opnieuw op. [. . . ] Druk de aan/uit-knop in en houd deze ingedrukt of schuif de aan/uit-schakelaar en houd deze meer dan vier seconden vast om te controleren of het stroomlampje uitgaat. Wacht 10 tot 15 seconden, start uw computer opnieuw op en voer het juiste wachtwoord in. In het wachtwoord wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY VAIO VPC-EB3L1E/BQ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY VAIO VPC-EB3L1E/BQ zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag