Gebruiksaanwijzing SONY VAIO VPC-CB3S1R TROUBLESHOOTING AND RECOVERY GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY VAIO VPC-CB3S1R. Wij hopen dat dit SONY VAIO VPC-CB3S1R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY VAIO VPC-CB3S1R te teleladen.


SONY VAIO VPC-CB3S1R TROUBLESHOOTING AND RECOVERY GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (363 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY VAIO VPC-CB3S1R TROUBLESHOOTING AND RECOVERY GUIDE (358 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY VAIO VPC-CB3S1RTROUBLESHOOTING AND RECOVERY GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wij raden echter aan optische schijven, zoals DVD-R's, te gebruiken, aangezien u de gegevens op een USB-flashstation per ongeluk kunt wissen. Het aantal vereiste schijven, het type media dat u kunt gebruiken en de capaciteit van het USBflashstation dat u gebruikt worden weergegeven tijdens het maken van Herstelmedia. Mogelijk duurt het even voordat de huidige status van de procedure wordt weergegeven. Druk niet op de uitwerpknop van het station terwijl de Herstelmedia worden gemaakt. [. . . ] Als u momenteel bij de computer bent aangemeld als standaardgebruiker, wordt u mogelijk gevraagd een naam en wachtwoord van een account met beheerrechten in te voeren. 2 Klik op Herstelwizard starten. Voor een aangepast herstel selecteert u Extra en klikt u op Wizard voor geavanceerd herstel starten. computervirus Als uw computer problemen vertoont die niet kunnen worden opgelost door middel van de procedures voor probleemoplossing Als u per ongeluk het station C: van uw computer hebt geformatteerd Meer informatie over back-ups Wat is een back-upproces? Bij het back-upproces wordt een reservekopie gemaakt van de gegevens die zijn opgeslagen op het ingebouwde opslagapparaat en wordt die op een andere locatie bewaard. 2 3 Volg de instructies op het scherm op. 3 4 Welke software moet ik gebruiken om mijn computer te onderhouden en te herstellen? Gebruik de hierna genoemde software: VAIO Care Herstelmedia maken De hardware van uw computer controleren VAIO Care Rescue Uw gegevens in veiligheid brengen (back-up maken) De computer herstellen Alle gegevens op uw ingebouwde opslagapparaat wissen Raadpleeg het Help-bestand bij VAIO Care en VAIO Care Rescue voor meer informatie. 3 5 Waarom moet ik een back-up van mijn gegevens maken? Door onverwachte gebeurtenissen of computervirussen kunnen gegevens die zijn opgeslagen op uw ingebouwde opslagapparaat verloren gaan. U wordt ten zeerste aanbevolen om regelmatig een back-up van uw gegevens te maken. 6 Selecteer Herstelwizard starten. Voor een aangepast herstel selecteert u Extra en klikt u op Wizard voor geavanceerd herstel starten. 4 5 6 Klik achtereenvolgens op Geavanceerde hulpprogramma's, Herstel en terugzetten en Herstelmedia maken. Volg de instructies op het scherm op. 7 Volg de instructies op het scherm op. Printed in China © 2011 Sony Corporation Zie de achterzijde. Een back-up van uw gegevens maken en uw gegevens herstellen Problemen oplossen Bij problemen met het bedienen van de computer Probeer het probleem te verhelpen met de volgende suggesties voordat u contact opneemt met een bevoegd service-/supportcenter van Sony of uw plaatselijke Sony-dealer. Lees de informatie voor het oplossen van problemen Een back-up van uw gegevens maken en deze herstellen wanneer u Windows kunt starten Als u Windows kunt starten, maakt u een back-up van uw gegevens en herstelt u deze met de betreffende Windows-functie. Als u deze functie wilt gebruiken, klikt u achtereenvolgens op Start, Configuratiescherm, Systeem en beveiliging en Back-up maken en terugzetten. Systeembestanden herstellen met het herstelpunt wanneer u Windows niet kunt starten 1 2 3 Voer stap 1 tot en met 4 in "Uw computer herstellen vanaf Herstelmedia" van De computer herstellen aan de voorzijde uit. Druk op de toets of om Windows 7 herstellen te selecteren en druk op Enter. Selecteer een toetsenbordindeling en klik op Volgende. Problemen met de herstelfunctie Ik kan het systeem niet herstellen vanaf het herstelgebied Herstel uw computer met behulp van de Herstelmedia als u software hebt gebruikt om het herstelgebied te wijzigen, als u een ander besturingssysteem hebt geïnstalleerd dan het systeem dat op de computer was voorgeïnstalleerd of als u het ingebouwde opslagapparaat hebt geformatteerd zonder gebruik te maken van VAIO Care Rescue. Veel voorkomende problemen Mijn computer wordt niet opgestart Als u de computer voor de eerste keer gebruikt, Het groene stroomlampje brandt, maar mijn scherm blijft leeg Druk enkele keren op de toetsencombinatie Een back-up van uw gegevens maken en deze herstellen wanneer u Windows niet kunt starten Wanneer u Windows niet kunt starten, maakt u een back-up van uw gegevens met VAIO Care Rescue. Wanneer u bestanden wilt herstellen waarvan u een back-up hebt gemaakt met VAIO Care Rescue, gebruikt u de functie VAIO Data Restore Tool. Als u niet de juiste toetsenbordindeling hebt geselecteerd, kunt u mogelijk het wachtwoord niet correct invoeren. in dit gedeelte of in de Gebruikershandleiding op het scherm. Druk op de knop ASSIST terwijl uw computer op het punt staat VAIO Care te starten en voer vervolgens de vereiste handelingen uit. Ga naar de website voor online ondersteuning van VAIO. Ik kan geen Herstelmedia maken Probeer het probleem met onderstaande suggesties 4 Selecteer uw besturingssysteem en klik op Volgende. te verhelpen: 1 2 Start uw computer opnieuw op. Download en installeer de nieuwste updates met VAIO Update. Maak een back-up van uw bestanden met het Back-upprogramma als u de bestanden hebt gewijzigd nadat u er een back-up van hebt gemaakt met de back-upfunctie van Windows. Probeer andere betrouwbare media. 5 6 7 Klik op Systeemherstel. Als de optie Een ander herstelpunt selecteren wordt weergegeven in het venster Systeemherstel, selecteert u die en klikt u op Volgende. Start uw computer opnieuw op als in het venster een melding verschijnt dat u de computer opnieuw moet opstarten. Ik kan het herstelproces niet voltooien Verwijder alle overbodige externe apparaten van Uw gegevens herstellen met een herstelpunt Met een herstelpunt kunt u de systeembestanden van uw computer herstellen in de staat waarin de computer was toen het herstelpunt werd gemaakt. Meestal wordt automatisch een herstelpunt gemaakt, bijvoorbeeld wanneer u stuurprogrammasoftware installeert. Wij raden u echter aan handmatig een herstelpunt te maken in het Configuratiescherm voordat u software of stuurprogrammasoftware op uw computer installeert. 8 9 uw computer. Probeer het probleem met onderstaande suggesties te verhelpen: Controleer de staat van de Herstelmedia. Als de schijven niet schoon zijn, reinigt u deze en probeert u de herstelprocedure opnieuw uit te voeren. Als u de computer niet vanaf het herstelgebied kunt herstellen, start u de computer opnieuw op en herstelt u de computer nogmaals vanaf het herstelgebied, of gebruikt u Herstelmedia. Als u de computer niet kunt herstellen met behulp van het USB-flashstation, sluit u het station aan op een andere USB-poort op de computer en probeert u de computer nogmaals te herstellen. [. . . ] Druk op de toetsencombinatie Ctrl+Alt+Delete en klik achtereenvolgens op de pijl naast de knop Afsluiten en op Opnieuw opstarten. Druk de aan/uit-knop in en houd deze ingedrukt of schuif de aan/uit-schakelaar en houd deze meer dan vier seconden vast om uw computer af te sluiten. Koppel het netsnoer of de netadapter los en laat de computer circa vijf minuten uitgeschakeld. Sluit het netsnoer of de netadapter weer aan en zet de computer weer aan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY VAIO VPC-CB3S1R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY VAIO VPC-CB3S1R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag